Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 2/2020 (25.5.2020)

Kokousasia Liitteet
§8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§9 Pöytäkirjantarkastajat
§10 Ilmoitusasiat
§11 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019
§12 Vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Tilintarkastuskertomus 2019
Tilinpäätös 2019 kv
§13 Hyvinvointikertomuksen vuosiraportti 2019 ja tavoitteet vuodelle 2020 Hyvinvointikertomuksen raportti vuodelta 2019 ja tavoitteet vuodelle 2020
§14 Nuorten työllisyyteen, osaamisen edistämiseen ja sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke Sytkäri
§15 Virtapiiri-hankkeen omarahoitusosuuteen sitoutuminen
§16 Asemakaavan muutos 1098, kaupunginosa 35; Tainionkoski 1098 Kaavakartta
1098 Kaavaselostus
Liite 1. 1098 OAS
Liite 2. 1098 Poistuva kaava
Liite 3. 1098 Seurantalomake (Tilasto)
Liite 4. 1098 Vuorovaikutusraportti
Liite 5. 1098 Rakennushistoriaselvitys (Selvitys)
Liite 6. 1098 Sisäilmastoselvitys (Selvitys)
Liite 7. 1098 Kouluselvitys (Selvitys)
§17 SVOP-sijoituksen myöntäminen Imatran Toimitilat Oy:lle
§18 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy:lle työkone- ja autokaluston uudistamista varten
§19 Selvitys valtuustoaloitteista v. 2019
§20 Selvitys kaupunginhallituksen alaisista kuntalaisaloitteista v. 2019
§21 Imatran kaupungin palveluverkkopäätöksen toimeenpanon tilannekatsaus ja varhaiskasvatuksen päiväkotien ja koulujen muutokset liittyen yhdistymiseen koulukeskuksiin
§22 Tilintarkastuspalvelujen hankinta tilivuosille 2020-2023
§23 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Imatran Seudun Yritystilat Oy:lle
§24 Valtuutettu Timo Härkösen valtuustoaloite: Valtuustoaloite koulurauhan turvaamiseksi, lainvastaisen tekojen sekä rikosten ennaltaestämiseksi hyödyntäen etäopiskelua
§25 Valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa