Viranhaltijoiden erityislakien mukaiset päätökset  
Valmistelija: Pöljö Matti  
1. Vt. rakennusvalvontapäällikön myöntämät luvat 2.11.-6.1.2019  
2. Lvi-tarkastajan tekemät päätökset 2.11.-6.12.2019  
3. Rakennusjärjestyksen mukaiset ilmoitukset 2.11.-6.12.2019  
Luettelo erityislakien mukaisista viranhaltijapäätöksistä 17.12.2019 on  
oheismateriaalina.  
Vt. rakennusvalvontapäällikön päätösesitys:  
Merkitään tiedoksi.  
Merkittiin tiedoksi.  
Päätös: