Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 6/2018 (18.6.2018)

Kokousasia Liitteet
§57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§58 Pöytäkirjantarkastajat
§59 Tulevan kaksoisraiteen meluntorjuntasopimus Imatran kaupungin ja Liikenneviraston välillä
§60 Eron myöntäminen Jerena Juutilaiselle Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuustosta
§61 Eron myöntäminen kaupunginjohtaja Rami Hasulle
§62 Kaupungin ylimmän johdon organisointimuutos; kaupunginjohtajan ja apulaiskaupunginjohtajan nimeäminen
§63 Valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa