Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Kaupunginhallitus

Vuosi 2020 Asiakirja Liitteet
21.9.2020 Esityslista Kutila_LTS_Investointi- ja rahoitusarvio_Loppuraportti
Asemakaavaselostus Patruunankatu 12
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5 Patruunankatu 12
Kaavakarttaehdotus Patruunankatu 12
Selostusehdotus Voisalmen ranta-alue
Selostuksen liitteet 1-7 Voisalmenranta
Kaavakarttaehdotus Voisalmen ranta
Kaavakartta (liite 7) /K2450 / Lentokentäntie 28
Asemakaavaselostus_K2450_ Lentokentäntie 28_päivitetty_16-09-2020
Selostuksen liiteet 1-6 K2450 Lentokentäntie 28_netti ja arkisto_16092020
Yhteistoimintasopimus koskien vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin "Saimaa-ilmiö 2026" toteutt
Savonlinnan kaupunginjohtajan päätös 14.5.2020
14.9.2020 Pöytäkirja Lappeenrannan kaupungin lausuntoluonnos
Talousarviokehykset 2021-2023
7.9.2020 Pöytäkirja Innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimukset, työ- ja elinkeinoministeriön ohjekirje
Kaupunginvaltuuston esityslistan 5/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite valokuituverkon suunnittelemisen käynnistämisestä syksyllä 2020 ja rakennuttamisen a
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin kannanottamisesta Saimaan puolesta ja jo myönnettyihin malmi
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle kuntarakennelain muuttamisesta
Selostus /K2675 / Raatihuoneen kortteli
Selostuksen liitteet 1-10/ K2675 / Raatihuoneen kortteli
Kaavakartta Liite 10 / K2675/ Raatihuoneen kortteli
31.8.2020 Pöytäkirja Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta
24.8.2020 Pöytäkirja Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotushakemus
Puolivuosikatsaus 2020 strategian raportointi
Puolivuosikatsaus 2020
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lausuntopyyntö Eksoten palkkausjärjestelmää koskevan riida
Älykäs katu hankkeet
Asemakaavaselostus_K2619_Pormestari_ehdotus_2020-08-19 pienn
Selostuksen liitteet 1-3_ K2619 Pormestarin kortteli pienn
Selostuksen liitteet 4-8_ K2619 Pormestarin kortteli pienn
Kaavakartta Liite 9 Pormestarin kortteli ehdotus 20200819
Koulutus Lappeenrannan kaupungissa 2019-2020 tilastotietoa
Kaavaehdotuskartta Autotalo Ripatti
Kaavaselostus Autotalo Ripatti
Liitteet 1-5 Autotalo Ripatti
Kirje_Uudenmaan maakuntavaltuutetut_19.8.2020
Lausnto 20.8.2020 Itärata hankeyhtiö Mika Peltonen Ekkk allekirjoituksin
17.8.2020 Pöytäkirja Green Leaf toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2020 ja 2021
Lpr kaupunki osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma
Osallisuus ja vuorovaikutusohjelma esittelydia 7.4.2020
10.8.2020 Pöytäkirja Asemakaavaselostusehdotus K2717 Martikanpellon koulu
Asemakaavaselostusehdotuksen liitteet 1-7 K2717 Martikanpellon koulu
Kaavakartta (liite 8) K2717 Martikanpellon koulu
STM; Täydennetty asettamispäätös; Rajanylityspaikkojen terveysturvallisuuden yhteistyöryhmän asettam
Avin ohjauskirje 17.7.2020 matkustusrajoitusten lieventyessä
Asemakaavaselostus_02-06-2020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 1-2, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 3a-d, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 3 e-g, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 4-12, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Kaavakartta, liite 13_02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
20.7.2020 Pöytäkirja Asiakirjahallinnon ohje
Väistötilaperiaatteet luonnos 8.6.2020
29.6.2020 Pöytäkirja Viranhakuilmoitus
Luonnos selitykseksi 25.6.2020
Valituslupahakemus ja valitus
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 2.12.2019
Ennakkovaikutusten arviointi: Koululiikunnanohjaajat ja koulunuorisotyöntekijät
E-K Liikunta ja Urheilu ry:n lausunto vaihtoehdoista lasten ja nuorten hyvinvoinnin, terveyden ja li
E-K sosiaali- ja terveyspiirin EKSOTE:n lausunto vaihtoehdoista lasten ja nuorten hyvinvoinnin, ter
Nuorisovaltuuston lausunto koululiikunnanohjaajiin ja koulunuorisotyöntekijöihin
Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta lausuntopyyntö luonnonsuojelualueen perustamisesta tilalle Ahola, 40
15.6.2020 Pöytäkirja
8.6.2020 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 4/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite Lappeenrannan nuorisovaltuustolle annettavasta suorasta aloiteoikeudesta kaupunginva
Valtuustoaloite lukion perustamisesta Joutsenon kouluun
1.6.2020 Pöytäkirja Asemakaavaselostusehdotus / K2677/ Kinnusen talo /Kakel 27.5.2020
Selotusehdotuksen liitteet 1-6 / K2677 / Kinnusen talo / Kakel 27.5.2020
Kaavakartta (liite 7) / K2677 / Kinnusen talo / Kakel 27.5.2020
Kokousaikataulu syksy 2020
Selostus Maaherrankatu muutettu 28.5.2020
Maaherrankatu 15 Selostuksen liitteet 1-6 Kakel
Liite 7 Maaherrankatu 15 kaavaehdotus muutettu 28.5.2020
25.5.2020 Pöytäkirja Yhteistoimintasopimus koskien vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungin "Saimaa-ilmiö 2026" toteutt
Savonlinnan kaupunginjohtajan päätös 14.5.2020
18.5.2020 Pöytäkirja Kaavakartta (liite 7) / K2649 / Weeran kortteli
Asemakaavaselostus / K 2649 / Weeran kortteli
Selostuksen liitteet 1-6 / K2649 / Weeran kortteli
JUNIOR UNIVERSITY (UNIORI) -toiminnan väliarviointi 1.1.2018-30.3.2020
Lato tilinpäätös 2019
Lappeenrannan kaupungin lausunto aluekehittämisen lakiesityksiin
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilinpäätös 2019
Arviointikertomus 2019
11.5.2020 Pöytäkirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
Perusteluja ja vastauksia kaupunginhallituksen kysymyksiin
Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta
Rakennusjärjestysehdotus, luonnos
4.5.2020 Pöytäkirja Sijaintikartta 405-25-2-7
Kauppakirjaluonnos 405-25-2-7
Sijaintikartta 405-531-2-396
Kauppakirjaluonnos 405-531-2-396
Kaupunginvaltuuston esityslistan 3/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemisesta
27.4.2020 Pöytäkirja Luonnos konsernihallinnon tarkistetuksi toimintasäännöksi
Viranhakuilmoitus
20.4.2020 Pöytäkirja Vastinekirjelmä, luonnos 16.4.2020
Suokumaan osakaskunnan valitus
Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen valitus
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelut-yksikön valitus
Suomen luonnonsuojeluliitto Etelä-Karjala ry:n valitus
Metsähallituksen valitus
Yksityishenkilöiden valitus
Lappeenrannan kaupungin lupalautakunnan valitus
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Vapo Oy:lle Höytiönsuon turvetuotantoalueen ympäristöluvast
Asemakaavaselostus 08-04-2020 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
LIITE12_Asemakaavakartta 8.4.2020 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
Asemakaavan selostuksen liitteet 7-11 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
Asemakaavan selostuksen liitteet 1-6 /K2622/Maasotakoulun jakeluasema
Toimitilatoimikunnan muistio ja käsittely 23.3.2020 lasten ja nuorten palveluiden palveluverkkotarka
Lappeenrannan väestötarkastelu 30.10.2019 (täydennetty 5.11.2019)
Lappeenrannan alueellinen tarkastelu, skenaario 1, 17.1.2020
KUTILAN KANAVA MATKAILUTULOVAIKUTUS final
14.4.2020 Pöytäkirja Esitys kulttuuripääkaupunkihaun jatkohankkeesta (002) (päivitetty 14.4.2020)
Talousarviopäivitys kv 30032020
Investointiosa 2020-2022 siirtyvin kv 30032020
Valtionavustushakemus kunnille yksinyrittäjien tuki 14.4.2020 LPR
Esitys kulttuuripääkaupunkihaun jatkohankkeesta (002) (päivitetty 14.4.2020)
6.4.2020 Pöytäkirja Asemakaavan selostuksen liitteet 1-8 / K2623 /Sairaalanmäki
Kaavakartta (liite 9) / K2623 / Sairaalanmäki
Asemakaavaselostus / K2623 / Sairaalanmäki
Korona - vuokranmaksun joustohakemus
Taloushallinnon selvitys kaupunginhallitukselle
Korona_03042020_stratiimi
Lappeenrannan kaupungin hyvinvointikertomus ja suunnitelma 2019-2020
30.3.2020 Pöytäkirja SELOSTUS_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_1-2_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_3a-3d_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_3e-3f_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_4-8_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet_9-13_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
kaavakartta_09032020_K2676_Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Osakekauppakirja Lpr - Imatra, luonnos 9.3.2020
Osakekauppakirja Lpr - Eksote, luonnos 9.3.2020
Lappeenrannan kaupungin toimenpiteet yritysten ja muiden yhteisöjen tueksi koronapandemian aiheuttam
Vuoden 2019 tilinpäätös
23.3.2020 Pöytäkirja Selostus /K2450 / Lentokentäntie 28
Selostuksen liitteet 1-6 / K2450 / Lentokentäntie 28
Kaavakartta (liite 7) /K2450 / Lentokentäntie 28
Strategiatiimin kirjelmä
Hyvinvointi- ja sivistystoimen kirjelmä
Rakuunamäen selostuksen liite 1 OAS muutettu 12122019
Rakuunamäen selostuksen liite 2 havainnekuva muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liitteet 3A-3D
Rakuunamäen selostuksen liitteet 3E-3H
Rakuunamäen selostuksen liite 3I-3J
Rakuunamäen selostuksen Liite 4-6 muutettu 180302020
Rakuunamäen selostuksen liitteet 7-10
Rakuunamäen selostuksen liite 11A-12 muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liite 13 KAAVAKARTTA_muutettu 18032020
Rakuunamäen asemakaavaselostus_muutettu 18032020
Valtuustoaloite tekojääradan rakentamisesta Joutsenon keskusurheilupuistoon
16.3.2020 Pöytäkirja Perintökaaren käyttösuunnitelma ja avustusesitys 2020
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusesitys 2020
9.3.2020 Pöytäkirja
24.2.2020 Pöytäkirja Tulokset kyselystä lapsiperheille ja nuorille aikuisille Lappeenrannassa pysymisen edellytyksistä
Kaupunginvaltuuston esityslistan 2/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite yrittäjäkyselyn järjestämisestä Lappeenrannan yrittäjille ja liikkeenharjoittajille
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin alueella toimivien pysäköintihallien turvallisuus- ja pelast
Valtuustoaloite yleisötyöntekijän vakanssin perustamisesta kaupunginteatteriin
17.2.2020 Pöytäkirja
10.2.2020 Pöytäkirja Selostus K2631 Puhakankadun kaupan alueet KH ja KV muutettu 05022020
Selostuksen liitteet 1-9 K2631 Puhakankadun kaupan netti kh ja kv pienn
Kaavakartta Liite 10 K 2631 Puhakankadun kau kh ja kv muutettu 05022020...
Lappeenrannan kaupunkikonsernin sopimushallinnan ohje, luonnos 7.2.2020
3.2.2020 Pöytäkirja KH Bryssel matkaohjelma
Perlacon Oy:n tiivistelmä
Perlacon Oy:n kalvosarja
Kaupunginvaltuuston esityslistan 1/2020 asialuettelo
Valtuustoaloite tekojääradan rakentamisesta Joutsenon keskusurheilupuistoon
27.1.2020 Pöytäkirja Kaavakartta (liite 7)/K2722/Tullitie
Selostuksen liitteet 1-6 /K2722 /Tullitie
Selostus / K2722 / Tullitie
Luonnos Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus Oy:n osakkeenomistajien päätökseksi
20.1.2020 Pöytäkirja Selostus Toivokoti_muutettu 14-1-2020
Toivokoti_LIITTEET 1-7_nettiin_muutettu 14.1.2020
LIITE 8_Asemakaavakartta_17.10.2019_muutettu14.1.2020
LIITE_3e_MRA 27§ kuulemisessa saadut lausunnot, muistutukset ja kaavanlaatijan vastine_nettiin
LIITE 4 Kutilan kanava Ve A2b ja K vaikutus veden laatuun ja ekologiseen tilaan
Hankintapalvelut käyttösuunnitelma 2020
Yhteisten palvelujen käyttösuunnitelma 2020
Yhteistyosopimus Me-talon toiminnan rahoittamisesta 2020
Maastomallinnus jätteenkäsittelykentästä, Hakamu Trading Oy:n ympäristölupahakemus
EKTA ry:n Sammontorin asukastilan toimintasuunnitelma vuodelle 2020
13.1.2020 Pöytäkirja Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi sopimus kuntaan osoittamises
Kaavoitusohjelma 2020-2022, kohdeluettelo
Kaavoitusohjelma 2020-2022, kartat
7.1.2020 Pöytäkirja Saimaa Lentoasemasäätiön liiketoimintasuunnitelma
Tuija Maaret Pykäläisen eriävä mielipide
Saimaa Lentoasemasäätiön liiketoimintasuunnitelma
Vuosi 2019
16.12.2019 Pöytäkirja Saimaa Lentoasemasäätiön liiketoimintasuunnitelma
Etelä-Suomen aluehallintoviraston 4.12.2019 päätös Vapo Oy:lle Höytiönsuon turvetuotantoalueen ympär
Kaavakartta/K2631/Puhakankadun kaupan alueet
Selostuksen liitteet 1-9 / K2631 / Puhakankadun kaupan alueet
Selostus /K 2631/ Puhakankadun kaupan alueet
Saimaa Lentoasemasäätiön liiketoimintasuunnitelma
Rakuunamäen asemakaavamuutoksen selostus muutettu 12122019
Rakuunamäen selostuksen liite 1 OAS muutettu 12122019
Rakuunamäen selostuksen liite 2 havainnekuva muutettu 12122019
Rakuunamäen selostuksen liitteet 3A-3D
Rakuunamäen selostuksen liitteet 3E-3H
Rakuunamäen selostuksen Liitteet 4-6 muutettu 12122019
Rakuunamäen selostuksen liitteet 7-10
Rakuunamäen selostuksen liitteet 11-12 muutettu 12122019
Rakuunamäen selostuksen liite 13 asemakaavakartta muutettu 12122019
Kaavoitusohjelma 2020-2022, kohdeluettelo
Kaavoitusohjelma 2020-2022, kartat
Kaupunginvaltuuston esityslistan 8/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite yleisötyöntekijän vakanssin perustamisesta kaupunginteatteriin
Valtuustoaloite maaomaisuuden myyntituottojen siirtämisestä kaupunkikehityslautakunnan päätettäväksi
9.12.2019 Pöytäkirja Tiivistelmä kokousmuistiosta
Virallisten ilmoitusten julkaiseminen vertailutaulukko_258006
2.12.2019 Pöytäkirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
Perusteluja ja vastauksia kaupunginhallituksen kysymyksiin
Rakennusjärjestys 2019, luonnos (päivitetty 2.12.2019)
Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste 25.11.2019
25.11.2019 Pöytäkirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestys 2019, luonnos
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
EKSOTE Uusi perussopimus LUONNOS 21.10.2019
Lappeenrannan väestötarkastelu 30-10-2019 (täydennetty 05-11-2019)
25.11.2019 Pöytäkirja Talousarvio 2020 kaupunginjohtajan esitys
Talousarvioesitykseen tehdyt muutokset
18.11.2019 Pöytäkirja Talousarvio 2020 kaupunginjohtajan esitys
18.11.2019 Pöytäkirja Esitys Ratsuväkimuseon siirtämisestä Linnoituksesta Rakuunamäelle perustettavan kiinteistöyhtiön til
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestys 2019, luonnos
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
Kokousaikataulu kevät 2020
Asemakaavaselostus Pikisaari_muutettu 07-11-2019
Pikisaari Selostuksen liitteet 1-10 muutettu 07112019 netti pienn
Kaavakartta Liite 11 Pikisaari kh ja kv muutettu 07112019
Liite 2e osa 2 vastineet MRA 27_Pikisaaren lounaisranta
11.11.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarviokirja 2020
Kaavaselostus K2672 itäisen alueen paloasema muutettu 19092019
Selostuksen liitteet 1-3d / K2672 / itäisen alueen paloasema
Selostuksen liitteet 4-10 / K2672 / itäisen alueen paloasema
Kaavakartta liite 11 muutettu 19092019 K2672 itäisen alueen paloasema (002)
4.11.2019 Pöytäkirja Kaavakartta Liite 9 / K2619 / Pormestarin kortteli
Selostuksen liitteet 1-8 / K2619 / Pormestarin kortteli
Selostus / K2619 / Pormestarin kortteli
Kaavakartta/K2703/Toivokoti
Selostus/K2703/Toivokoti
Selostuksen liitteet/K2703/Toivokoti
Yleisarvio vaihtoehtoisten metsänkasvatusmenetelmien soveltamisesta Lappeenrannan kaupungin metsissä
Kaupunginvaltuuston esityslistan 7/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite nettikyselyn tekemisestä lapsiperheille ja nuorille aikuisille Lappeenrannassa pysym
Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä
Valtuustoaloite Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemisesta
28.10.2019 Pöytäkirja Eksotelta kaupungille hyväksyttäväksi Eksoten ja kaupungin välinen kuntakohtainen palvelusopimus 201
21.10.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite yksityistiemäärärahojen korotuksesta
Lappeenrannan toimialakatsaus 2019
14.10.2019 Pöytäkirja Esikoislestadiolaiset ry:ltä uudistettu pyyntö kaupunginvaltuustolle määrätä Ilottulantie 18:ssa sij
Työ- ja elinkeinoministeriön kirje hakeutumisesta työllisyyden kuntakokeiluihin
7.10.2019 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 6/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite Kimpisen liikuntapuiston kehittämisestä
30.9.2019 Pöytäkirja
23.9.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan_pyöräilyn_kehittämisohjelma
Selostuksen liitteet 1-3d / K2672 / itäisen alueen paloasema
Selostuksen liitteet 4-10 / K2672 / itäisen alueen paloasema
Kaavakartta liite 11 muutettu 19092019 K2672 itäisen alueen paloasema (002)
Kaavaselostus K2672 itäisen alueen paloasema muutettu 19092019
16.9.2019 Pöytäkirja Selostuksen liitteet 1-10/K2658/Pikisaaren lounaisranta
Selostus_K2658_Pikisaaren lounaisranta ehdotus 26082019 muutettu 11092019
Kaavakartta Liite 11_K2658_Pikisaaren lounaisranta muutettu 11092019
Arviointikertomuksen vastineen vastaukset
Konsernihallinnon toimintasääntö, muutettu kh 16.9.2019 § 358
Lappeenranta-sopimus 2020
9.9.2019 Pöytäkirja Talousarviomuutokset
TA-kehykset 2020-2022 KH 190909
Lappeenranta-sopimus 2020
Luonnos lahjakirjaksi
Luonnos päivitetyksi maanvuokrasopimukseksi
2.9.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun p
Kaupunginvaltuuston esityslistan 5/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite uusien yhteisöllisten ja monisukupolvisten asumisvaihtoehtojen toteuttamisesta ikä-i
Valtuustoaloite yksityistiemäärärahojen korotuksesta
Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamisesta teatterin ja draaman keinoin
Saimaa sopimus 2020 - 2025_final
Liite 1. Saimaa-tiimi_final
Liite 2 Immateriaalioikeudet_final
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 19.8.2019
26.8.2019 Pöytäkirja
19.8.2019 Pöytäkirja Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain 142 ja 144 §n muuttamisesta
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä käsiteltäväksi alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointi
Lappeenrannan Lämpövoima Oy:n valituslupahakemus ja valitus
Ympäristösuojeluviranomaisen vastineen liite: Rakkolanjoen fysikaalis-kemiallisen tarkkailun yhteenv
Puolivuosikatsaus 2019
Strategian puolivuosikatsaus 2019
1.7.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun p
Luovutettavat ja saatavat alueet_03062019
Lausuntoluonnos
Valituskirjelmä
Luonnos maanvuokrasopimukseksi, Pätärin talomuseo
Luonnos lahjakirjaksi, Pätärin talomuseo
10.6.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan Toimitilat Oy:n pyyntö Lappeenrannan Yritystila Oy:n kertalyhenteisen bullet-lainan ta
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2019 nro 19/0225/3
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2019 nro 19/0226/3
Tapio Arolan ja Juha Turkian eriävä mielipide ja liite
Kaupunginvaltuuston esityslistan 4/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite Lappeenrannan lentoaseman liiketoimintasuunnitelman, alueellisen nettovaikutuslaskel
3.6.2019 Pöytäkirja Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2019 nro 19/0225/3
Sisäisten vuokrien kehittäminen -työryhmän raportti
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2019 nro 19/0226/3
27.5.2019 Pöytäkirja Asemakaavaselostus 11042019 /K2676/ Kourulan päiväkotikoulu
Kaavakarttaehdotus liite 11 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet 4-10 ja 12 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet 1-3 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Etelä-Karjalan työllisyysohjelma
ePassi Payments Oy:ltä hankintaoikaisuvaatimus henkilöstöetujen sähköisen maksuvälinepalvelun hankin
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu: Tarjouspyyntö
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu: Eazybreak Tarjous
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu: Eazybreak tarjouksen liite alihankkijalomake
Henkilöstöetujen sähköinen maksuvälinepalvelu: Eazybreak tarjouksen liite 2 Referenssit
Eazybreakin vastine ePassin hankintaoikaisuvaatimukseen
Henkilöstön liikunta- ja kulttuurietu
vertailutaulukko_tykyetu
20.5.2019 Pöytäkirja Arviointikertomus 2018
Asemakaavaselostuksen liite 9/K2630/Asemakaavakartta/Outotec (Filters) Oy
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2630/1 ja 3-7/Outotec (Filters) Oy
Asemakaavaselostuksen liiteet/K2630/liite 8 rak.hist.selv. /Outotec
Asemakaavaselostus/K2630/Outotec
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2630/liite 2 havainnekuva/Outotec
Tilintarkastuskertomus 2018
LATO Oy_tilinpäätös 31.12.2018
Tilintarkastussopimus Lappeenrannan kaupunki
13.5.2019 Pöytäkirja edunvalvontaohjelma 13-5-19
Liite1_tilinpäätös_lausunnot_2018
6.5.2019 Pöytäkirja vertailutaulukko_tykyetu
Ennakkovaikutusarviointi (EVA) -ohje
EVA arviointitaulukko
Kaupunginvaltuuston esityslistan 3/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite Pohjolankadun pysäköinnin parantamiseksi
Valtuustoaloite anonyymin rekrytoinnin käyttöönotosta Lappeenrannan kaupungin työnhakuprosesseissa
29.4.2019 Pöytäkirja Kh seminaariohjelma Järvisydän 5 2019
23.4.2019 Pöytäkirja Koulutuspoliittinen ohjelma
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksest
Nuorisovaltuuston lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksesta
Virallinen kutsu
SateenkaariliputusLappeenranta
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5/K2700/Lappeen päiväkotikoulu
Asemakaavaselostus/K2700/Lappeen päiväkotikoulu
Asemakaavakartta/2700/Lappeen päiväkotikoulu
15.4.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö perusopetuksen järjestämislupahakemukseen lu
Lasten ja nuorten lautakunta 12.3.2019 kokouksen eriävät mielipiteet
Sarastia Oy_osakassopimus
Selostus/K2674/Metodistikirkko
Selostuksen liitteet 1-6/K2674/Metodistikirkko
Kaavakartta/K2674/Metodistikirkko
8.4.2019 Pöytäkirja Talousarviopäivitys valtuusto 29042019
Investointiosa 2019-2021 päivitys valtuusto 290419
Yksityiskohtaisten perustelujen päivitys
Asemakaavakartta/K2660/Keskuskatu 2-6
Selostus / K2660 / Keskuskatu 2-6
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-7/K2660/Keskuskatu 2-6
Voimassa oleva yhtiöjärjestys
Luonnos muutetuksi yhtiöjärjestykseksi
Osakassopimus
Luonnos osakassopimuksen liitteeksi
Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö perusopetuksen järjestämislupahakemukseen lu
Lasten ja nuorten lautakunta 12.3.2019 kokouksen eriävät mielipiteet
1.4.2019 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 2/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite Kartanonpellon kaupunginosan paikallisliikenteen parantamisesta ja Hovinpellon paika
Tilinpäätös 2018
Lappeenrannan kaupungin vuosittainen hyvinvointikertomus 2018-2019
Yhtiöjärjestysluonnos_EKP_30.1
Jakautumissuunnitelma Saimaan Tukipalvelut Oy_30.1
Osakassopimus
Koy Seniori-Saimaan esitys yhtiön rahoittamisesta
25.3.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan kristillinen kasvatus ry:n lausuntopyyntö perusopetuksen järjestämislupahakemukseen lu
Lasten ja nuorten lautakunta 12.3.2019 kokouksen eriävät mielipiteet
18.3.2019 Pöytäkirja Selostus/K2608/Tuosan ranta ak muutos
Selostuksen liitteet 1-5,8(K2608/Tuosan ranta ak muutos
Kaavakartta/K2608/Tuosan ranta ak muutos
11.3.2019 Pöytäkirja Perintökaarenvarojen rahaston käyttösuunnitelma vuodelle 2019
Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustusten myöntäminen vuoden 2019 toimintaan
405-531-2-344, kauppakirjaluonnos
405-531-2-344 Sijaintikartta
4.3.2019 Pöytäkirja Asemakaavakartta/K2586/Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Asemakaavaselostuksen liite 12 / K2586 / Liikenneverkon alustava yleissuunnitelma
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liite 11 A-B Lähiympäristösuunnitelma
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 7 -10
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 4 - 6
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liitteet 1 - 3 A-E
Asemakaavaselostuksen / K2586 / liite 2 Havainnekuva
Asemakaavaselostus / K2586 / Rakuunamäen asemakaavan ja tonttijaon muutos
Luonnos selitykseksi
Valituskirjelmä
Maanmittauslaitoksen keskushallinnon lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle
Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätös 9.11.2018 nro 18/0255/3
18.2.2019 Pöytäkirja Eduskuntavaalien 2019 vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat
Europarlamenttivaalien/ mahdollisten yhdistelmävaalien 2019 vaalilautakunnat ja vaalitoimikunnat
Eksote_lisäselvitys
Tarkastuskertomus hoiva- ja palveluasuminen 2016
Sosiaalipalvelujen_omavalvontasuunnitelma
Valtuustoaloite hoivapalvelujen kiinteistöjen myynnistä aiheutuvien riskien selvittämiseksi
Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
Joukkoliikennepoliittinen ohjelma 2018_2030
Asukas- ja alueneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Vammaisneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Vanhusneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
11.2.2019 Pöytäkirja Maaperän puhdistuksen kohdeluettelo
Valtuustoaloite hoivapalvelujen kiinteistöjen myynnistä aiheutuvien riskien selvittämiseksi
Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
Joukkoliikennepoliittinen ohjelma 2018_2030
Asukas- ja alueneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Vammaisneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Vanhusneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
4.2.2019 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 1/2019 asialuettelo
Valtuustoaloite hoivapalvelujen kiinteistöjen myynnistä aiheutuvien riskien selvittämiseksi
Valtuustoaloite koulukuljetusten aikojen lyhentämiseksi sekä selvitys koulukuljetuksien säästöistä j
28.1.2019 Pöytäkirja Tuija Maaret Pykäläisen eriävä mielipide, kaupunginhallitus 28.1.2019 § 35
Asemakaavakartta/K2697/Joutsenonkangas Voimakaari
Asemakaavanselostus ja liitteet 1-8/K2697/Joutsenonkangas Voimakaari
Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
21.1.2019 Pöytäkirja Yhteiset palvelut käyttösuunnitelma 2019
Hankintapalvelut käyttösuunnitelma 2019
Laskujen hyväksyjät 2019
Asemakaavakartta/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostus/K2655/Joutsenon rautatiealue
Lappeenrannan kaupungin viestintäohje
Läntinen osa-alue luonnosvaiheen vuorovaikutusraportti
Kirjeen liite 1: Nähtävilläolon 30.8.–1.10.2018 jälkeen kaavakartalle tehdyt muutokset ja täydennyks
Kirjeen liite 2: Nähtävilläolon 30.8.–1.10.2018 jälkeen merkintöihin ja määräyksiin teh-dyt muutoks
Läntinen osa-alue Selostus
Läntinen osa-alue Osayleiskaavakartta Liite 1 A
Läntinen osa-alue Kaavakartan määräykset Liite 1 B
Läntinen osa-alue selostuksen liitteet 2 ja 3
Läntinen osa-alue ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti
Asemakaavakartta osa 2/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavakartta osa 1/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostus/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostuksen_liitteet_1-9/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Kaavakartta/K2683/Rajamarket
Asemakaavaselostus/K2683/Rajamarket
Selostuksen liitteet 1-8/K2683/Rajamarket
Asemakaavaselostus/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-12/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavakartta/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
7.1.2019 Pöytäkirja
Vuosi 2018
17.12.2018 Pöytäkirja Yhteistyösopimus Me-talo Lappeenrannan toiminnan järjestämisestä
Liite 1 Me-talo -konseptin käsikirja
Liite 2 Vaikuttavuusketju
Liite 3 Me-säätiö viestinnän ohjeisto
Kaavoitusohjelma 2019-2021 Kohdeluettelo
Kaavoitusohjelma 2019-2021 kartat
Luovutuskirjaluonnos liitteineen
Saimaan lentoasema säätiön avustushakemus 2018
Kaupunginvaltuuston esityslistan 9/2018 asialuettelo
Valtuustoaloite Lappeenrannan Greenreality- strategian yhteisöllisestä kehittämisestä Lukupuiston av
Valtuustoaloite ilmaston muutoksesta ja Greenrealitystä, haaste puun taimien istuttamiseen
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille
Valtuustoaloite kaupungin tarjoaman ruoan ilmastovaikutusten minimoinnista
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun p
Valtuustoaloite sähköisen ilmailun kehittämisen edistämisestä Lappeenrannan lentokentällä
10.12.2018 Pöytäkirja Kauppakirja hulevesiverkostosta ja vesihuoltoverkoston osista
Ympäristönsuojelumääräykset 2018 Vaikutusten arviointi
Ympäristönsuojelumääräykset 2018 luonnos kokoukseen
Vuoden 2019 eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit
3.12.2018 Pöytäkirja Talousarvioesitykseen tehdyt muutokset
Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2019
Asemakaavakartta/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostus/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavakartta osa 2/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavakartta osa 1/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostuksen_liitteet_1-9/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostus/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Kokousaikataulu
Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarvio vuodelle 2019
Vuoden 2018 talousarviomuutokset
Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste 26.11.2018
26.11.2018 Pöytäkirja Tarjouspyyntö
26.11.2018 Pöytäkirja Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2019
19.11.2018 Pöytäkirja Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2019
19.11.2018 Pöytäkirja Hulevesitulvariskien_arviontiraportti_2 kierros_LPR
Lausunto hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistaminen
Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta
12.11.2018 Pöytäkirja Lausuntoluonnos
Valituskirjelmä
Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta
Lappeenrannan toimialakatsaus 2018
Lappeenrannan nuorisovaltuuston toimintasääntö
5.11.2018 Pöytäkirja Asemakaavakartta/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-12/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavaselostus/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Kalevan Kisat 2019 sopimusluonnos
Kaavakartta/K2683/Rajamarket
Selostuksen liitteet 1-8/K2683/Rajamarket
Asemakaavaselostus/K2683/Rajamarket
Sijantikartta 405-408-1-52, Hyväristönmäki
Kauppakirjaluonnos 405-408-1-52, Hyväristönmäki
Kaupunginvaltuuston esityslistan 8/2018 asialuettelo
Valtuustoaloite koulujen ja päiväkotien rakentamisen aikaisen rakennusvalvonnan tehostamisesta
Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin siirtymisestä avohakkuuttomaan kaupungin metsien hoitoon
29.10.2018 Pöytäkirja Säännöt_Ekvas_muutos_2018
Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 28.9.2018 nro 1804711
Tarjous, asianajotoimisto Dittmar & Indrenius
22.10.2018 Pöytäkirja Asemakaavakartta K2671 Snellmaninkatu 10
Selostus/K2671/Snellmaninkatu 10
Selostuksen liitteet 1-5/K2671/Snellmaninkatu 10
Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto- ja ilmoittautumispyyntö alueellisen junaliikenteen järje
Liite1_aloite_asumiskulut
Liite2_asumiskustannukset_kooste
15.10.2018 Pöytäkirja
8.10.2018 Pöytäkirja
1.10.2018 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 7/2018 asialuettelo
Valtuustoaloitteet
24.9.2018 Pöytäkirja Monitoimiareenan sekä sisäliikuntahallin tarve- ja hankesuunnitelma 17.09.2018
Liite 1 Sisäliikuntahallin alustava tilaohjelma
Liite 2 Monitoimiareenan alustava tilaohjelma
Liite 3 Monitoimiareenan pohjat leikkaukset asemapiirokset ja havainnekuvat
Liite 4 Sisäliikuntahallin pohjat leikkaus ja julkisivut
Liite 5 Sisäliikuntahallin tavoitelaskelman yhteenveto
Liite 6 Monitoimiareenan tavoitelaskelman yhteenveto
Liite 7 Areenan kannen suunnitelmaselostus ja kustannusarvio
Liite 8 Sijaintipaikaselvitys
Liite 9 Lappeenkadun liikenteellinen toimivuustarkastelu
Liite 10 Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu
Liite 13 Monitoimiareenan yhteiskuntataloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten analyysi
Liite 12 Lappeenrannan paikallisliikenteen reitit ja pysäkit
Liite 14 Lappeenkadun ympäristön infran kehittämisen yleissuunnitelma
Liite 15 Hankesuunnittelun yhteydessä saadut lausunnot seuroilta ja muilta yhteisöiltä
Liite 16 Kustannusten vertailu
Dia1 Lappeenkadun asemapiirrosluonnos_Ramboll
Dia2 Areenan leikkaus ja julkisivuhahmotelma_Ramboll
Dia3 Lappeenkadun havainnekuvat_AIHIO arkkitehdit Oy
Dia4 Kisapuiston asemapiirrosluonnos_Ramboll
Dia2 Lappeenrannan sisäliikuntahalli (2)_Ramboll
Dia6 Sisäliikuntahallin leikkaus ja julkisivukaaviot_Ramboll
Kisapuisto havainnekuva 1
Kisapuisto havainnekuva 2
Toimenpidelupa uimaportaiden rakentamiseen Pursikatu 15 ja 17 taloyhtiöiden toimesta
Valtuustoaloite lakkautettujen uimarantojen ylläpidosta jatkossa
Lausunto LVMn runkoverkkoehdotuksesta 2018-09-24 LIITTEET
17.9.2018 Pöytäkirja Valtuustoaloite Ratsuväen perinnesoittokunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
10.9.2018 Pöytäkirja Sijaintikartta ja kaavoitustilanne
Liite 1.1 Inhouse Oy yhtiöjärjestysluonnos
Liite 1.2. Inhouse Oy osakassopimusluonnos
Liite 2.1_Outhouse Oy yhtiöjärjestysluonnos
Liite 2.2 Outhouse osakassopimusluonnos
Liite 3 Liittyminen osakassopimukseen
Kaavakartta/k2674/Metodistikirkko
Selostuksen liitteet 1-6/k2674/Metodistikirkko
Selostus/k2674/Metodistikirkko
Asemakaavakartta K2671 Snellmaninkatu 10
Selostus/K2671/Snellmaninkatu 10
Selostuksen liitteet 1-5/K2671/Snellmaninkatu 10
3.9.2018 Pöytäkirja Talousarviokehykset 2019-2021
Joukkoliikennepoliittinen ohjelma 2018_2030
Valtiovarainministeriön lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kunt
Talousarvion 2018 päivitetyt kehykset
Kaupunginvaltuuston esityslistan 6/2018 asialuettelo
27.8.2018 Pöytäkirja Sopimus
20.8.2018 Pöytäkirja Läntinen osa-alue Selostus
Läntinen osa-alue Osayleiskaavakartta
Läntinen osa-alue Kaavakartan määräykset
Läntinen osa-alue selostuksen liitteet 2 ja 3
Läntinen osa-alue luonnosvaiheen vuorovaikutusraportti
Läntinen osa-alue ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti
Kaavaselostus ja liitteet 1-6/K2654/Joutsenon S-market
Asemakaavakartta/K2654/Joutsenon S-market
Puolivuosikatsaus 2018 pdf
Valtuustoaloite kaupungin teiden ja katujen kunnossapidon laadun parantamisesta
Konsernihallinnon lausunto kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle uuden asianhallintajärje
Konsernihallinnon lausunto kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittä
Lausunto tarkastuslautakunnalle liittyen asumisen tyytyväisyyteen 16_8_2018
Valtuustoaloite 1.6.2018
Strategian toimintasuunnitelma kaupunginhallitustaso
13.8.2018 Pöytäkirja
2.7.2018 Pöytäkirja Asemakaavakarttaehdotus/K2678/Palstakujan päiväkoti
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-7/K2678/Palstakujan päiväkoti
Asemakaavaselostus/K2678/Palstakujan päiväkoti
Verohallinnon päätös 6.6.2018, tuloverotuksen ennakkoratkaisu
Luonnos kauppasopimukseksi
Luonnos vuokrasopimukseksi
Luonnos vuokrasopimuksen lisälehdeksi
Liikenneturvallisuustyön perusteet ja toimintamalli Lappeenranta
Toimenpiteet Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma
Esite_Lappeenrannan liikenneturvallisuussuunnitelma
11.6.2018 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 5/2018 asialuettelo
Valtuustoaloitteet
Cata3Pult hanke-esitys
4.6.2018 Pöytäkirja Asemakaavaselostus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet_1-3/K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet_4-11/k2676/Kourulan päiväkotikoulu
Asukastilaisuuden 21.5.2018 jälkeen saadut mielipiteet
Kaavakarttaehdotus/k2676/Kourulan päiväkotikoulu
Sopimusluonnos Pontuksen koulun kohdan melusuojauksesta
28.5.2018 Pöytäkirja Suomen Meripelastusseuran lausunto PV Willimiehestä
Tilintarkastuskertomus 2017
Arviointikertomus 2017
Lappeenrannan Toimitilat Oyn tilintarkastuskertomus 2017
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n tilinpäätös 2017
Osakassopimus koskien Etelä-Karjalan Green Campus Innovaatiorahoitus Oy{3}tä (Sopimus) (ID 15678)
Investointien puiteohjelman yhteenveto 2018 - 2032
PTS Investoinnit 2018-2032 Talonrakennus
PTS Investoinnit 2018-2032 Muut kuin talonrakennus
Arvio vuokrien osuudesta toimintakuluissa
LAUSUNTOPYYNTÖ INVESTOINTIEN PUITEOHJELMASTA VUOSILLE 2018-2032
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Lupalautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Lpr Asuntopalvelut Oy:n lausunto investointiohjelmaan
Lpr Toimitilat Oy:n lausunto investointiohjelmaan
21.5.2018 Pöytäkirja Tarkistettu hallintosääntö
Tarkistettu konsernihallinnon toimintasääntö
Kokousaikataulu
Maankäyttösopimusluonnos 37 Mustolan korttelin 86 tontille 3, SF-Teli Oy
14.5.2018 Pöytäkirja Investointien puiteohjelman yhteenveto 2018 - 2032
PTS Investoinnit 2018-2032 Talonrakennus
PTS Investoinnit 2018-2032 Muut kuin talonrakennus
Arvio vuokrien osuudesta toimintakuluissa
LAUSUNTOPYYNTÖ INVESTOINTIEN PUITEOHJELMASTA VUOSILLE 2018-2032
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Lupalautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Lpr Asuntopalvelut Oy:n lausunto investointiohjelmaan
Lpr Toimitilat Oy:n lausunto investointiohjelmaan
Veroprosentit ja hulevesimaksut vertailukaupungeissa
7.5.2018 Pöytäkirja Veroprosentit ja hulevesimaksut vertailukaupungeissa
Asemakaavaselostus liitteineen/ K2659/ Tapiolan rautatiealueen asemakaavamuutos
Asemakaavaehdotus/ K2659/ Tapiolan rautatiealueen asemakaavamuutos
Selostus/K2608/Tuosan ranta-asemakaavan muutos
Selostuksen liitteet/2608/Tuosan ranta-asemakaavan muutos
Kaavakartta/K2608/Tuosan ranta-asemakaavan muutos
Kaupunginvaltuuston esityslistan 4/2018 asialuettelo
Sovintosopimus UPM Lappeenranta 9.4.2018
23.4.2018 Pöytäkirja
16.4.2018 Pöytäkirja Kuntaventures 2018 ohjelma
Talousarvio 2018
9.4.2018 Pöytäkirja Asemakaavaselostus liitteineen/ K2641/ Ahtaajankatu 2 (Disas Fish)
Asemakaavakartta/ K2641/ Ahtaajankatu 2 (Disas Fish)
Talousohjelman päivittäminen 2018
Käyttötalousosan päivitys 2018
Tuloslaskelman päivitys 2018
Rahoituslaskelman päivitys 2018
Investointiosan päivitys 2018
3.4.2018 Pöytäkirja Vuoden 2017 tilinpäätös
Tasapainotusohjelman väliraportti 2017
Yhtiökokouskutsu
Kaupunginvaltuuston esityslistan 3/2018 asialuettelo
Valtuustoaloitteet
Ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta
26.3.2018 Pöytäkirja
19.3.2018 Pöytäkirja Kartta alueesta
Yksityishenkilöiden selityskirjelmät A – H Hyväristönmäen osayleiskaavaa koskevassa valitusasiassa
Vastaselitysluonnos Hyväristönmäen osayleiskaavaa koskevassa valitusasiassa
12.3.2018 Pöytäkirja Maankäyttösopimus 539 Kesolan kylän tiloille RN:o 1:267 ja RN:o 1:98
Tukesin lausuntopyyntö: Ihalainen-kaivospiirin (KaivNro 2005), Nordkalk Oy Ab:n kaivosluvassa annett
5.3.2018 Pöytäkirja Ympäristöministeriön lausunto 28.2.2018
26.2.2018 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 2/2018 asialuettelo
UIR Hankekumppanuussopimus
UIR hankkeen Tukisopimus_FI
UIR hankkeen Tukisopimus_EN
UIR rahoituspäätös UIAlta_signed_21.11.2017
UIR Urban infra revolution Application UIA02-155 23.2.2018 final
19.2.2018 Pöytäkirja Eksoten palvelusopimusluonnos 2018
Eksote palvelusopimus 2018 kuntakohtaiset muutokset
Omistajaohjauspyyntö Yritystila Oy Switch hallin laajennus
Vuokrasopimusluonnos Yritystila Oy Switch
Yritystila Oy Switch hallin laajennus pohja
Ote kaupunginhallituksen päätöksestä 6.11.2017 pykälä 534
Sovintosopimusluonnos raakapuukartelliasiassa kh 19.2.2018
12.2.2018 Pöytäkirja Valitus 13.12.2017_Dnro 03206_17_4102
Valitus 14.12.2017_Dnro 03238_17_4102
Lausuntoluonnos 7.2.2018
Eksoten lausunto keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen kotihoidon tilanteesta ja riittävyy
5.2.2018 Pöytäkirja Omistajaohjauspyyntö – toimintakertomuksen laadinta Lappeenrannan Toimitilat-konsernissa
29.1.2018 Pöytäkirja Suomen Kuntaliiton lausunto: omistajaohjauksen linjaukset ja niiden sitovuus
Riitta Munnukan eriävä mielipide kaupunginhallituksen 29.1.2018 pykälä 41
Uudet säännöt
Voimassa olevat säännöt
Ympäristötoimen lausunto valtuustoaloitteeseen Uus-Lavolan metsäalueen suojelemiseksi
Kaavoitustilanne; valtuustoaloite metsäalueen suojelemiseksi Uus-Lavolassa
Ympäristötoimen lausunto valtuustoaloitteeseen Uus-Lavolan metsäalueen suojelemiseksi
Kaavoitustilanne; valtuustoaloite metsäalueen suojelemiseksi Uus-Lavolassa
22.1.2018 Pöytäkirja Kaupunginvaltuuston esityslistan 1/2018 asialuettelo
15.1.2018 Pöytäkirja Hankintapalvelujen käyttösuunnitelma
Kaupunginjohtajan kehittämismäärärahan käyttösuunnitelma
Yhteiset palvelut käyttösuunnitelma 2018-2021
Yhteisten palveluiden laskujen hyväksyjät 1.1.2018 alkaen
Lappeenrannan teknillisen yliopiston esitys yliopiston nimeksi
Ote Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 Itäisen osa-alueen osayleiskaavakartasta, jossa
Ote Lappeenrannan keskustaajaman osayleiskaavan 2030 Itäisen osa-alueen osayleiskaavakartasta, jossa
8.1.2018 Pöytäkirja Etelä-Karjalan liiton lausunto Voisalmen toimintakeskus ja päiväkoti, asemakaavan muutos
Asemakaavaselostus liitteineen, Voisalmen toimintakeskus ja päiväkoti
Maankäyttösopimusluonnos 2 Keskuksen korttelin 13 tontille 4, Lappeenrannan Työväenyhdistys ry
Etelä-Karjalan kuntien ympäristönsuojelu vaihtoehdot sekä arvio vaikutuksista kuntien maksuosuuksiin
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen sekä jätehuoltoviranomaisen tehtävien järjestäminen Etelä-Karja
Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunnan pöytäkirjanote 30.5.2017 kokouksesta
Lappeenranta-Imatra kaupunkiseudun työvaliokunnan pöytäkirjanote 19.12.2017 kokouksesta
Toimialojen vastineet vuoden 2016 arviointikertomuksen keskeisimmistä havainnoista ja kehittämisehdo
Raportti konsernihallinnnon viranhaltijapäätöksistä ajalta 15.12.2017 - 05.01.2018
Asemakaavan selostus Lpr:n työväenyhdistyksen tontti, muutettu 4.1.2018
Asemakaavan selostuksen liitteet Lpr:n työväenyhdistyksen tontti, muutettu 4.1.2018
Kaavakartta Lpr:n työväenyhdistyksen tontti muutettu 4.1.2018