Etelä-Karjalan jätelautakunnan vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelma  
IMR/39/02.02.00.02/2019  
Valmistelija: Hyrkäs Juha, jäteasiainpäällikkö  
Kaupunginvaltuusto on 10.12.2018 § 107 hyväksynyt talousarvion  
vuodelle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019 - 2021.  
Hyväksytystä talousarviosta laaditaan käyttösuunnitelma.  
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja käyttösuunnitelman  
toteutumista raportoidaan hyväksytyn raportointiaikataulun  
mukaisesti.  
Liitteet  
1. Etelä-Karjalan jätelautakunnan käyttösuunnitelma 2019  
Jäteasiainpäällikön päätösesitys:  
Etelä-Karjalan jätelautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman  
vuodelle 2019.  
Päätös:  
Hyväksyttiin.