Etelä-Karjalan jätehuoltoviranomaisen vuoden 2018 viimeisen kolmanneksen  
viranhaltijapäätökset  
Valmistelija: Kokkola Satu, jäteasiamies  
Etelä-Karjalan jätelautakunnan alaisten viranhaltijoiden tekemistä  
päätöksistä on päätetty tiedottaa lautakunnalle kolmannesvuosittain.  
Päätökset ovat nähtävänä tutustumista varten tuntia ennen kokousta  
kokouspaikalla.  
Oheismateriaali  
1. YMP 2019 JHV julkipanolistat syys-joulukuu 2018  
Jäteasiainpäällikön päätösesitys:  
Etelä-Karjalan jätelautakunta päättää merkitä tiedokseen  
viranhaltijoiden vuoden 2018 viimeisen kolmanneksen jätelain  
mukaiset viranhaltijapäätökset.  
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi.