Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 5/2018 (28.5.2018)

Kokousasia Liitteet
§44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§45 Pöytäkirjantarkastajat
§46 Ilmoitusasiat Henkilöstökertomus 2017
Henkilöstökertomuksen 2017 liite, palkkakartoitus
§47 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017 Arviointikertomus 2017
§48 Vuoden 2017 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuodelta 2017 Tilintarkastuskertomus 2017
Tilinpäätös 2017 kv 28.5.2018
§49 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite: Ossi Karttusen patsashankkeen aloittaminen
§50 Imatran Siniset valtuustoryhmän valtuustoaloite: Kulunvalvojat kouluihin - pilottihanke
§51 Esitys luontolahjaksi 70-vuotiaalle Imatralle Luonnonsuojelualue-esitys
§52 Kokoomuksen valtuutetun valtuustoaloite: Koulukiusaaminen-sanan käytön lopettaminen Imatralla
§53 Imatran kaupunkikonsernin omistuksessa olevien sote-kiinteistöjen omistuksesta luopuminen Yhteistyösopimus Imatra_Attendo julkinen
§54 Imatran Perussuomalaiset valtuustoryhmän valtuustoaloite: Töhryjen poistamisen suunnittelu ja toteuttaminen nopeammin ja tehokkaammin
§55 Vasemmistoliiton valtuutetun Anssi Piiraisen valtuustoaloite: Mellonlahden puhdistaminen ja rantapusikoiden raivaus Valtuustoaloite Mellonlahden puhdistaminen ja rantapusikoiden raivaus
§56 Valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa