Pöytäkirjantarkastajan valinta  
Päätös:  
Valittiin pöytäkirjantarkastajaksi Sari Niinimäki-Sipolainen.