Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 7/2019 (19.8.2019)

Kokousasia Liitteet
§57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§58 Pöytäkirjantarkastajat
§59 Ilmoitusasiat
§60 Asemakaavan muutos 1101, kaupunginosa 77 Kaukopää 1101 Kaavaehdotuskartta 120619
1101 Asemakaavaselostus 120619, täydennetty 6.8.2019
1101 liite 1 Vuorovaikutusraportti 120619, täydennetty 6.8.2019
1101 liite 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
1101 liite 3 Poistuva kaava
1101 liite 4 Asemakaavan seurantalomake
1101 liite 5 Luontoselvitys Kaukopää
1101 liite 6 Pohjavesiselvitys 31.7.2019
1101 Lausunto pohjavesiselvityksestä 5.8.2019
1101 ELYn ennakkolausunto pohjavesiselvityksestä
1101 liite 11 ELY-keskuksen lausunto pohjavesiselvityksestä 13.8.2019
§61 Mansikkalan koulukeskuksen irtokalustehankinta
§62 Valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa