Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Kaupunginhallitus

Vuosi 2021 Asiakirja Liitteet
19.4.2021 Esityslista Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialajohtajan hakuilmoitus
Hakijaluettelo, Toimialajohtaja hyvinvointi- ja sivistyspalvelut
Sopimusluonnos pyöräilylautan liikenteen järjestämisestä Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kanssa
AKselostus entinen tulli muutettu 13.4.2021
Selostuksen liitteet 1-8 13.4.2021_PIENENNETTY_korjattu
Liite 9 kaavaehdotus 2021-02-11 muutettu 2021-04-13
12.4.2021 Pöytäkirja Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin kannanottamisesta Saimaan puolesta ja jo myönnettyihin malmi
6.4.2021 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 3/2021 asialuettelo
Valtuustoaloite pientalotonttien lisäämisestä Hovinpellolle
Valtuustoaloite Platanin talon kunnostamiseksi ja saamiseksi hyötykäyttöön kuntalaisille
Valtuustoaloite sinileväongelman vähentämiseksi
Valtuustoaloite koronakriisin suunnitelmallisesta jälkihoidosta
Valtuustoaloite ladattavien kulkuneuvojen latausmahdollisuuksien lisäämiseksi
Valtuustoaloite elinvoimaa Lappeenrannalle rakennuslupien sujuvalla käsittelyllä
Luonnos sovintosopimukseksi
29.3.2021 Pöytäkirja Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen ruokalistojen päivittämiseksi
Tilinpäätös 2020
22.3.2021 Pöytäkirja Sosiaali- ja terveystoimen harkinnanvaraiset avustukset 2021
TA-kehykset 2021-2023 päivitys KV 290321
Investointiosa TA 2021-2023 siirtyvin
Perintökaaren avustusesitys 2021
Kuntalaisaloitteet 2020-2021 Lappeenrannan kaupunki
Hakijaluettelo, Toimialajohtaja hyvinvointi- ja sivistyspalvelut
Asemakaavaselostus Keskustan opiskelija asunnot 25022021
Asemakaavaselostus liitteet 1-6 Keskustan opiskelija asunnot (netti) 25022021
Asemakaavakartta (Liite 7) Keskustan opiskelija asunnot 25022021
15.3.2021 Pöytäkirja Hakijaluettelo, Toimialajohtaja hyvinvointi- ja sivistyspalvelut
Omistajaohjaus, Liite 1
Omistajaohjausvaihtoehdot, Liite 2
Aloituspaikat pt 2020 ja 2021, Liite 3
Vaihtoehto 1 ja 2 Kustannusarviot yhteenveto Imatra, Liite 4
Sampo, Imatra uudisrakennus - Perustamiskustannukset, Uudis – Pääryhmittäin, Liite 5
Sampo Imatra, uudisrakennus - Tilaluettelo, Uudishinta, Liite 6
Sampo Imatra saneeraus, C-osa - Perustamiskustannukset, Korjaus – Pääryhmittäin, Liite 7
Sampo Imatra saneeraus, C-osa - Tilaluettelo, Korjaushinta, Liite 8
Vaihtoehto 3 ja 4, YhteenvetoSaimaan ammattiopisto, Imatra, Saneeraukset, Liite 9
Rakennus A-B saneeraus - Perustamiskustannukset, Korjaus – Pääryhmittäin, Liite 10
Rakennus A-B saneeraus - Tilaluettelo, Korjaushinta, Liite 11
Rakennus C, saneeraus - Perustamiskustannukset, Korjaus – Pääryhmittäin, Liite 12
Rakennus C, saneeraus - Tilaluettelo, Korjaushinta, Liite 13
Rakennus D, saneeraus - Perustamiskustannukset, Korjaus – Pääryhmittäin, Liite 14
Rakennus D, saneeraus - Tilaluettelo, Korjaushinta, Liite 15
Luonnos päivitettäväksi hallintosäännöksi
Asemakaavaselostus Keskustan opiskelija asunnot 25022021
Asemakaavaselostus liitteet 1-6 Keskustan opiskelija asunnot (netti) 25022021
Asemakaavakartta (Liite 7) Keskustan opiskelija asunnot 25022021
Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen ruokalistojen päivittämiseksi
8.3.2021 Pöytäkirja STM kirje 1.3.2021
ESAVIn päätös kokoontumisrajoituksista 4.3.2021
ESAVIn päätös koulujen tilojen sulkemisesta 4.3.2021
Lappeenrannan kaupungin tiedote 2.3.2021
1.3.2021 Pöytäkirja Asemakaavaselostus ehdotus Nuijamaan entinen tulli 14.12.2020 muutettu 11.2.2021
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-8 Nuijamaan entinen tulli 14.12.2020 muutettu 11.2.2021
Asemakaavakartta ehdotus Nuijamaan entinen tulli 14.12.2020 muutettu 11.2.2021 (liite 9)
Asemakaavaselostus Kanavansuun koulu 20210218
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-8 Kanavansuun koulu
Kanavansuu Liite 9 kaavaehdotus 20210218a
1. Avauspöytäkirja osallistumishakemukset
2. Osallistumispyyntö (henkilötiedot poistettu)
3. Puhdaspalvelu FI Oy osallistumishakemus (liikesalaisuudet ja henkilötiedot poistettu)
4. Comforta Oy osallistumishakemus (liikesalaisuudet ja henkilötiedot poistettu)
5. Tarjouspyyntö liitteineen (henkilötiedot poistettu)
6. Tarjousten avauspöytäkirja
7. Comforta Oy tarjous (liikesalaisuudet ja henkilötiedot poistettu)
8. Tarjousten vertailutaulukko (henkilötiedot poistettu)
Liite kaupungin avustukset liikuntaseuroille ja liikuntapaikkamaksut
Liite kulttuuritoimijoiden avustukset ja piilotuet
Valtuustoaloite Lappeenrannan urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden ja muiden vastaavien toimijoiden
Kaupunginvaltuuston esityslistan 2/2021 asialuettelo
Valtuustoaloite Mustolan matkailuramppien avaamisesta liikenteelle
Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Putkinotkontielle Joutsenoon
Valtuustoaloite vuorohoidon ja iltapäivätoiminnan laajemmasta tarjonnasta
Valtuustoaloite Linnoituksen vetovoiman parantamisesta
22.2.2021 Pöytäkirja Vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat kuntavaalit 2021
Liite kaupungin avustukset liikuntaseuroille ja liikuntapaikkamaksut
Liite kulttuuritoimijoiden avustukset ja piilotuet
Valtuustoaloite Lappeenrannan urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden ja muiden vastaavien toimijoiden
Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille 2021-2024
15.2.2021 Pöytäkirja Asemakaavaselostus_01-12-2020_muutettu_19-01-2021
Selostus ehdotuksen liitteet 1-6 netti muutettu 19012021
Liite 7 Kaavakartta Kourulan Neste 01122020 muutettu 19012021
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös valituksesta Turvallisuus ja kemikaaliviraston kaivoslain mukais
Hankintaoikaisuvaatimus liitteineen
Taulukko tarjousten tuotekuvausten puutteista
Hankintapäätös 11.1.2021
Julkaistu tarjouspyyntö liitteineen 16112020
Hankintapäätös 11.1.2021
Fodbar Oy:n ym. valitus markkinaoikeudelle
Vastine markkinaoikeudelle luonnos 11.2.2021
8.2.2021 Pöytäkirja Green City Accord esite
Lappeenrannan Energia Oy:n kannanottopyyntö ja takauspyyntö lainan ottamisesta Kuntarahoitus Oyj:ltä
Pöytäkirjaote LRE hallitus 1/2021 § 4
Uusittu osakassopimus, luonnos 30.11.2020
Päivitetty yhtiöjärjestys, luonnos 30.11.2020
Voimassa oleva osakassopimus
Voimassa oleva yhtiöjärjestys
Päivitetty ja tarkistettu osakassopimus, luonnos 4.2.2021
Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiön säännöt 2017
Uusi lausuntopyyntö Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiön sääntöjen muuttamisesta 2.2.2021
1.2.2021 Pöytäkirja Valtuustoaloite Lappeenrannan lähiliikuntapaikoille suunniteltavasta poikkeuksellisen laajasta talvi
HE-luonnos laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista
Kaupunginvaltuuston esityslistan 1/2021 asialuettelo
Valtuustoaloite Lappeenrannan keskustan asiointipysäköinnistä
Valtuustoaloite Lappeenrannan koko Satama-alueen paikoituksen lisäämisestä ja kehittämisestä
Valtuustoaloite kulttuurielinkeinon edistämisestä Lappeenrannassa
Valtuustoaloite kaupunkiympäristön monimuotoisuuden ja kaupunkivihreän lisäämisestä
18.1.2021 Pöytäkirja Hankintapalvelut käyttösuunnitelma 2021
Yhteisten palveluiden käyttösuunnitelma 2021
Vastinekirjelmä kaupunginhallitus, luonnos
Liite 1: Kartta etäisyyksistä
Liite 2: Espoo kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisu 4/2014: Liito-oravien radioseuranta Espoonlahde
Lappeenrannan kaupungin lupalautakunnan päätös 7.7.2020 § 61
Yksityishenkilön valituskirjelmä 18.8.2020
Yksityishenkilön lisäselvitys 10.11.2020
11.1.2021 Pöytäkirja Ylämaan Kosenkotiyhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 14.12.2020 § 507: Lai
Eksoten ilmoitus vuoden 2021 kuntavaalien laitosäänestyspaikoista
Lappeenranta sopimus final 8-1-21
Avauspöytäkirja
Vertailutaulukko 16122020
Vuosi 2020
21.12.2020 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 8/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite Kisapuiston kehittämisestä monipuoliseksi ulkoilualueeksi
Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen ruokalistojen päivittämiseksi
Valtuustoaloite luonnonsuojelualueiden perustamiseksi Green Leaf -juhlavuoden kunniaksi
Valtuustoaloite Lappeenrannan urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden ja muiden vastaavien toimijoiden
Valtuustoaloite taloudellisesta korona-avustuksesta urheiluseurojen toiminnan turvaamiseksi
Valtuustoaloite Lappeenrannan lähiliikuntapaikoille suunniteltavasta poikkeuksellisen laajasta talvi
14.12.2020 Pöytäkirja Vastinekirjelmä, luonnos 9.12.2020
Etelä-Suomen aluehallintoviraston vesilain mukaisen päätös Avo-Putki Oy:lle energiakaivon pysyttämis
Avo-Putki Oy:n valitus 14.8.2020 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 8.7.2020 nro 272/2020
Ehdotus rajauksesta
Asemakaavaselostus ehdotus Kourulan Neste
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-6 (ehdotusvaihe) Kourulan Neste (netti ja arkisto)
Asemakaavakartta ehdotus (Liite 7) Kourulan Neste 1.12.2020
7.12.2020 Pöytäkirja Asemakaavaselostus_muutettu 26-11-2020
Liitteet 1-9_nettiin_pienennetty
Liite 10 Kaavakartta K 2675 raatihuoneen kortteli ehdotus 20201126
Uusittu osakassopimus, luonnos 30.11.2020
Päivitetty yhtiöjärjestys, luonnos 30.11.2020
Voimassa oleva osakassopimus
Voimassa oleva yhtiöjärjestys
Asemakaavaselostus_muutettu 03-12-2020
Weera selostuksen liitteet 1-6
Liite 7 Weera kaavakartta ehdotus 20201203
Valtuustoaloite ison tekojään kattamisesta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto ison tekojään kattamista koskevaan valtuustoaloitteeseen
2.12.2020 Pöytäkirja KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUKSESSA TALOUSARVIOON TEHDYT MUUTOSESITYKSET jaoteltu
TA 2021, kaupunginjohtajan esitys
30.11.2020 Pöytäkirja Kaavakartta Lantmännen Unibake
Kaavaselostus ja liitteet 1-7 Lantmännen Unibake
Valtuustoaloite koulutalkkarin palkkaamiseksi
Kaavoitusohjelman 2021-2023 kartat
Kaavoitusohjelman 2021-2023 kohdeluettelo
Kooste työpajojen tuottamista toimenpide-ehdotuksista
Lausuntoyhteenveto
Lappeenranta ilmasto-ohjelma 2021-2030
Valtuustoaloite ison tekojään kattamisesta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto ison tekojään kattamista koskevaan valtuustoaloitteeseen
Lausuntopyyntö jäsenkunnille 25.11.2020
30.11.2020 Pöytäkirja Talousarvio 2021, kaupunginjohtajan esitys
23.11.2020 Pöytäkirja Liite1_2_Lappeenrannan kaupunginhallitukselle lisäselvitykset, hyväksytty hallituksessa19112020
Selostusehdotus IVH Kampus ja YO talo 19.10.2020, muutettu 12.11.2020
Selostuksen liitteet 1-7 IVH Kampus ja YO talo 19102020, muutettu 12.11.2020
Kaavakarttaehdotus Liite 8 IVH Kampus ja YO talo 19.10.2020, muutettu 12.11.2020
Lappeenrannan toimialakatsaus 2020
Työpaikat toimialan mukaan 2014-2018 (tehty 10-2020)
16.11.2020 Pöytäkirja Valtuustoaloite Penttiläntien erillisen pyörätien jatkamiseksi ja selvitystyön tekemiseksi uusilta a
Toimenpidesuunnitelma sairaalakiinteistöjen yhtiöittämiseksi, BDO Oy
Jäsenkuntaosuudet TA2021-TS2023
Yhtiöittämisen vaikutus kuntiin 11.11.2020
Lato Oy Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023
Lato yhtiöjärjestys, uusi 5.11.2020
16.11.2020 Pöytäkirja Talousarvio 2021, kaupunginjohtajan esitys
9.11.2020 Pöytäkirja
2.11.2020 Pöytäkirja Kokousaikataulu kevät 2021
Talonrakennuksen investointiohjelma PTS 2021 - 2032
Vastinekirjelmä, luonnos 28.10.2020
Hakamu Trading Oy:n valituskirjelmä 11.6.2020
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 6.5.2020
Kaupunginvaltuuston esityslistan 7/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite lajitteluroskakorien hankinnasta Lappeenrannan kaupungin toimitiloihin
Valtuustoaloite Itään suuntautuvan joukkoliikenteen palauttamisesta Valtakadulle
Valtuustoaloite ison tekojään kattamisesta
26.10.2020 Pöytäkirja Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §n muuttami
Luonnos 21.10.2020 Lappeenrannan kaupungin vastauksiksi
Vastaselitys, luonnos 21.10.2020
Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto 18.3.2020
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastine 26.3.2020
Lupalautakunnan vastine 15.4.2020 Vaasan hallinto-oikeudelle Höytiönsuon turvetuotantoalueen valitus
Vapo Oy:n vastine 9.7.2020
19.10.2020 Pöytäkirja Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiön säännöt 2017
Monitoimiareenan loppuraportti
Sisäliikuntahallin loppuraportti
Monitoimiareenan yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi 10.9.2020
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
Vanhusneuvoston lausunnot monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin loppuraporteista, päätösehdotuksist
Leader Länsi-Saimaa ry:n hakemus kuntarahaosuuden maksamisesta: sitoutuminen Leader Länsi-Saimaa ry:
Valtuustoaloite valokuituverkon suunnittelemisen käynnistämisestä syksyllä 2020 ja rakennuttamisen a
Kaavaselostus Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
Kaavaehdotuskartta Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
Liitteet 1-5 Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
12.10.2020 Pöytäkirja FCG:n muuttoliike‐ ja paluumuuttoselvitys
Liite 1. Palvelutasovertailut taustamuuttujien kanssa
KEHA-keskuksen hylkäävä päätös palkkatuen maksatushakemukseen ajalta 26.3.-22.4.2020
KEHA-keskuksen hylkäävä päätös palkkatuen maksatushakemukseen ajalta 1.-30.4.2020
Oikaisuvaatimus, luonnos 5.10.2020
5.10.2020 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 6/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite matkaparkin perustamisen selvittämiseksi joko kaupungin omana toimintana tai yhdessä
Valtuustoaloite laillisten graffitipaikkojen lisäämisestä
Valtuustoaloite Penttiläntien erillisen pyörätien jatkamiseksi ja selvitystyön tekemiseksi uusilta a
Valtuustoaloite palveluverkon keskeytyneen käsittelyn palauttamiseksi valtuustoon
Valtuustoaloite koulutalkkarin palkkaamiseksi
28.9.2020 Pöytäkirja Valituskirjelmän liite 1 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) varauspäätös 3.9.2020
Valituskirjelmä luonnos
Sovintosopimus Lpr-sivutoimiset_2
Koontitiedosto221020_2
21.9.2020 Pöytäkirja Kutila_LTS_Investointi- ja rahoitusarvio_Loppuraportti
Asemakaavaselostus Patruunankatu 12
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5 Patruunankatu 12
Kaavakarttaehdotus Patruunankatu 12
Kaavakartta (liite 7) /K2450 / Lentokentäntie 28
Asemakaavaselostus_K2450_ Lentokentäntie 28_päivitetty_16-09-2020
Selostuksen liiteet 1-6 K2450 Lentokentäntie 28_netti ja arkisto_16092020
Selostusehdotus Voisalmen ranta-alue
Selostuksen liitteet 1-7 Voisalmenranta
Kaavakarttaehdotus Voisalmen ranta
Yhteistoimintasopimus koskien vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin "Saimaa-ilmiö 2026" toteutt
Savonlinnan kaupunginjohtajan päätös 14.5.2020
14.9.2020 Pöytäkirja Talousarviokehykset 2021-2023
Lappeenrannan kaupungin lausuntoluonnos
7.9.2020 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 5/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite valokuituverkon suunnittelemisen käynnistämisestä syksyllä 2020 ja rakennuttamisen a
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin kannanottamisesta Saimaan puolesta ja jo myönnettyihin malmi
Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukset, työ- ja elinkeinoministeriön ohjekirje
Selostus /K2675 / Raatihuoneen kortteli
Selostuksen liitteet 1-10/ K2675 / Raatihuoneen kortteli
Kaavakartta Liite 10 / K2675/ Raatihuoneen kortteli
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain muuttamisesta
31.8.2020 Pöytäkirja Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
24.8.2020 Pöytäkirja Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemus
Puolivuosikatsaus 2020 strategian raportointi
Puolivuosikatsaus 2020
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lausuntopyyntö Eksoten palkkausjärjestelmää koskevan riida
Älykäs katu hankkeet
Kirje_Uudenmaan maakuntavaltuutetut_19.8.2020
Lausnto 20.8.2020 Itärata hankeyhtiö Mika Peltonen Ekkk allekirjoituksin
Kaavaehdotuskartta Autotalo Ripatti
Kaavaselostus Autotalo Ripatti
Liitteet 1-5 Autotalo Ripatti
Asemakaavaselostus_K2619_Pormestari_ehdotus_2020-08-19 pienn
Selostuksen liitteet 1-3_ K2619 Pormestarin kortteli pienn
Selostuksen liitteet 4-8_ K2619 Pormestarin kortteli pienn
Kaavakartta Liite 9 Pormestarin kortteli ehdotus 20200819
Koulutus Lappeenrannan kaupungissa 2019-2020 tilastotietoa
17.8.2020 Pöytäkirja Green Leaf toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2020 ja 2021
Lpr kaupunki osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma
Osallisuus ja vuorovaikutusohjelma esittelydia 7.4.2020
10.8.2020 Pöytäkirja Asemakaavaselostusehdotus K2717 Martikanpellon koulu
Asemakaavaselostusehdotuksen liitteet 1-7 K2717 Martikanpellon koulu
Kaavakartta (liite 8) K2717 Martikanpellon koulu
STM; Täydennetty asettamispäätös; Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden yhteistyöryhmän asettam
Avin ohjauskirje 17.7.2020 matkustusrajoitusten lieventyessä
Asemakaavaselostus_02-06-2020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 1-2, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 3a-d, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 3 e-g, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 4-12, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Kaavakartta, liite 13_02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
20.7.2020 Pöytäkirja Asiakirjahallinnon ohje
Väistötilaperiaatteet luonnos 8.6.2020
29.6.2020 Pöytäkirja Viranhakuilmoitus
Ennakkovaikutusten arviointi: Koululiikunnanohjaajat ja koulunuorisotyöntekijät
E-K Liikunta ja Urheilu ry:n lausunto vaihtoehdoista lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja li
E-K sosiaali- ja terveyspiirin EKSOTE:n lausunto vaihtoehdoista lasten ja nuorten hyvinvoinnin, ter
Nuorisovaltuuston lausunto koululiikunnanohjaajiin ja koulunuorisotyöntekijöihin
Luonnos selitykseksi 25.6.2020
Valituslupahakemus ja valitus
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 2.12.2019
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta lausuntopyyntö luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Ahola, 40
15.6.2020 Pöytäkirja
8.6.2020 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 4/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite Lappeenrannan nuorisovaltuustolle annettavasta suorasta aloiteoikeudesta kaupunginva
Valtuustoaloite lukion perustamisesta Joutsenon kouluun
1.6.2020 Pöytäkirja Kokousaikataulu syksy 2020
Selostus Maaherrankatu muutettu 28.5.2020
Maaherrankatu 15 Selostuksen liitteet 1-6 Kakel
Liite 7 Maaherrankatu 15 kaavaehdotus muutettu 28.5.2020
Asemakaavaselostusehdotus / K2677/ Kinnusen talo /Kakel 27.5.2020
Selotusehdotuksen liitteet 1-6 / K2677 / Kinnusen talo / Kakel 27.5.2020
Kaavakartta (liite 7) / K2677 / Kinnusen talo / Kakel 27.5.2020
25.5.2020 Pöytäkirja Yhteistoimintasopimus koskien vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin "Saimaa-ilmiö 2026" toteutt
Savonlinnan kaupunginjohtajan päätös 14.5.2020
18.5.2020 Pöytäkirja Kaavakartta (liite 7) / K2649 / Weeran kortteli
Asemakaavaselostus / K 2649 / Weeran kortteli
Selostuksen liitteet 1-6 / K2649 / Weeran kortteli
Lato tilinpäätös 2019
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilinpäätös 2019
JUNIOR UNIVERSITY (UNIORI) -toiminnan väliarviointi 1.1.2018-30.3.2020
Lappeenrannan kaupungin lausunto aluekehittämisen lakiesityksiin
Arviointikertomus 2019
11.5.2020 Pöytäkirja Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta
Rakennusjärjestysehdotus, luonnos
4.5.2020 Pöytäkirja Sijaintikartta 405-531-2-396
Kauppakirjaluonnos 405-531-2-396
Sijaintikartta 405-25-2-7
Kauppakirjaluonnos 405-25-2-7
Kaupunginvaltuuston esityslistan 3/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemisesta
27.4.2020 Pöytäkirja Luonnos konsernihallinnon tarkistetuksi toimintasäännöksi
Viranhakuilmoitus
20.4.2020 Pöytäkirja Toimitilatoimikunnan muistio ja käsittely 23.3.2020 lasten ja nuorten palveluiden palveluverkkotarka
Lappeenrannan väestötarkastelu 30.10.2019 (täydennetty 5.11.2019)
Lappeenrannan alueellinen tarkastelu, skenaario 1, 17.1.2020
Vastinekirjelmä, luonnos 16.4.2020
Suokumaan osakaskunnan valitus
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen valitus
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-yksikön valitus
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n valitus
Metsähallituksen valitus
Yksityishenkilöiden valitus
Lappeenrannan kaupungin lupalautakunnan valitus
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Vapo Oy:lle Höytiönsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvast
Asemakaavaselostus 08-04-2020 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
LIITE12_Asemakaavakartta 8.4.2020 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
Asemakaavan selostuksen liitteet 7-11 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
Asemakaavan selostuksen liitteet 1-6 /K2622/Maasotakoulun jakeluasema
KUTILAN KANAVA MATKAILUTULOVAIKUTUS final
14.4.2020 Pöytäkirja Esitys kulttuuripääkaupunkihaun jatkohankkeesta (002) (päivitetty 14.4.2020)
Talousarviopäivitys kv 30032020
Investointiosa 2020-2022 siirtyvin kv 30032020
Valtionavustushakemus kunnille yksinyrittäjien tuki 14.4.2020 LPR
Esitys kulttuuripääkaupunkihaun jatkohankkeesta (002) (päivitetty 14.4.2020)
6.4.2020 Pöytäkirja Korona - vuokranmaksun joustohakemus
Taloushallinnon selvitys kaupunginhallitukselle
Korona_03042020_stratiimi
Asemakaavan selostuksen liitteet 1-8 / K2623 /Sairaalanmäki
Kaavakartta (liite 9) / K2623 / Sairaalanmäki
Asemakaavaselostus / K2623 / Sairaalanmäki
30.3.2020 Pöytäkirja SELOSTUS_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_1-2_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_3a-3d_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_3e-3f_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_4-8_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_9-13_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
kaavakartta_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Vuoden 2019 tilinpäätös
Osakekauppakirja Lpr - Imatra, luonnos 9.3.2020
Osakekauppakirja Lpr - Eksote, luonnos 9.3.2020
Lappeenrannan kaupungin toimenpiteet yritysten ja muiden yhteisöjen tueksi koronapandemian aiheuttam
23.3.2020 Pöytäkirja Selostus /K2450 / Lentokentäntie 28
Selostuksen liitteet 1-6 / K2450 / Lentokentäntie 28
Kaavakartta (liite 7) /K2450 / Lentokentäntie 28
Strategiatiimin kirjelmä
Hyvinvointi- ja sivistystoimen kirjelmä
Rakuunamäen selostuksen liite 2 havainnekuva muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liite 3I-3J
Rakuunamäen selostuksen Liite 4-6 muutettu 180302020
Rakuunamäen selostuksen liite 11A-12 muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liite 13 KAAVAKARTTA_muutettu 18032020
Rakuunamäen asemakaavaselostus_muutettu 18032020
16.3.2020 Pöytäkirja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusesitys 2020
Perintökaaren käyttösuunnitelma ja avustusesitys 2020
9.3.2020 Pöytäkirja
24.2.2020 Pöytäkirja