Etelä-Karjalan jätelautakunnan kokoukset vuonna 2019  
Valmistelija: Hyrkäs Juha, jäteasiainpäällikkö  
Esitys Etelä-Karjalan jätelautakunnan kokousajoiksi vuodelle 2019:  
Helmikuu  
Toukokuu  
Syyskuu  
Lokakuu  
Joulukuu  
19.2.2019  
21.5.2019  
17.9.2019  
22.10.2019  
10.12.2019  
klo 16.00  
klo 16.00  
klo 16.00  
klo 16.00  
klo 16.00  
Tarvittaessa kokousta voidaan siirtää tai pitää ylimääräisiä kokouksia.  
Kokouspaikkana Imatran kaupungintalo, Virastokatu 2, 55100 Imatra.  
Kokouksen alkamisaikaa ja kokouspaikkaa voidaan tarvittaessa  
muuttaa.  
Jäteasiainpäällikön päätösesitys:  
Etelä-Karjalan jätelautakunta hyväksyy kokousajat esityksen  
mukaisesti.  
Päätös:  
Hyväksyttiin.