Rakennusvalvontajaoston kokousajat vuonna 2020  
Valmistelija: Pöljö Matti  
Esitys rakennusvalvontajaoston kokousajoiksi vuodelle 2020:  
Kokouspaikkana Imatran kaupungintalo, kokoushuone Kaupunkipuro,  
h. 207, Virastokatu 2 55100 Imatra.  
Kokoukset  
Tammikuu  
Helmikuu  
Maaliskuu  
Huhtikuu  
Toukokuu  
Kesäkuu  
21.1.2020  
11.2.2020  
10.3.2020  
7.4.2020  
12.5.2020  
9.6.2020  
klo 16:30  
klo 16:30  
klo 16:30  
klo 16:30  
klo 16:30  
klo 16:30  
Heinäkuu  
Elokuu  
Syyskuu  
Lokakuu  
Marraskuu  
Joulukuu  
ei kokousta  
11.8.2020  
8.9.2020  
13.10.2020  
10.11.2020  
8.12.2020  
klo 16:30  
klo 16:30  
klo 16:30  
klo 16:30  
klo 16:30  
Tarvittaessa kokousta voidaan siirtää tai pitää ylimääräisiä kokouksia.  
Kokouksen alkamisaikaa ja kokouspaikkaa voidaan tarvittaessa  
muuttaa.  
Vt. rakennusvalvontapäällikön päätösesitys:  
Rakennusvalvontajaosto hyväksyy kokousajat esityksen mukaisesti.  
Päätös:  
Rakennusvalvontajaosto hyväksyy kokousajat muutoksella, että  
tammikuun kokous muutetaan alkavaksi klo 17:30.