Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 7/2018 (20.8.2018)

Kokousasia Liitteet
§64 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§65 Pöytäkirjantarkastajat
§66 Tulevan kaksoisraiteen meluntorjuntasopimus Imatran kaupungin ja Liikenneviraston välillä
§67 Kokoomuksen valtuustoryhmän valtuustoaloite: Maksuton joukkoliikenne alle 18-vuotiaille
§68 Sitovien määrärahojen muutokset kunnallistekniikan investoinneissa
§69 Lisämääräraha elinkeinopoliittisiin investointeihin
§70 Pitkäaikaistyöttömästä työlliseksi -hankkeen omarahoitusosuuteen sitoutuminen
§71 Imatran Seudun Yritystilat Oy:n hakemus omavelkaisesta takauksesta Takaustilannepäivitys 1.6.2018 Kh 13.8.2018
§72 Asemakaava ja asemakaavan muutos 1014, kaupunginosissa 31 Tuulikallio ja 32 Korvenkanta 1014_kaavakartta
1014_AKselostus_täyd_20180710
Kaavaselostuksen 1014 liite 5 OAS
Kaavaselostuksen 1014 liite 6, vuorovaikutusraportti
Liite_7_1014_Lausunnot_ehdotus
§73 Asemakaava ja asemakaavan muutos 1015, kaupunginosissa 31 Tuulikallio, 10 Mansikkala ja 30 Ritikankoski 1015_kaavakartta
1015_AKselostus_täyd_20180711
Ratakaavan 1015 Liite 5 OAS
Ratakaavan 1015 liite 6 vuorovaikutusraportti
Liite_7_1015_Lausunnot_ehdotus
§74 Asemakaava ja asemakaavan muutos 1080, kaupunginosissa 70, Sienimäki ja 50, Itä-Siitola 1080_kaavakartta
Ak_1080_selostus_Sienimäki_täydennys
Ratakaavan 1080 Liite 4 OAS
Ratakaavan 1080 liite 5, vuorovaikutusraportti
Liite_6_1080_Lausunnot_ehdotus
§75 Uuden jäsenen valitseminen Etelä-Karjalan jätelautakuntaan
§76 Valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa