Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Kaupunginhallitus

Vuosi 2021 Asiakirja Liitteet
18.1.2021 Esityslista Hankintapalvelut käyttösuunnitelma 2021
Yhteisten palveluiden käyttösuunnitelma 2021
Vastinekirjelmä kaupunginhallitus, luonnos
Liite 1: Kartta etäisyyksistä
Liite 2: Espoo kaupunkisuunnittelukeskuksen julkaisu 4/2014: Liito-oravien radioseuranta Espoonlahde
Lappeenrannan kaupungin lupalautakunnan päätös 7.7.2020 § 61
Yksityishenkilön valituskirjelmä 18.8.2020
Yksityishenkilön lisäselvitys 10.11.2020
11.1.2021 Pöytäkirja Avauspöytäkirja
Vertailutaulukko 16122020
Lappeenranta sopimus final 8-1-21
Ylämaan Kosenkotiyhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätökseen 14.12.2020 § 507: Lai
Eksoten ilmoitus vuoden 2021 kuntavaalien laitosäänestyspaikoista
Vuosi 2020
21.12.2020 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 8/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite Kisapuiston kehittämisestä monipuoliseksi ulkoilualueeksi
Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen ruokalistojen päivittämiseksi
Valtuustoaloite luonnonsuojelualueiden perustamiseksi Green Leaf -juhlavuoden kunniaksi
Valtuustoaloite Lappeenrannan urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden ja muiden vastaavien toimijoiden
Valtuustoaloite taloudellisesta korona-avustuksesta urheiluseurojen toiminnan turvaamiseksi
Valtuustoaloite Lappeenrannan lähiliikuntapaikoille suunniteltavasta poikkeuksellisen laajasta talvi
14.12.2020 Pöytäkirja Ehdotus rajauksesta
Asemakaavaselostus ehdotus Kourulan Neste
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-6 (ehdotusvaihe) Kourulan Neste (netti ja arkisto)
Asemakaavakartta ehdotus (Liite 7) Kourulan Neste 1.12.2020
Vastinekirjelmä, luonnos 9.12.2020
Etelä-Suomen aluehallintoviraston vesilain mukaisen päätös Avo-Putki Oy:lle energiakaivon pysyttämis
Avo-Putki Oy:n valitus 14.8.2020 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 8.7.2020 nro 272/2020
7.12.2020 Pöytäkirja Asemakaavaselostus_muutettu 26-11-2020
Liitteet 1-9_nettiin_pienennetty
Liite 10 Kaavakartta K 2675 raatihuoneen kortteli ehdotus 20201126
Valtuustoaloite ison tekojään kattamisesta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto ison tekojään kattamista koskevaan valtuustoaloitteeseen
Uusittu osakassopimus, luonnos 30.11.2020
Päivitetty yhtiöjärjestys, luonnos 30.11.2020
Voimassa oleva osakassopimus
Voimassa oleva yhtiöjärjestys
Asemakaavaselostus_muutettu 03-12-2020
Weera selostuksen liitteet 1-6
Liite 7 Weera kaavakartta ehdotus 20201203
2.12.2020 Pöytäkirja KAUPUNGINHALLITUKSEN KOKOUKSESSA TALOUSARVIOON TEHDYT MUUTOSESITYKSET jaoteltu
TA 2021, kaupunginjohtajan esitys
30.11.2020 Pöytäkirja Kaavakartta Lantmännen Unibake
Kaavaselostus ja liitteet 1-7 Lantmännen Unibake
Valtuustoaloite koulutalkkarin palkkaamiseksi
Kaavoitusohjelman 2021-2023 kartat
Kaavoitusohjelman 2021-2023 kohdeluettelo
Kooste työpajojen tuottamista toimenpide-ehdotuksista
Lausuntoyhteenveto
Lappeenranta ilmasto-ohjelma 2021-2030
Valtuustoaloite ison tekojään kattamisesta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto ison tekojään kattamista koskevaan valtuustoaloitteeseen
Lausuntopyyntö jäsenkunnille 25.11.2020
30.11.2020 Pöytäkirja Talousarvio 2021, kaupunginjohtajan esitys
23.11.2020 Pöytäkirja Selostusehdotus IVH Kampus ja YO talo 19.10.2020, muutettu 12.11.2020
Selostuksen liitteet 1-7 IVH Kampus ja YO talo 19102020, muutettu 12.11.2020
Kaavakarttaehdotus Liite 8 IVH Kampus ja YO talo 19.10.2020, muutettu 12.11.2020
Liite1_2_Lappeenrannan kaupunginhallitukselle lisäselvitykset, hyväksytty hallituksessa19112020
Lappeenrannan toimialakatsaus 2020
Työpaikat toimialan mukaan 2014-2018 (tehty 10-2020)
16.11.2020 Pöytäkirja Valtuustoaloite Penttiläntien erillisen pyörätien jatkamiseksi ja selvitystyön tekemiseksi uusilta a
Toimenpidesuunnitelma sairaalakiinteistöjen yhtiöittämiseksi, BDO Oy
Jäsenkuntaosuudet TA2021-TS2023
Yhtiöittämisen vaikutus kuntiin 11.11.2020
Lato Oy Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023
Lato yhtiöjärjestys, uusi 5.11.2020
16.11.2020 Pöytäkirja Talousarvio 2021, kaupunginjohtajan esitys
9.11.2020 Pöytäkirja
2.11.2020 Pöytäkirja Talonrakennuksen investointiohjelma PTS 2021 - 2032
Vastinekirjelmä, luonnos 28.10.2020
Hakamu Trading Oy:n valituskirjelmä 11.6.2020
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös 6.5.2020
Kokousaikataulu kevät 2021
Kaupunginvaltuuston esityslistan 7/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite lajitteluroskakorien hankinnasta Lappeenrannan kaupungin toimitiloihin
Valtuustoaloite Itään suuntautuvan joukkoliikenteen palauttamisesta Valtakadulle
Valtuustoaloite ison tekojään kattamisesta
26.10.2020 Pöytäkirja Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi kuntalain ja varainsiirtoverolain 4 §n muuttami
Luonnos 21.10.2020 Lappeenrannan kaupungin vastauksiksi
Vastaselitys, luonnos 21.10.2020
Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto 18.3.2020
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vastine 26.3.2020
Lupalautakunnan vastine 15.4.2020 Vaasan hallinto-oikeudelle Höytiönsuon turvetuotantoalueen valitus
Vapo Oy:n vastine 9.7.2020
19.10.2020 Pöytäkirja Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun säätiön säännöt 2017
Monitoimiareenan loppuraportti
Sisäliikuntahallin loppuraportti
Monitoimiareenan yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi 10.9.2020
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
Leader Länsi-Saimaa ry:n hakemus kuntarahaosuuden maksamisesta: sitoutuminen Leader Länsi-Saimaa ry:
Valtuustoaloite valokuituverkon suunnittelemisen käynnistämisestä syksyllä 2020 ja rakennuttamisen a
Kaavaselostus Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
Kaavaehdotuskartta Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
Liitteet 1-5 Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
12.10.2020 Pöytäkirja FCG:n muuttoliikeā€ ja paluumuuttoselvitys
Liite 1. Palvelutasovertailut taustamuuttujien kanssa
KEHA-keskuksen hylkäävä päätös palkkatuen maksatushakemukseen ajalta 26.3.-22.4.2020
KEHA-keskuksen hylkäävä päätös palkkatuen maksatushakemukseen ajalta 1.-30.4.2020
Oikaisuvaatimus, luonnos 5.10.2020
5.10.2020 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 6/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite matkaparkin perustamisen selvittämiseksi joko kaupungin omana toimintana tai yhdessä
Valtuustoaloite laillisten graffitipaikkojen lisäämisestä
Valtuustoaloite Penttiläntien erillisen pyörätien jatkamiseksi ja selvitystyön tekemiseksi uusilta a
Valtuustoaloite palveluverkon keskeytyneen käsittelyn palauttamiseksi valtuustoon
Valtuustoaloite koulutalkkarin palkkaamiseksi
28.9.2020 Pöytäkirja Valituskirjelmän liite 1 Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) varauspäätös 3.9.2020
Valituskirjelmä luonnos
Sovintosopimus Lpr-sivutoimiset_2
Koontitiedosto221020_2
21.9.2020 Pöytäkirja Kutila_LTS_Investointi- ja rahoitusarvio_Loppuraportti
Asemakaavaselostus Patruunankatu 12
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5 Patruunankatu 12
Kaavakarttaehdotus Patruunankatu 12
Selostusehdotus Voisalmen ranta-alue
Selostuksen liitteet 1-7 Voisalmenranta
Kaavakarttaehdotus Voisalmen ranta
Kaavakartta (liite 7) /K2450 / Lentokentäntie 28
Asemakaavaselostus_K2450_ Lentokentäntie 28_päivitetty_16-09-2020
Selostuksen liiteet 1-6 K2450 Lentokentäntie 28_netti ja arkisto_16092020
Yhteistoimintasopimus koskien vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin "Saimaa-ilmiö 2026" toteutt
Savonlinnan kaupunginjohtajan päätös 14.5.2020
14.9.2020 Pöytäkirja Talousarviokehykset 2021-2023
Lappeenrannan kaupungin lausuntoluonnos
7.9.2020 Pöytäkirja Selostus /K2675 / Raatihuoneen kortteli
Selostuksen liitteet 1-10/ K2675 / Raatihuoneen kortteli
Kaavakartta Liite 10 / K2675/ Raatihuoneen kortteli
Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukset, työ- ja elinkeinoministeriön ohjekirje
Kaupunginvaltuuston esityslistan 5/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite valokuituverkon suunnittelemisen käynnistämisestä syksyllä 2020 ja rakennuttamisen a
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin kannanottamisesta Saimaan puolesta ja jo myönnettyihin malmi
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain muuttamisesta
31.8.2020 Pöytäkirja Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
24.8.2020 Pöytäkirja Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemus
Puolivuosikatsaus 2020 strategian raportointi
Puolivuosikatsaus 2020
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lausuntopyyntö Eksoten palkkausjärjestelmää koskevan riida
Älykäs katu hankkeet
Kaavaehdotuskartta Autotalo Ripatti
Kaavaselostus Autotalo Ripatti
Liitteet 1-5 Autotalo Ripatti
Asemakaavaselostus_K2619_Pormestari_ehdotus_2020-08-19 pienn
Selostuksen liitteet 1-3_ K2619 Pormestarin kortteli pienn
Selostuksen liitteet 4-8_ K2619 Pormestarin kortteli pienn
Kaavakartta Liite 9 Pormestarin kortteli ehdotus 20200819
Koulutus Lappeenrannan kaupungissa 2019-2020 tilastotietoa
Kirje_Uudenmaan maakuntavaltuutetut_19.8.2020
Lausnto 20.8.2020 Itärata hankeyhtiö Mika Peltonen Ekkk allekirjoituksin
17.8.2020 Pöytäkirja Green Leaf toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2020 ja 2021
Lpr kaupunki osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma
Osallisuus ja vuorovaikutusohjelma esittelydia 7.4.2020
10.8.2020 Pöytäkirja Asemakaavaselostusehdotus K2717 Martikanpellon koulu
Asemakaavaselostusehdotuksen liitteet 1-7 K2717 Martikanpellon koulu
Kaavakartta (liite 8) K2717 Martikanpellon koulu
STM; Täydennetty asettamispäätös; Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden yhteistyöryhmän asettam
Avin ohjauskirje 17.7.2020 matkustusrajoitusten lieventyessä
Asemakaavaselostus_02-06-2020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 1-2, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 3a-d, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 3 e-g, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 4-12, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Kaavakartta, liite 13_02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
20.7.2020 Pöytäkirja Asiakirjahallinnon ohje
Väistötilaperiaatteet luonnos 8.6.2020
29.6.2020 Pöytäkirja Ennakkovaikutusten arviointi: Koululiikunnanohjaajat ja koulunuorisotyöntekijät
E-K Liikunta ja Urheilu ry:n lausunto vaihtoehdoista lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja li
E-K sosiaali- ja terveyspiirin EKSOTE:n lausunto vaihtoehdoista lasten ja nuorten hyvinvoinnin, ter
Nuorisovaltuuston lausunto koululiikunnanohjaajiin ja koulunuorisotyöntekijöihin
Viranhakuilmoitus
Luonnos selitykseksi 25.6.2020
Valituslupahakemus ja valitus
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 2.12.2019
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta lausuntopyyntö luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Ahola, 40
15.6.2020 Pöytäkirja
8.6.2020 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 4/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite Lappeenrannan nuorisovaltuustolle annettavasta suorasta aloiteoikeudesta kaupunginva
Valtuustoaloite lukion perustamisesta Joutsenon kouluun
1.6.2020 Pöytäkirja Kokousaikataulu syksy 2020
Selostus Maaherrankatu muutettu 28.5.2020
Maaherrankatu 15 Selostuksen liitteet 1-6 Kakel
Liite 7 Maaherrankatu 15 kaavaehdotus muutettu 28.5.2020
Asemakaavaselostusehdotus / K2677/ Kinnusen talo /Kakel 27.5.2020
Selotusehdotuksen liitteet 1-6 / K2677 / Kinnusen talo / Kakel 27.5.2020
Kaavakartta (liite 7) / K2677 / Kinnusen talo / Kakel 27.5.2020
25.5.2020 Pöytäkirja Yhteistoimintasopimus koskien vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin "Saimaa-ilmiö 2026" toteutt
Savonlinnan kaupunginjohtajan päätös 14.5.2020
18.5.2020 Pöytäkirja Kaavakartta (liite 7) / K2649 / Weeran kortteli
Asemakaavaselostus / K 2649 / Weeran kortteli
Selostuksen liitteet 1-6 / K2649 / Weeran kortteli
Lato tilinpäätös 2019
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilinpäätös 2019
JUNIOR UNIVERSITY (UNIORI) -toiminnan väliarviointi 1.1.2018-30.3.2020
Lappeenrannan kaupungin lausunto aluekehittämisen lakiesityksiin
Arviointikertomus 2019
11.5.2020 Pöytäkirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
Perusteluja ja vastauksia kaupunginhallituksen kysymyksiin
Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta
Rakennusjärjestysehdotus, luonnos
4.5.2020 Pöytäkirja Sijaintikartta 405-25-2-7
Kauppakirjaluonnos 405-25-2-7
Sijaintikartta 405-531-2-396
Kauppakirjaluonnos 405-531-2-396
Kaupunginvaltuuston esityslistan 3/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemisesta
27.4.2020 Pöytäkirja Luonnos konsernihallinnon tarkistetuksi toimintasäännöksi
Viranhakuilmoitus
20.4.2020 Pöytäkirja Toimitilatoimikunnan muistio ja käsittely 23.3.2020 lasten ja nuorten palveluiden palveluverkkotarka
Lappeenrannan väestötarkastelu 30.10.2019 (täydennetty 5.11.2019)
Lappeenrannan alueellinen tarkastelu, skenaario 1, 17.1.2020
Vastinekirjelmä, luonnos 16.4.2020
Suokumaan osakaskunnan valitus
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen valitus
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-yksikön valitus
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n valitus
Metsähallituksen valitus
Yksityishenkilöiden valitus
Lappeenrannan kaupungin lupalautakunnan valitus
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Vapo Oy:lle Höytiönsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvast
Asemakaavaselostus 08-04-2020 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
LIITE12_Asemakaavakartta 8.4.2020 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
Asemakaavan selostuksen liitteet 7-11 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
Asemakaavan selostuksen liitteet 1-6 /K2622/Maasotakoulun jakeluasema
KUTILAN KANAVA MATKAILUTULOVAIKUTUS final
14.4.2020 Pöytäkirja Esitys kulttuuripääkaupunkihaun jatkohankkeesta (002) (päivitetty 14.4.2020)
Talousarviopäivitys kv 30032020
Investointiosa 2020-2022 siirtyvin kv 30032020
Valtionavustushakemus kunnille yksinyrittäjien tuki 14.4.2020 LPR
Esitys kulttuuripääkaupunkihaun jatkohankkeesta (002) (päivitetty 14.4.2020)
6.4.2020 Pöytäkirja Korona - vuokranmaksun joustohakemus
Taloushallinnon selvitys kaupunginhallitukselle
Korona_03042020_stratiimi
Asemakaavan selostuksen liitteet 1-8 / K2623 /Sairaalanmäki
Kaavakartta (liite 9) / K2623 / Sairaalanmäki
Asemakaavaselostus / K2623 / Sairaalanmäki
Lappeenrannan kaupungin hyvinvointikertomus ja suunnitelma 2019-2020
30.3.2020 Pöytäkirja SELOSTUS_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_1-2_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_3a-3d_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_3e-3f_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_4-8_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_9-13_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
kaavakartta_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Osakekauppakirja Lpr - Imatra, luonnos 9.3.2020
Osakekauppakirja Lpr - Eksote, luonnos 9.3.2020
Lappeenrannan kaupungin toimenpiteet yritysten ja muiden yhteisöjen tueksi koronapandemian aiheuttam
Vuoden 2019 tilinpäätös
23.3.2020 Pöytäkirja Selostus /K2450 / Lentokentäntie 28
Selostuksen liitteet 1-6 / K2450 / Lentokentäntie 28
Kaavakartta (liite 7) /K2450 / Lentokentäntie 28
Strategiatiimin kirjelmä
Hyvinvointi- ja sivistystoimen kirjelmä
Rakuunamäen selostuksen liite 1 OAS muutettu 12122019
Rakuunamäen selostuksen liite 2 havainnekuva muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liitteet 3A-3D
Rakuunamäen selostuksen liitteet 3E-3H
Rakuunamäen selostuksen liite 3I-3J
Rakuunamäen selostuksen Liite 4-6 muutettu 180302020
Rakuunamäen selostuksen liitteet 7-10
Rakuunamäen selostuksen liite 11A-12 muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liite 13 KAAVAKARTTA_muutettu 18032020
Rakuunamäen asemakaavaselostus_muutettu 18032020
Valtuustoaloite tekojääradan rakentamisesta Joutsenon keskusurheilupuistoon
16.3.2020 Pöytäkirja Perintökaaren käyttösuunnitelma ja avustusesitys 2020
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusesitys 2020
9.3.2020 Pöytäkirja
24.2.2020 Pöytäkirja Tulokset kyselystä lapsiperheille ja nuorille aikuisille Lappeenrannassa pysymisen edellytyksistä
Kaupunginvaltuuston esityslistan 2/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite yrittäjäkyselyn järjestämisestä Lappeenrannan yrittäjille ja liikkeenharjoittajille
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin alueella toimivien pysäköintihallien turvallisuus- ja pelast
Valtuustoaloite yleisötyöntekijän vakanssin perustamisesta kaupunginteatteriin
17.2.2020 Pöytäkirja
10.2.2020 Pöytäkirja Selostus K2631 Puhakankadun kaupan alueet KH ja KV muutettu 05022020
Selostuksen liitteet 1-9 K2631 Puhakankadun kaupan netti kh ja kv pienn
Kaavakartta Liite 10 K 2631 Puhakankadun kau kh ja kv muutettu 05022020...
Lappeenrannan kaupunkikonsernin sopimushallinnan ohje, luonnos 7.2.2020
3.2.2020 Pöytäkirja KH Bryssel matkaohjelma
Perlacon Oy:n tiivistelmä
Perlacon Oy:n kalvosarja
Kaupunginvaltuuston esityslistan 1/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite tekojääradan rakentamisesta Joutsenon keskusurheilupuistoon
27.1.2020 Pöytäkirja Kaavakartta (liite 7)/K2722/Tullitie
Selostuksen liitteet 1-6 /K2722 /Tullitie
Selostus / K2722 / Tullitie
Luonnos Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n osakkeenomistajien päätökseksi
20.1.2020 Pöytäkirja Hankintapalvelut käyttösuunnitelma 2020
Yhteisten palvelujen käyttösuunnitelma 2020
Selostus Toivokoti_muutettu 14-1-2020
Toivokoti_LIITTEET 1-7_nettiin_muutettu 14.1.2020
LIITE 8_Asemakaavakartta_17.10.2019_muutettu14.1.2020
LIITE_3e_MRA 27§ kuulemisessa saadut lausunnot, muistutukset ja kaavanlaatijan vastine_nettiin
Yhteistyosopimus Me-talon toiminnan rahoittamisesta 2020
LIITE 4 Kutilan kanava Ve A2b ja K vaikutus veden laatuun ja ekologiseen tilaan
Maastomallinnus jätteenkäsittelykentästä, Hakamu Trading Oy:n ympäristölupahakemus
EKTA ry:n Sammontorin asukastilan toimintasuunnitelma vuodelle 2020
13.1.2020 Pöytäkirja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi sopimus kuntaan osoittamises
Kaavoitusohjelma 2020-2022, kohdeluettelo
Kaavoitusohjelma 2020-2022, kartat
7.1.2020 Pöytäkirja Tuija Maaret Pykäläisen eriävä mielipide
Saimaa Lentoasemasäätiön liiketoimintasuunnitelma
Saimaa Lentoasemasäätiön liiketoimintasuunnitelma
Vuosi 2019
16.12.2019 Pöytäkirja Saimaa Lentoasemasäätiön liiketoimintasuunnitelma
Kaavoitusohjelma 2020-2022, kohdeluettelo
Kaavoitusohjelma 2020-2022, kartat
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 4.12.2019 päätös Vapo Oy:lle Höytiönsuon turvetuotantoalueen ympär
Saimaa Lentoasemasäätiön liiketoimintasuunnitelma
Kaavakartta/K2631/Puhakankadun kaupan alueet
Selostuksen liitteet 1-9 / K2631 / Puhakankadun kaupan alueet
Selostus /K 2631/ Puhakankadun kaupan alueet
Kaupunginvaltuuston esityslistan 8/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite yleisötyöntekijän vakanssin perustamisesta kaupunginteatteriin
Valtuustoaloite maaomaisuuden myyntituottojen siirtämisestä kaupunkikehityslautakunnan päätettäväksi
Rakuunamäen asemakaavamuutoksen selostus muutettu 12122019
Rakuunamäen selostuksen liite 1 OAS muutettu 12122019
Rakuunamäen selostuksen liite 2 havainnekuva muutettu 12122019
Rakuunamäen selostuksen liitteet 3A-3D
Rakuunamäen selostuksen liitteet 3E-3H
Rakuunamäen selostuksen Liitteet 4-6 muutettu 12122019
Rakuunamäen selostuksen liitteet 7-10
Rakuunamäen selostuksen liitteet 11-12 muutettu 12122019
Rakuunamäen selostuksen liite 13 asemakaavakartta muutettu 12122019
9.12.2019 Pöytäkirja Tiivistelmä kokousmuistiosta
Virallisten ilmoitusten julkaiseminen vertailutaulukko_258006
2.12.2019 Pöytäkirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
Perusteluja ja vastauksia kaupunginhallituksen kysymyksiin
Rakennusjärjestys 2019, luonnos (päivitetty 2.12.2019)
Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste 25.11.2019
25.11.2019 Pöytäkirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestys 2019, luonnos
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
EKSOTE Uusi perussopimus LUONNOS 21.10.2019
25.11.2019 Pöytäkirja Talousarvio 2020 kaupunginjohtajan esitys
Talousarvioesitykseen tehdyt muutokset
18.11.2019 Pöytäkirja Esitys Ratsuväkimuseon siirtämisestä Linnoituksesta Rakuunamäelle perustettavan kiinteistöyhtiön til
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestys 2019, luonnos
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
Kokousaikataulu kevät 2020
Asemakaavaselostus Pikisaari_muutettu 07-11-2019
Pikisaari Selostuksen liitteet 1-10 muutettu 07112019 netti pienn
Kaavakartta Liite 11 Pikisaari kh ja kv muutettu 07112019
Liite 2e osa 2 vastineet MRA 27_Pikisaaren lounaisranta
18.11.2019 Pöytäkirja Talousarvio 2020 kaupunginjohtajan esitys
11.11.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarviokirja 2020
Kaavaselostus K2672 itäisen alueen paloasema muutettu 19092019
Selostuksen liitteet 1-3d / K2672 / itäisen alueen paloasema
Selostuksen liitteet 4-10 / K2672 / itäisen alueen paloasema
Kaavakartta liite 11 muutettu 19092019 K2672 itäisen alueen paloasema (002)
4.11.2019 Pöytäkirja Kaavakartta Liite 9 / K2619 / Pormestarin kortteli
Selostuksen liitteet 1-8 / K2619 / Pormestarin kortteli
Selostus / K2619 / Pormestarin kortteli
Kaavakartta/K2703/Toivokoti
Selostus/K2703/Toivokoti
Selostuksen liitteet/K2703/Toivokoti
Yleisarvio vaihtoehtoisten metsänkasvatusmenetelmien soveltamisesta Lappeenrannan kaupungin metsissä
Kaupunginvaltuuston esityslistan 7/2019 asialuettelo
28.10.2019 Pöytäkirja Eksotelta kaupungille hyväksyttäväksi Eksoten ja kaupungin välinen kuntakohtainen palvelusopimus 201
21.10.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan toimialakatsaus 2019
14.10.2019 Pöytäkirja Työ- ja elinkeinoministeriön kirje hakeutumisesta työllisyyden kuntakokeiluihin
7.10.2019 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 6/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite Kimpisen liikuntapuiston kehittämisestä
30.9.2019 Pöytäkirja
23.9.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan_pyöräilyn_kehittämisohjelma
Selostuksen liitteet 1-3d / K2672 / itäisen alueen paloasema
Selostuksen liitteet 4-10 / K2672 / itäisen alueen paloasema
Kaavakartta liite 11 muutettu 19092019 K2672 itäisen alueen paloasema (002)
Kaavaselostus K2672 itäisen alueen paloasema muutettu 19092019
16.9.2019 Pöytäkirja Konsernihallinnon toimintasääntö, muutettu kh 16.9.2019 § 358
Selostuksen liitteet 1-10/K2658/Pikisaaren lounaisranta
Selostus_K2658_Pikisaaren lounaisranta ehdotus 26082019 muutettu 11092019
Kaavakartta Liite 11_K2658_Pikisaaren lounaisranta muutettu 11092019
9.9.2019 Pöytäkirja TA-kehykset 2020-2022 KH 190909
Luonnos lahjakirjaksi
Luonnos päivitetyksi maanvuokrasopimukseksi
2.9.2019 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 5/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamisesta teatterin ja draaman keinoin
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19.8.2019
Saimaa sopimus 2020 - 2025_final
Liite 1. Saimaa-tiimi_final
Liite 2 Immateriaalioikeudet_final
26.8.2019 Pöytäkirja
19.8.2019 Pöytäkirja Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain 142 ja 144 §n muuttamisesta
Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n valituslupahakemus ja valitus
Ympäristösuojeluviranomaisen vastineen liite: Rakkolanjoen fysikaalis-kemiallisen tarkkailun yhteenv
1.7.2019 Pöytäkirja Luovutettavat ja saatavat alueet_03062019
Luonnos maanvuokrasopimukseksi, Pätärin talomuseo
Luonnos lahjakirjaksi, Pätärin talomuseo
Lausuntoluonnos
Valituskirjelmä
10.6.2019 Pöytäkirja Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2019 nro 19/0225/3
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2019 nro 19/0226/3
Tapio Arolan ja Juha Turkian eriävä mielipide ja liite
Kaupunginvaltuuston esityslistan 4/2019 asialuettelo
3.6.2019 Pöytäkirja Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2019 nro 19/0225/3
Sisäisten vuokrien kehittäminen -työryhmän raportti
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2019 nro 19/0226/3
27.5.2019 Pöytäkirja ePassi Payments Oy:ltä hankintaoikaisuvaatimus henkilöstöetujen sähköisen maksuvälinepalvelun hankin
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu: Tarjouspyyntö
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu: Eazybreak Tarjous
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu: Eazybreak tarjouksen liite alihankkijalomake
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu: Eazybreak tarjouksen liite 2 Referenssit
Eazybreakin vastine ePassin hankintaoikaisuvaatimukseen
Henkilöstön liikunta- ja kulttuurietu
vertailutaulukko_tykyetu
20.5.2019 Pöytäkirja
13.5.2019 Pöytäkirja edunvalvontaohjelma 13-5-19
Liite1_tilinpäätös_lausunnot_2018
6.5.2019 Pöytäkirja vertailutaulukko_tykyetu
Ennakkovaikutusarviointi (EVA) -ohje
EVA arviointitaulukko
Kaupunginvaltuuston esityslistan 3/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite Pohjolankadun pysäköinnin parantamiseksi
29.4.2019 Pöytäkirja Kh seminaariohjelma Järvisydän 5 2019
23.4.2019 Pöytäkirja Virallinen kutsu
SateenkaariliputusLappeenranta
15.4.2019 Pöytäkirja Sarastia Oy_osakassopimus
8.4.2019 Pöytäkirja Voimassa oleva yhtiöjärjestys
Luonnos muutetuksi yhtiöjärjestykseksi
Osakassopimus
Luonnos osakassopimuksen liitteeksi
1.4.2019 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 2/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite Kartanonpellon kaupunginosan paikallisliikenteen parantamisesta ja Hovinpellon paika
Tilinpäätös 2018
Yhtiöjärjestysluonnos_EKP_30.1
Jakautumissuunnitelma Saimaan Tukipalvelut Oy_30.1
Osakassopimus
Koy Seniori-Saimaan esitys yhtiön rahoittamisesta
25.3.2019 Pöytäkirja
18.3.2019 Pöytäkirja
11.3.2019 Pöytäkirja Perintökaarenvarojen rahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustusten myöntäminen vuoden 2019 toimintaan
405-531-2-344, kauppakirjaluonnos
405-531-2-344 Sijaintikartta
4.3.2019 Pöytäkirja Asemakaavakartta/K2586/Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Asemakaavaselostuksen liite 12 / K2586 / Liikenneverkon alustava yleissuunnitelma
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liite 11 A-B Lähiympäristösuunnitelma
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 7 -10
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 4 - 6
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 1 - 3 A-E
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liite 2 Havainnekuva
Asemakaavaselostus / K2586 / Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Luonnos selitykseksi
Valituskirjelmä
Maanmittauslaitoksen keskushallinnon lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 9.11.2018 nro 18/0255/3
18.2.2019 Pöytäkirja Eduskuntavaalien 2019 vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat
Europarlamenttivaalien/ mahdollisten yhdistelmävaalien 2019 vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat
11.2.2019 Pöytäkirja Maaperän puhdistuksen kohdeluettelo
4.2.2019 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 1/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite koulukuljetusten aikojen lyhentämiseksi sekä selvitys koulukuljetuksien säästöistä j
28.1.2019 Pöytäkirja Tuija Maaret Pykäläisen eriävä mielipide, kaupunginhallitus 28.1.2019 § 35
21.1.2019 Pöytäkirja Yhteiset palvelut käyttösuunnitelma 2019
Hankintapalvelut käyttösuunnitelma 2019
Laskujen hyväksyjät 2019
Lappeenrannan kaupungin viestintäohje
Läntinen osa-alue Selostus
Läntinen osa-alue Kaavakartan määräykset Liite 1 B
7.1.2019 Pöytäkirja