Pöytäkirjantarkastajan valinta  
Päätös:  
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Timo Niemi.