Ympäristövalvonnan vuoden 2018 tilinpäätösraportti Etelä-Karjalan  
jätelautakunnan osalta  
IMR/159/02.06.01.04/2019  
Valmistelija: Wikström Anna-Maija, vt. ympäristöjohtaja  
Kunnan tilinpäätös on laadittava kolmen kuukauden kuluessa  
tilikauden päättymisestä. Kaupunginhallitus käsittelee alustavan  
tilinpäätöksen 11.3.2019 ja lopullinen tilinpäätös viedään  
kaupunginhallituksen allekirjoitettavaksi 25.3.2019. Tilintarkastajien  
tarkastama tilinpäätös on valtuuston käsittelyssä viimeistään  
kesäkuussa 2019.  
Toimialan on laadittava taloudesta ja toiminnasta tilinpäätösraportti,  
joka sisältää seuraavat asiat:  
1.  
Lautakunnan tehtäväalueen kuvaus  
Talouden toteutuminen  
2.  
3.  
4.  
5.  
Selvitys talouden ja toiminnan toteutumisesta  
Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen  
Tiedossa olevat merkittävät muutokset vuoden 2019  
ensimmäisen kolmen kuukauden aikana  
Oheismateriaali  
1. TP2018 Ympäristövalvonta  
Jäteasiainpäällikön päätösesitys:  
Etelä-Karjalan jätelautakunta hyväksyy Ympäristövalvonnan vuoden  
2018 tilinpäätösraportin Etelä-Karjalan jätelautakunnan osalta ja  
lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle  
käsiteltäväksi.  
Lautakunta oikeuttaa jätehuoltoviranomaisen tekemään mahdolliset  
tekniset tarkistukset raporttiin.  
Päätös:  
Hyväksyttiin.