Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 8/2018 (17.9.2018)

Kokousasia Liitteet
§77 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§78 Pöytäkirjantarkastajat
§79 Ilmoitusasiat
§80 Johtajasopimukset ja johtamisvastuiden määrittely KAUPUNGINJOHTAJIEN JOHTAJASOPIMUS luonnos
§81 Liikkumisen uudistaminen Etelä-Karjalan alueella hankkeen omarahoitusosuus
§82 Strategian jalkautus- ja toimeenpanolinjaukset Strategian toimeenpano-ohjelma 2018-2021
§83 Asemakaavan muutos 1074, kaupunginosassa 74, Vuoksenniska 1074_Kaavakartta_ehdotus
1074_kaavaselostus
1074_Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Liite 1 Poistuva kaava
Liite 2 Johtokartta
Liite 3 Sisäilmaraportti Kumppanuustalo
Liite 4 Imatran koulurakennusten rakennushistoriallinen selvitys
Liite 5 Seurantalomake
Liite 6 Eksote lausunto
Liite 7 Kumppanuustalon kustannuslaskenta (2)
§84 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017
§85 Lisämäärärahaesitys kiinteän omaisuuden hankintaan Kohonkankaantie
§86 Valitusosoitus pöytäkirjaan

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa