Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Kaupunginhallitus

Vuosi 2019 Asiakirja Liitteet
9.12.2019 Esityslista Tiivistelmä kokousmuistiosta
2.12.2019 Pöytäkirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
Perusteluja ja vastauksia kaupunginhallituksen kysymyksiin
Rakennusjärjestys 2019, luonnos (päivitetty 2.12.2019)
Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste 25.11.2019
25.11.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan kaupungin hallintosääntö
Lappeenrannan väestötarkastelu 30-10-2019 (täydennetty 05-11-2019)
EKSOTE Uusi perussopimus LUONNOS 21.10.2019
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestys 2019, luonnos
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
25.11.2019 Pöytäkirja Talousarvio 2020 kaupunginjohtajan esitys
Talousarvioesitykseen tehdyt muutokset
18.11.2019 Pöytäkirja Kokousaikataulu kevät 2020
Asemakaavaselostus Pikisaari_muutettu 07-11-2019
Pikisaari Selostuksen liitteet 1-10 muutettu 07112019 netti pienn
Kaavakartta Liite 11 Pikisaari kh ja kv muutettu 07112019
Liite 2e osa 2 vastineet MRA 27_Pikisaaren lounaisranta
Esitys Ratsuväkimuseon siirtämisestä Linnoituksesta Rakuunamäelle perustettavan kiinteistöyhtiön til
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestys 2019, luonnos
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
18.11.2019 Pöytäkirja Talousarvio 2020 kaupunginjohtajan esitys
11.11.2019 Pöytäkirja Kaavaselostus K2672 itäisen alueen paloasema muutettu 19092019
Selostuksen liitteet 1-3d / K2672 / itäisen alueen paloasema
Selostuksen liitteet 4-10 / K2672 / itäisen alueen paloasema
Kaavakartta liite 11 muutettu 19092019 K2672 itäisen alueen paloasema (002)
Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarviokirja 2020
4.11.2019 Pöytäkirja Yleisarvio vaihtoehtoisten metsänkasvatusmenetelmien soveltamisesta Lappeenrannan kaupungin metsissä
Kaavakartta/K2703/Toivokoti
Selostus/K2703/Toivokoti
Selostuksen liitteet/K2703/Toivokoti
Kaavakartta Liite 9 / K2619 / Pormestarin kortteli
Selostuksen liitteet 1-8 / K2619 / Pormestarin kortteli
Selostus / K2619 / Pormestarin kortteli
Kaupunginvaltuuston esityslistan 7/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite nettikyselyn tekemisestä lapsiperheille ja nuorille aikuisille Lappeenrannassa pysym
Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä
Valtuustoaloite Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemisesta
28.10.2019 Pöytäkirja Eksotelta kaupungille hyväksyttäväksi Eksoten ja kaupungin välinen kuntakohtainen palvelusopimus 201
21.10.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite yksityistiemäärärahojen korotuksesta
Lappeenrannan toimialakatsaus 2019
14.10.2019 Pöytäkirja Esikoislestadiolaiset ry:ltä uudistettu pyyntö kaupunginvaltuustolle määrätä Ilottulantie 18:ssa sij
Työ- ja elinkeinoministeriön kirje hakeutumisesta työllisyyden kuntakokeiluihin
7.10.2019 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 6/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite Kimpisen liikuntapuiston kehittämisestä
30.9.2019 Pöytäkirja
23.9.2019 Pöytäkirja Selostuksen liitteet 1-3d / K2672 / itäisen alueen paloasema
Selostuksen liitteet 4-10 / K2672 / itäisen alueen paloasema
Kaavakartta liite 11 muutettu 19092019 K2672 itäisen alueen paloasema (002)
Kaavaselostus K2672 itäisen alueen paloasema muutettu 19092019
Lappeenrannan_pyöräilyn_kehittämisohjelma
16.9.2019 Pöytäkirja Selostuksen liitteet 1-10/K2658/Pikisaaren lounaisranta
Selostus_K2658_Pikisaaren lounaisranta ehdotus 26082019 muutettu 11092019
Kaavakartta Liite 11_K2658_Pikisaaren lounaisranta muutettu 11092019
Arviointikertomuksen vastineen vastaukset
Konsernihallinnon toimintasääntö, muutettu kh 16.9.2019 § 358
Lappeenranta-sopimus 2020
9.9.2019 Pöytäkirja Talousarviomuutokset
TA-kehykset 2020-2022 KH 190909
Lappeenranta-sopimus 2020
Luonnos lahjakirjaksi
Luonnos päivitetyksi maanvuokrasopimukseksi
2.9.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun p
Saimaa sopimus 2020 - 2025_final
Liite 1. Saimaa-tiimi_final
Liite 2 Immateriaalioikeudet_final
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19.8.2019
Kaupunginvaltuuston esityslistan 5/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite uusien yhteisöllisten ja monisukupolvisten asumisvaihtoehtojen toteuttamisesta ikä-i
Valtuustoaloite yksityistiemäärärahojen korotuksesta
Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamisesta teatterin ja draaman keinoin
26.8.2019 Pöytäkirja
19.8.2019 Pöytäkirja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä käsiteltäväksi alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointi
Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n valituslupahakemus ja valitus
Ympäristösuojeluviranomaisen vastineen liite: Rakkolanjoen fysikaalis-kemiallisen tarkkailun yhteenv
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain 142 ja 144 §n muuttamisesta
Puolivuosikatsaus 2019
Strategian puolivuosikatsaus 2019
1.7.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun p
Luonnos maanvuokrasopimukseksi, Pätärin talomuseo
Luonnos lahjakirjaksi, Pätärin talomuseo
Lausuntoluonnos
Valituskirjelmä
Luovutettavat ja saatavat alueet_03062019
10.6.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan Toimitilat Oy:n pyyntö Lappeenrannan Yritystila Oy:n kertalyhenteisen bullet-lainan ta
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2019 nro 19/0225/3
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2019 nro 19/0226/3
Tapio Arolan ja Juha Turkian eriävä mielipide ja liite
Kaupunginvaltuuston esityslistan 4/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite Lappeenrannan lentoaseman liiketoimintasuunnitelman, alueellisen nettovaikutuslaskel
3.6.2019 Pöytäkirja Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2019 nro 19/0225/3
Sisäisten vuokrien kehittäminen -työryhmän raportti
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2019 nro 19/0226/3
27.5.2019 Pöytäkirja Asemakaavaselostus 11042019 /K2676/ Kourulan päiväkotikoulu
Kaavakarttaehdotus liite 11 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet 4-10 ja 12 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet 1-3 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Etelä-Karjalan työllisyysohjelma
ePassi Payments Oy:ltä hankintaoikaisuvaatimus henkilöstöetujen sähköisen maksuvälinepalvelun hankin
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu: Tarjouspyyntö
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu: Eazybreak Tarjous
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu: Eazybreak tarjouksen liite alihankkijalomake
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu: Eazybreak tarjouksen liite 2 Referenssit
Eazybreakin vastine ePassin hankintaoikaisuvaatimukseen
Henkilöstön liikunta- ja kulttuurietu
vertailutaulukko_tykyetu
20.5.2019 Pöytäkirja Arviointikertomus 2018
Asemakaavaselostuksen liite 9/K2630/Asemakaavakartta/Outotec (Filters) Oy
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2630/1 ja 3-7/Outotec (Filters) Oy
Asemakaavaselostuksen liiteet/K2630/liite 8 rak.hist.selv. /Outotec
Asemakaavaselostus/K2630/Outotec
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2630/liite 2 havainnekuva/Outotec
Tilintarkastussopimus Lappeenrannan kaupunki
LATO Oy_tilinpäätös 31.12.2018
Tilintarkastuskertomus 2018
13.5.2019 Pöytäkirja edunvalvontaohjelma 13-5-19
Liite1_tilinpäätös_lausunnot_2018
6.5.2019 Pöytäkirja vertailutaulukko_tykyetu
Ennakkovaikutusarviointi (EVA) -ohje
EVA arviointitaulukko
Kaupunginvaltuuston esityslistan 3/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite Pohjolankadun pysäköinnin parantamiseksi
Valtuustoaloite anonyymin rekrytoinnin käyttöönotosta Lappeenrannan kaupungin työnhakuprosesseissa
29.4.2019 Pöytäkirja Kh seminaariohjelma Järvisydän 5 2019
23.4.2019 Pöytäkirja Koulutuspoliittinen ohjelma
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksest
Nuorisovaltuuston lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksesta
Virallinen kutsu
SateenkaariliputusLappeenranta
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5/K2700/Lappeen päiväkotikoulu
Asemakaavaselostus/K2700/Lappeen päiväkotikoulu
Asemakaavakartta/2700/Lappeen päiväkotikoulu
15.4.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö perusopetuksen järjestämislupahakemukseen lu
Lasten ja nuorten lautakunta 12.3.2019 kokouksen eriävät mielipiteet
Sarastia Oy_osakassopimus
Selostus/K2674/Metodistikirkko
Selostuksen liitteet 1-6/K2674/Metodistikirkko
Kaavakartta/K2674/Metodistikirkko
8.4.2019 Pöytäkirja Talousarviopäivitys valtuusto 29042019
Investointiosa 2019-2021 päivitys valtuusto 290419
Yksityiskohtaisten perustelujen päivitys
Asemakaavakartta/K2660/Keskuskatu 2-6
Selostus / K2660 / Keskuskatu 2-6
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-7/K2660/Keskuskatu 2-6
Voimassa oleva yhtiöjärjestys
Luonnos muutetuksi yhtiöjärjestykseksi
Osakassopimus
Luonnos osakassopimuksen liitteeksi
Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö perusopetuksen järjestämislupahakemukseen lu
Lasten ja nuorten lautakunta 12.3.2019 kokouksen eriävät mielipiteet
1.4.2019 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 2/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite Kartanonpellon kaupunginosan paikallisliikenteen parantamisesta ja Hovinpellon paika
Tilinpäätös 2018
Lappeenrannan kaupungin vuosittainen hyvinvointikertomus 2018-2019
Yhtiöjärjestysluonnos_EKP_30.1
Jakautumissuunnitelma Saimaan Tukipalvelut Oy_30.1
Osakassopimus
Koy Seniori-Saimaan esitys yhtiön rahoittamisesta
25.3.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö perusopetuksen järjestämislupahakemukseen lu
Lasten ja nuorten lautakunta 12.3.2019 kokouksen eriävät mielipiteet
18.3.2019 Pöytäkirja Selostus/K2608/Tuosan ranta ak muutos
Selostuksen liitteet 1-5,8(K2608/Tuosan ranta ak muutos
Kaavakartta/K2608/Tuosan ranta ak muutos
11.3.2019 Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustusten myöntäminen vuoden 2019 toimintaan
Perintökaarenvarojen rahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2019
405-531-2-344, kauppakirjaluonnos
405-531-2-344 Sijaintikartta
4.3.2019 Pöytäkirja Asemakaavakartta/K2586/Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Asemakaavaselostuksen liite 12 / K2586 / Liikenneverkon alustava yleissuunnitelma
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liite 11 A-B Lähiympäristösuunnitelma
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 7 -10
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 4 - 6
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 1 - 3 A-E
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liite 2 Havainnekuva
Asemakaavaselostus / K2586 / Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Luonnos selitykseksi
Valituskirjelmä
Maanmittauslaitoksen keskushallinnon lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 9.11.2018 nro 18/0255/3
18.2.2019 Pöytäkirja Eduskuntavaalien 2019 vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat
Europarlamenttivaalien/ mahdollisten yhdistelmävaalien 2019 vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat
Eksote_lisäselvitys
Tarkastuskertomus hoiva- ja palveluasuminen 2016
Sosiaalipalvelujen_omavalvontasuunnitelma
Valtuustoaloite hoivapalvelujen kiinteistöjen myynnistä aiheutuvien riskien selvittämiseksi
Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
Joukkoliikennepoliittinen ohjelma 2018_2030
Asukas- ja alueneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Vammaisneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Vanhusneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
11.2.2019 Pöytäkirja Maaperän puhdistuksen kohdeluettelo
Valtuustoaloite hoivapalvelujen kiinteistöjen myynnistä aiheutuvien riskien selvittämiseksi
Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
Joukkoliikennepoliittinen ohjelma 2018_2030
Asukas- ja alueneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Vammaisneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Vanhusneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
4.2.2019 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 1/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite hoivapalvelujen kiinteistöjen myynnistä aiheutuvien riskien selvittämiseksi
Valtuustoaloite koulukuljetusten aikojen lyhentämiseksi sekä selvitys koulukuljetuksien säästöistä j
28.1.2019 Pöytäkirja Asemakaavakartta/K2697/Joutsenonkangas Voimakaari
Asemakaavanselostus ja liitteet 1-8/K2697/Joutsenonkangas Voimakaari
Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
Tuija Maaret Pykäläisen eriävä mielipide, kaupunginhallitus 28.1.2019 § 35
21.1.2019 Pöytäkirja Asemakaavakartta/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostus/K2655/Joutsenon rautatiealue
Lappeenrannan kaupungin viestintäohje
Läntinen osa-alue luonnosvaiheen vuorovaikutusraportti
Kirjeen liite 1: Nähtävilläolon 30.8.–1.10.2018 jälkeen kaavakartalle tehdyt muutokset ja täydennyks
Kirjeen liite 2: Nähtävilläolon 30.8.–1.10.2018 jälkeen merkintöihin ja määräyksiin teh-dyt muutoks
Läntinen osa-alue Selostus
Läntinen osa-alue Osayleiskaavakartta Liite 1 A
Läntinen osa-alue Kaavakartan määräykset Liite 1 B
Läntinen osa-alue selostuksen liitteet 2 ja 3
Läntinen osa-alue ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti
Asemakaavakartta osa 2/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavakartta osa 1/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostus/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostuksen_liitteet_1-9/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Yhteiset palvelut käyttösuunnitelma 2019
Hankintapalvelut käyttösuunnitelma 2019
Laskujen hyväksyjät 2019
Kaavakartta/K2683/Rajamarket
Asemakaavaselostus/K2683/Rajamarket
Selostuksen liitteet 1-8/K2683/Rajamarket
Asemakaavaselostus/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-12/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavakartta/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
7.1.2019 Pöytäkirja
Vuosi 2018
17.12.2018 Pöytäkirja Kaavoitusohjelma 2019-2021 Kohdeluettelo
Kaavoitusohjelma 2019-2021 kartat
Luovutuskirjaluonnos liitteineen
Saimaan lentoasema säätiön avustushakemus 2018
Kaupunginvaltuuston esityslistan 9/2018 asialuettelo
Valtuustoaloite Lappeenrannan Greenreality- strategian yhteisöllisestä kehittämisestä Lukupuiston av
Valtuustoaloite ilmaston muutoksesta ja Greenrealitystä, haaste puun taimien istuttamiseen
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille
Valtuustoaloite kaupungin tarjoaman ruoan ilmastovaikutusten minimoinnista
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun p
Valtuustoaloite sähköisen ilmailun kehittämisen edistämisestä Lappeenrannan lentokentällä
Yhteistyösopimus Me-talo Lappeenrannan toiminnan järjestämisestä
Liite 1 Me-talo -konseptin käsikirja
Liite 2 Vaikuttavuusketju
Liite 3 Me-säätiö viestinnän ohjeisto
10.12.2018 Pöytäkirja Kauppakirja hulevesiverkostosta ja vesihuoltoverkoston osista
Ympäristönsuojelumääräykset 2018 Vaikutusten arviointi
Ympäristönsuojelumääräykset 2018 luonnos kokoukseen
Vuoden 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit
3.12.2018 Pöytäkirja Kokousaikataulu
Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarvio vuodelle 2019
Vuoden 2018 talousarviomuutokset
Asemakaavakartta osa 2/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavakartta osa 1/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostuksen_liitteet_1-9/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostus/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavakartta/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostus/K2655/Joutsenon rautatiealue
Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste 26.11.2018
Skinnarilan kampuksen asemakaavaselostus
Skinnarilan kampuksen selostuksen liitteet
Skinnarilan kampuksen kaavakarttaehdotus
Talousarvioesitykseen tehdyt muutokset
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2019
26.11.2018 Pöytäkirja Tarjouspyyntö
26.11.2018 Pöytäkirja Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2019
19.11.2018 Pöytäkirja Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2019
19.11.2018 Pöytäkirja Hulevesitulvariskien_arviontiraportti_2 kierros_LPR
Lausunto hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen
Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta
12.11.2018 Pöytäkirja Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta
Lausuntoluonnos
Valituskirjelmä
Lappeenrannan toimialakatsaus 2018
Lappeenrannan nuorisovaltuuston toimintasääntö
5.11.2018 Pöytäkirja Asemakaavakartta/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-12/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavaselostus/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Kaavakartta/K2683/Rajamarket
Selostuksen liitteet 1-8/K2683/Rajamarket
Asemakaavaselostus/K2683/Rajamarket
Kalevan Kisat 2019 sopimusluonnos
Sijantikartta 405-408-1-52, Hyväristönmäki
Kauppakirjaluonnos 405-408-1-52, Hyväristönmäki
Kaupunginvaltuuston esityslistan 8/2018 asialuettelo
Valtuustoaloite koulujen ja päiväkotien rakentamisen aikaisen rakennusvalvonnan tehostamisesta
Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin siirtymisestä avohakkuuttomaan kaupungin metsien hoitoon
29.10.2018 Pöytäkirja Säännöt_Ekvas_muutos_2018
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 28.9.2018 nro 1804711
Tarjous, asianajotoimisto Dittmar & Indrenius
22.10.2018 Pöytäkirja Asemakaavakartta K2671 Snellmaninkatu 10
Selostus/K2671/Snellmaninkatu 10
Selostuksen liitteet 1-5/K2671/Snellmaninkatu 10
Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto- ja ilmoittautumispyyntö alueellisen junaliikenteen järje
Liite1_aloite_asumiskulut
Liite2_asumiskustannukset_kooste
15.10.2018 Pöytäkirja
8.10.2018 Pöytäkirja
1.10.2018 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 7/2018 asialuettelo
Valtuustoaloitteet
24.9.2018 Pöytäkirja Monitoimiareenan sekä sisäliikuntahallin tarve- ja hankesuunnitelma 17.09.2018
Liite 1 Sisäliikuntahallin alustava tilaohjelma
Liite 2 Monitoimiareenan alustava tilaohjelma
Liite 3 Monitoimiareenan pohjat leikkaukset asemapiirokset ja havainnekuvat
Liite 4 Sisäliikuntahallin pohjat leikkaus ja julkisivut
Liite 5 Sisäliikuntahallin tavoitelaskelman yhteenveto
Liite 6 Monitoimiareenan tavoitelaskelman yhteenveto
Liite 7 Areenan kannen suunnitelmaselostus ja kustannusarvio
Liite 8 Sijaintipaikaselvitys
Liite 9 Lappeenkadun liikenteellinen toimivuustarkastelu
Liite 10 Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu
Liite 13 Monitoimiareenan yhteiskuntataloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten analyysi
Liite 12 Lappeenrannan paikallisliikenteen reitit ja pysäkit
Liite 14 Lappeenkadun ympäristön infran kehittämisen yleissuunnitelma
Liite 15 Hankesuunnittelun yhteydessä saadut lausunnot seuroilta ja muilta yhteisöiltä
Liite 16 Kustannusten vertailu
Dia1 Lappeenkadun asemapiirrosluonnos_Ramboll
Dia2 Areenan leikkaus ja julkisivuhahmotelma_Ramboll
Dia3 Lappeenkadun havainnekuvat_AIHIO arkkitehdit Oy
Dia4 Kisapuiston asemapiirrosluonnos_Ramboll
Dia2 Lappeenrannan sisäliikuntahalli (2)_Ramboll
Dia6 Sisäliikuntahallin leikkaus ja julkisivukaaviot_Ramboll
Kisapuisto havainnekuva 1
Kisapuisto havainnekuva 2
Toimenpidelupa uimaportaiden rakentamiseen Pursikatu 15 ja 17 taloyhtiöiden toimesta
Valtuustoaloite lakkautettujen uimarantojen ylläpidosta jatkossa
Lausunto LVMn runkoverkkoehdotuksesta 2018-09-24 LIITTEET
17.9.2018 Pöytäkirja Selostus/Y56/Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Osayleiskaavaselostuksen liitteet 2-5 /Y56/ Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Osayleiskaavaselostuksen liite 6 /Y56/ Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti liite 7, Rakuunamäen osa-alue OYK 2030
Osayleiskaavakartta/Y56/Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Valtuustoaloite Ratsuväen perinnesoittokunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
10.9.2018 Pöytäkirja Kaavakartta/k2674/Metodistikirkko
Selostuksen liitteet 1-6/k2674/Metodistikirkko
Selostus/k2674/Metodistikirkko
Sijaintikartta ja kaavoitustilanne
Liite 1.1 Inhouse Oy yhtiöjärjestysluonnos
Liite 1.2. Inhouse Oy osakassopimusluonnos
Liite 2.1_Outhouse Oy yhtiöjärjestysluonnos
Liite 2.2 Outhouse osakassopimusluonnos
Liite 3 Liittyminen osakassopimukseen
Asemakaavakartta K2671 Snellmaninkatu 10
Selostus/K2671/Snellmaninkatu 10
Selostuksen liitteet 1-5/K2671/Snellmaninkatu 10
3.9.2018 Pöytäkirja Joukkoliikennepoliittinen ohjelma 2018_2030
Talousarvion 2018 päivitetyt kehykset
Kaupunginvaltuuston esityslistan 6/2018 asialuettelo
Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kunt
Talousarviokehykset 2019-2021
27.8.2018 Pöytäkirja Sopimus
20.8.2018 Pöytäkirja Kaavaselostus ja liitteet 1-6/K2654/Joutsenon S-market
Asemakaavakartta/K2654/Joutsenon S-market
Valtuustoaloite kaupungin teiden ja katujen kunnossapidon laadun parantamisesta
Läntinen osa-alue Selostus
Läntinen osa-alue Osayleiskaavakartta
Läntinen osa-alue Kaavakartan määräykset
Läntinen osa-alue selostuksen liitteet 2 ja 3
Läntinen osa-alue luonnosvaiheen vuorovaikutusraportti
Läntinen osa-alue ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti
Valtuustoaloite 1.6.2018
Konsernihallinnon lausunto kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle uuden asianhallintajärje
Konsernihallinnon lausunto kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittä
Lausunto tarkastuslautakunnalle liittyen asumisen tyytyväisyyteen 16_8_2018
Puolivuosikatsaus 2018 pdf
Strategian toimintasuunnitelma kaupunginhallitustaso
13.8.2018 Pöytäkirja
2.7.2018 Pöytäkirja Asemakaavakarttaehdotus/K2678/Palstakujan päiväkoti
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-7/K2678/Palstakujan päiväkoti
Asemakaavaselostus/K2678/Palstakujan päiväkoti
Liikenneturvallisuustyön perusteet ja toimintamalli Lappeenranta
Toimenpiteet Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma
Esite_Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma
Verohallinnon päätös 6.6.2018, tuloverotuksen ennakkoratkaisu
Luonnos kauppasopimukseksi
Luonnos vuokrasopimukseksi
Luonnos vuokrasopimuksen lisälehdeksi
11.6.2018 Pöytäkirja Cata3Pult hanke-esitys
Kaupunginvaltuuston esityslistan 5/2018 asialuettelo
Valtuustoaloitteet
4.6.2018 Pöytäkirja Asemakaavaselostus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet_1-3/K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet_4-11/k2676/Kourulan päiväkotikoulu
Asukastilaisuuden 21.5.2018 jälkeen saadut mielipiteet
Kaavakarttaehdotus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu
Sopimusluonnos Pontuksen koulun kohdan melusuojauksesta
28.5.2018 Pöytäkirja Lappeenrannan Toimitilat Oyn tilintarkastuskertomus 2017
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n tilinpäätös 2017
Suomen Meripelastusseuran lausunto PV Willimiehestä
Arviointikertomus 2017
Investointien puiteohjelman yhteenveto 2018 - 2032
PTS Investoinnit 2018-2032 Talonrakennus
PTS Investoinnit 2018-2032 Muut kuin talonrakennus
Arvio vuokrien osuudesta toimintakuluissa
LAUSUNTOPYYNTÖ INVESTOINTIEN PUITEOHJELMASTA VUOSILLE 2018-2032
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Lupalautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Lpr Asuntopalvelut Oy:n lausunto investointiohjelmaan
Lpr Toimitilat Oy:n lausunto investointiohjelmaan
Tilintarkastuskertomus 2017
Osakassopimus koskien Etelä-Karjalan Green Campus Innovaatiorahoitus Oy{3}tä (Sopimus) (ID 15678)
21.5.2018 Pöytäkirja Tarkistettu konsernihallinnon toimintasääntö
Kokousaikataulu
Selostus/Y56/Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Osayleiskaavaselostuksen liitteet 2-5 /Y56/ Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Osayleiskaavaselostuksen liite 6 /Y56/ Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Osayleiskaavakartta/Y56/Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Maankäyttösopimusluonnos 37 Mustolan korttelin 86 tontille 3, SF-Teli Oy
Tarkistettu hallintosääntö
14.5.2018 Pöytäkirja Investointien puiteohjelman yhteenveto 2018 - 2032
PTS Investoinnit 2018-2032 Talonrakennus
PTS Investoinnit 2018-2032 Muut kuin talonrakennus
Arvio vuokrien osuudesta toimintakuluissa
LAUSUNTOPYYNTÖ INVESTOINTIEN PUITEOHJELMASTA VUOSILLE 2018-2032
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Lupalautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Lpr Asuntopalvelut Oy:n lausunto investointiohjelmaan
Lpr Toimitilat Oy:n lausunto investointiohjelmaan
Veroprosentit ja hulevesimaksut vertailukaupungeissa
7.5.2018 Pöytäkirja Sovintosopimus UPM Lappeenranta 9.4.2018
Selostus/K2608/Tuosan ranta-asemakaavan muutos
Selostuksen liitteet/2608/Tuosan ranta-asemakaavan muutos
Kaavakartta/K2608/Tuosan ranta-asemakaavan muutos
Asemakaavaselostus liitteineen/ K2659/ Tapiolan rautatiealueen asemakaavamuutos
Asemakaavaehdotus/ K2659/ Tapiolan rautatiealueen asemakaavamuutos
Veroprosentit ja hulevesimaksut vertailukaupungeissa
Kaupunginvaltuuston esityslistan 4/2018 asialuettelo
23.4.2018 Pöytäkirja
16.4.2018 Pöytäkirja Kuntaventures 2018 ohjelma
Talousarvio 2018
9.4.2018 Pöytäkirja Asemakaavaselostus liitteineen/ K2641/ Ahtaajankatu 2 (Disas Fish)
Asemakaavakartta/ K2641/ Ahtaajankatu 2 (Disas Fish)
Talousohjelman päivittäminen 2018
Käyttötalousosan päivitys 2018
Tuloslaskelman päivitys 2018
Rahoituslaskelman päivitys 2018
Investointiosan päivitys 2018
3.4.2018 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 3/2018 asialuettelo
Valtuustoaloitteet
Vuoden 2017 tilinpäätös
Tasapainotusohjelman väliraportti 2017
Ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta
Yhtiökokouskutsu
26.3.2018 Pöytäkirja
19.3.2018 Pöytäkirja Yksityishenkilöiden selityskirjelmät A – H Hyväristönmäen osayleiskaavaa koskevassa valitusasiassa
Vastaselitysluonnos Hyväristönmäen osayleiskaavaa koskevassa valitusasiassa
Kartta alueesta
12.3.2018 Pöytäkirja Maankäyttösopimus 539 Kesolan kylän tiloille RN:o 1:267 ja RN:o 1:98
Tukesin lausuntopyyntö: Ihalainen-kaivospiirin (KaivNro 2005), Nordkalk Oy Ab:n kaivosluvassa annett
5.3.2018 Pöytäkirja Ympäristöministeriön lausunto 28.2.2018
26.2.2018 Pöytäkirja UIR Hankekumppanuussopimus
UIR hankkeen Tukisopimus_FI
UIR hankkeen Tukisopimus_EN
UIR rahoituspäätös UIAlta_signed_21.11.2017
UIR Urban infra revolution Application UIA02-155 23.2.2018 final
Kaupunginvaltuuston esityslistan 2/2018 asialuettelo
19.2.2018 Pöytäkirja Eksoten palvelusopimusluonnos 2018
Eksote palvelusopimus 2018 kuntakohtaiset muutokset
Omistajaohjauspyyntö Yritystila Oy Switch hallin laajennus
Vuokrasopimusluonnos Yritystila Oy Switch
Yritystila Oy Switch hallin laajennus pohja
Ote kaupunginhallituksen päätöksestä 6.11.2017 pykälä 534
Sovintosopimusluonnos raakapuukartelliasiassa kh 19.2.2018
12.2.2018 Pöytäkirja Eksoten lausunto keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen kotihoidon tilanteesta ja riittävyy
Valitus 13.12.2017_Dnro 03206_17_4102
Valitus 14.12.2017_Dnro 03238_17_4102
Lausuntoluonnos 7.2.2018
5.2.2018 Pöytäkirja Omistajaohjauspyyntö – toimintakertomuksen laadinta Lappeenrannan Toimitilat-konsernissa
29.1.2018 Pöytäkirja Suomen Kuntaliiton lausunto: omistajaohjauksen linjaukset ja niiden sitovuus
Riitta Munnukan eriävä mielipide kaupunginhallituksen 29.1.2018 pykälä 41
Ympäristötoimen lausunto valtuustoaloitteeseen Uus-Lavolan metsäalueen suojelemiseksi
Kaavoitustilanne; valtuustoaloite metsäalueen suojelemiseksi Uus-Lavolassa
Ympäristötoimen lausunto valtuustoaloitteeseen Uus-Lavolan metsäalueen suojelemiseksi
Kaavoitustilanne; valtuustoaloite metsäalueen suojelemiseksi Uus-Lavolassa
Uudet säännöt
Voimassa olevat säännöt
22.1.2018 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 1/2018 asialuettelo
15.1.2018 Pöytäkirja Ote Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 Itäisen osa-alueen osayleiskaavakartasta, jossa
Ote Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 Itäisen osa-alueen osayleiskaavakartasta, jossa
Hankintapalvelujen käyttösuunnitelma
Kaupunginjohtajan kehittämismäärärahan käyttösuunnitelma
Yhteiset palvelut käyttösuunnitelma 2018-2021
Yhteisten palveluiden laskujen hyväksyjät 1.1.2018 alkaen
Lappeenrannan teknillisen yliopiston esitys yliopiston nimeksi
8.1.2018 Pöytäkirja Etelä-Karjalan kuntien ympäristönsuojelu vaihtoehdot sekä arvio vaikutuksista kuntien maksuosuuksiin
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävien järjestäminen Etelä-Karja
Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunnan pöytäkirjanote 30.5.2017 kokouksesta
Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunnan pöytäkirjanote 19.12.2017 kokouksesta
Asemakaavan selostus Lpr:n työväenyhdistyksen tontti, muutettu 4.1.2018
Asemakaavan selostuksen liitteet Lpr:n työväenyhdistyksen tontti, muutettu 4.1.2018
Kaavakartta Lpr:n työväenyhdistyksen tontti muutettu 4.1.2018
Etelä-Karjalan liiton lausunto Voisalmen toimintakeskus ja päiväkoti, asemakaavan muutos
Asemakaavaselostus liitteineen, Voisalmen toimintakeskus ja päiväkoti
Maankäyttösopimusluonnos 2 Keskuksen korttelin 13 tontille 4, Lappeenrannan Työväenyhdistys ry
Raportti konsernihallinnnon viranhaltijapäätöksistä ajalta 15.12.2017 - 05.01.2018
Toimialojen vastineet vuoden 2016 arviointikertomuksen keskeisimmistä havainnoista ja kehittämisehdo