Kokousasiat - Kaupunginhallitus 7/2021 (1.3.2021)

Kokousasia Liitteet
§79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§80 Pöytäkirjan tarkastus
§81 Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakkeiden kaupan sekä tekstiilihuollon suunnittelu-, vuokraus-, pesu- ja kuljetuspalveluiden kilpailutus sekamuotoisena sopimuksena, ostajan ja palveluntuottajan valinta (Julkinen päätöksenteon jälkeen) 1. Avauspöytäkirja osallistumishakemukset
2. Osallistumispyyntö (henkilötiedot poistettu)
3. Puhdaspalvelu FI Oy osallistumishakemus (liikesalaisuudet ja henkilötiedot poistettu)
4. Comforta Oy osallistumishakemus (liikesalaisuudet ja henkilötiedot poistettu)
5. Tarjouspyyntö liitteineen (henkilötiedot poistettu)
6. Tarjousten avauspöytäkirja
7. Comforta Oy tarjous (liikesalaisuudet ja henkilötiedot poistettu)
8. Tarjousten vertailutaulukko (henkilötiedot poistettu)
§82 Etelä-Karjalan Pesula Oy:n osakkeiden kaupan sekä tekstiilihuollon suunnittelu-, vuokraus-, pesu- ja kuljetuspalveluiden kilpailutus sekamuotoisena sopimuksena, ostajan ja palveluntuottajan valinta (Julkinen päätöksenteon jälkeen)
§83 Lauritsalan paloaseman toteutustapa
§84 Kaupunginvaltuuston 22.2.2021 päätösten täytäntöönpano Kaupunginvaltuuston esityslistan 2/2021 asialuettelo
Valtuustoaloite Mustolan matkailuramppien avaamisesta liikenteelle
Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Putkinotkontielle Joutsenoon
Valtuustoaloite vuorohoidon ja iltapäivätoiminnan laajemmasta tarjonnasta
Valtuustoaloite Linnoituksen vetovoiman parantamisesta
§85 Valtuustoaloite taloudellisesta korona-avustuksesta urheiluseurojen toiminnan turvaamiseksi
§86 Valtuustoaloite Lappeenrannan urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden ja muiden vastaavien toimijoiden saamien suorien ja piilotukien selvittämiseksi Liite kaupungin avustukset liikuntaseuroille ja liikuntapaikkamaksut
Liite kulttuuritoimijoiden avustukset ja piilotuet
Valtuustoaloite Lappeenrannan urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden ja muiden vastaavien toimijoiden
§87 Asemakaava 441 Lauritsalan kylän osalle tiloja 1:39 ja 1:40, asemakaavan ja tonttijaon muutos 40 Kanavansuu, kortteli 1, tontti 1 sekä osalle puisto-, lähivirkistys- urheilu- ja virkistyspalvelujen-, LP- ja katualuetta Asemakaavaselostus Kanavansuun koulu 20210218
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-8 Kanavansuun koulu
Kanavansuu Liite 9 kaavaehdotus 20210218a
§88 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 89 Nuijamaa, korttelit 6 ja 29, korttelin 5 tontti 4, liikenne-, satama-, erityis-, lähivirkistys-, pysäköinti- ja katualueita (Nuijamaan entinen tulli) Asemakaavaselostus ehdotus Nuijamaan entinen tulli 14.12.2020 muutettu 11.2.2021
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-8 Nuijamaan entinen tulli 14.12.2020 muutettu 11.2.2021
Asemakaavakartta ehdotus Nuijamaan entinen tulli 14.12.2020 muutettu 11.2.2021 (liite 9)
§89 Viranhaltijapäätökset
§90 Tiedoksi merkittävät asiat
§91 Saimaan matkailustrategia
§92 Muutoksenhakuohjeet