Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 2/2021 (15.2.2021)

Kokousasia Liitteet
§9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§10 Pöytäkirjantarkastajat
§11 Ilmoitusasiat
§12 Asemakaavan muutos 1102; kaupunginosa 30 Ritikankoski 1102 Kaavakartta 08012021
1102 Kaavaselostus 20012021
1102 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20012021
1102 Poistuva kaava
1102 Seurantalomake
1102 Vuorovaikutusraportti 20012021
§13 Asemakaavan muutos 1103, Neitsytniemi, Neitsytniemen kartano 1103 Neitsytniemi ak muutos Kaavakartta
1103 Neitsytniemi ak muutos Kaavaselostus
1103 Liite 1. OAS
1103 Liite 2. Poistuva Kaava
1103 Liite 3. Seurantalomake
1103 Liite 4. Vuorovaikutusraportti
1103 Liite 5. Neitsytniemen kartano RHS
1103 Liite 6. Neitsytniemen lepakkohavainnot
1103 Liite 7. Neitsytniemen luonnonsuojelusuunnitelma
§14 Edustajamuutokset keskusvaalilautakunnassa
§15 Street AI -hankkeen omarahoitusosuus
§16 Osallistuminen Saimaa-ilmiön rahoitukseen
§17 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet
§18 Sidonnaisuusrekisteri valtuustolle tiedoksi
§19 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kuitu kaikille Imatralaisille
§20 Valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa