Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 1/2020 (27.1.2020)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjantarkastajat
§3 Ilmoitusasiat
§4 Asemakaava ja asemakaavan muutos 1092, kaupunginosa Karhumäki 1092 Kaavaehdotuskartta
1092 Kaavaselostus Ehdotusvaihe
Liite 1_1092 Seurantalomake
Liite 2_1092 Poistuva kaava
Liite 3_1092 Osallistumis- ja arviontisuunnitelma Ehdotusvaihe
Liite 4_1092 Vuorovaikutusraportti
Liite 5 Imatra Siitola tonttimaa 1 - Arkeologinen tarkkuusinventointi 2019
§5 Asemakaavan muutos 1096, kaupunginosa 12; Imatrankoski 1096 Kaavakartta
1096 Kaavaselostus
Liite 1. 1096 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 2. 1096 Poistuva kaava
Liite 3. 1096 Seurantalomake
Liite 4. 1096 Vuorovaikutusraportti
Liite 5. Rakennushistoriaselvitys
Liite 6a. Kuntoarvio Koulukatu 69
Liite 6b. Osittaiset kuntotutkimukset
Liite 7. Kouluselvitys
§6 Omavelkainen takaus Imatran Toimitilat Oy:lle
§7 Valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa