Liitteet
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2019 nro 19/0225/3
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 28.5.2019 nro 19/0226/3
Tapio Arolan ja Juha Turkian eriävä mielipide ja liite