Jätemaksutaksan 2019 korjaus biojätteen maksutaulukoihin  
IMR/1524/02.05.00.00/2018  
Valmistelija: Hyrkäs Juha, jäteasiainpäällikkö  
Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n toimitusjohtaja Mika Suomalainen on  
havainnut virheen 16.10.2018 § 24 hyväksytyssä jätemaksutaksassa ja  
pyytää jätelautakuntaa hyväksymään korjatut taulukot.  
Korjatut taulukot liitteenä. Yliviivatun taksan alla on korjattu taksa.  
Liitteet  
1. Taksankorjaukset vuodelle 2019  
Jäteasiainpäällikön päätösesitys:  
Etelä-Karjalan jätelautakunta hyväksyy liitteenä olevat biojätteen  
maksutaulukot käyttöön otettavaksi vuoden 2019 jätemaksutaksaan.  
Päätös:  
Hyväksyttiin.