Tiedoksiannot rakennusvalvontajaostolle  
Valmistelija: Pöljö Matti  
1. Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvityspyyntö koskien Kuntokeskus  
Liikku Oy:n Imatran toimipisteen sisäänkäynnin esteellisyydestä  
tehtyä valitusta.  
-
-
Selvityspyyntö oheismateriaalina  
Vastaus selvityspyyntöön oheismateriaalina  
2. Etelä-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntö koskien  
viranhaltijoiden toiminnasta kiinteistön 153-030-0038-0005  
rakennusvalvonnassa tehtyä kantelua.  
-
-
Selvityspyyntö oheismateriaalina  
Vastaus selvityspyyntöön oheismateriaalina  
3. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös rakennusvalvontajaoston  
päätöksen 25.9.2018 § 69, Teettämisuhan täytäntöönpano, kiinteistö  
153-030-0007-0016, kumoamisesta ja palauttamisesta uudelleen  
käsiteltäväksi.  
-
Hallinto-oikeuden päätös oheismateriaalina  
Vt. rakennusvalvontapäällikön päätösesitys:  
Merkitään tiedoksi.  
Päätös:  
Merkittiin tiedoksi.