Viranhaltijapäätökset  
Rakennusvalvontapäällikön (vt.) päätös  
-
-
19.11.2019 § 2/Rakennuksen purku-urakka, Räikköläntie 419  
19.11.2019 § 3/Rakennuksen purku-urakka Haltijankatu 9  
Päätökset on oheismateriaalina.  
Vt. rakennusvalvontapäällikön päätösesitys:  
Rakennusvalvontajaosto päättää merkitä edellä esitetyt viranhaltija-  
päätökset tiedoksi todeten, ettei rakennusvalvontajaosto käytä otto-  
oikeuttaan.  
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi todeten, että rakennusvalvontajaosto ei käytä otto-  
oikeuttaan.