Viranhaltijapäätösten tilasto ajalta 1.7.2018 - 31.12.2018  
Valmistelija: Hyrkäs Juha, jäteasiainpäällikkö  
Jätelautakunta on siirtänyt ratkaisuvaltaa alaisilleen viranhaltijoille  
yksittäisissä jätehuollon poikkeamis- ja maksuasioissa.  
Samassa viranhaltijapäätöksessä on saatettu päättä sekä jätehuollon  
poikkeamisesta että jätemaksusta, ne on jaoteltu alla olevaan tilastoon  
kahtena päätöksenä.  
Hyväksyttyjen hakemuksien osuus on 85% ja hylättyjen 15%.  
Alla olevista päätöksistä on yhdestä valitettu hallinto-oikeuteen.  
Viranhaltijapäätöksiä on Etelä-Karjalan alueen jäteasioissa tehty  
vuoden 2018 toisella puolikkaalla seuraavasti:  
Jätehuollon poikkeamishakemukset  
- tyhjennyksen pidennykset: 12 viikkoa  
-tyhjennyksen pidennykset: 16 viikkoa  
-jätehuollon keskeytys  
Hyväksytyt  
Hylätyt  
35  
36  
67  
14  
0
1
3
0
-kimppa-astia  
Maksuhakemukset  
-maksun kohtuullistaminen  
-maksun poistaminen kokonaan  
(ränsistyneet kiinteistöt)  
7
14  
-hylätyt hakemukset  
Maksumuistutukset  
Maksuluetteloiden hyväksyminen  
Muut päätökset  
22  
2
1
26  
2
7
Viranhaltijapäätökset yhteensä  
202  
35  
Jäteasiainpäällikön päätösesitys:  
Etelä-Karjalan jätelautakunta merkitsee viranhaltijapäätöstilaston  
tiedokseen.  
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi.