Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Päätös:  
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.