Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Kaupunginvaltuusto

Vuosi 2021 Asiakirja Liitteet
25.1.2021 Esityslista Selostusehdotus IVH Kampus ja YO talo 19.10.2020, muutettu 12.11.2020
Selostuksen liitteet 1-7 IVH Kampus ja YO talo 19102020, muutettu 12.11.2020
Kaavakarttaehdotus Liite 8 IVH Kampus ja YO talo 19.10.2020, muutettu 12.11.2020
Kaavakartta Lantmännen Unibake
Kaavaselostus ja liitteet 1-7 Lantmännen Unibake
Vuosi 2020
14.12.2020 Pöytäkirja Asemakaavaselostus Patruunankatu 12
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5 Patruunankatu 12
Kaavakarttaehdotus Patruunankatu 12
Selostusehdotus Voisalmen ranta-alue
Selostuksen liitteet 1-7 Voisalmenranta
Kaavakarttaehdotus Voisalmen ranta
Asemakaavaselostus_muutettu 26-11-2020
Liitteet 1-9_nettiin_pienennetty
Liite 10 Kaavakartta K 2675 raatihuoneen kortteli ehdotus 20201126
Liite 2: Äänestyslista kv 14.12.2020
Asemakaavaselostus_muutettu 03-12-2020
Weera selostuksen liitteet 1-6
Liite 7 Weera kaavakartta ehdotus 20201203
Talousarvio 2021 kaupunginhallituksen esitys
Liite 4: Äänestyslista kv 14.12.2020
Liite 5: Äänestyslista kv 14.12.2020
Liite 3: Äänestyslista kv 14.12.2020
Kooste työpajojen tuottamista toimenpide-ehdotuksista
Lausuntoyhteenveto
Lappeenranta ilmasto-ohjelma 2021-2030
Lato Oy Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023
Lato yhtiöjärjestys, uusi 5.11.2020
Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste 24.11.2029
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa (1)
Valtuustoaloite ison tekojään kattamisesta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto ison tekojään kattamista koskevaan valtuustoaloitteeseen
Valtuustoaloite Penttiläntien erillisen pyörätien jatkamiseksi ja selvitystyön tekemiseksi uusilta a
Valtuustoaloite koulutalkkarin palkkaamiseksi
Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen ruokalistojen päivittämiseksi
Valtuustoaloite Lappeenrannan lähiliikuntapaikoille suunniteltavasta poikkeuksellisen laajasta talvi
Valtuustoaloite Kisapuiston kehittämisestä monipuoliseksi ulkoilualueeksi
Valtuustoaloite luonnonsuojelualueiden perustamiseksi Green Leaf -juhlavuoden kunniaksi
Valtuustoaloite Lappeenrannan urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden ja muiden vastaavien toimijoiden
Valtuustoaloite taloudellisesta korona-avustuksesta urheiluseurojen toiminnan turvaamiseksi
Liite 1: Läsnäololista kv 14.12.2020
26.10.2020 Pöytäkirja Valtuustoaloite Itään suuntautuvan joukkoliikenteen palauttamisesta Valtakadulle
Kaavaselostus Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
Liitteet 1-5 Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
Kaavaehdotuskartta Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
Valtuustoaloite valokuituverkon suunnittelemisen käynnistämisestä syksyllä 2020 ja rakennuttamisen a
Monitoimiareenan loppuraportti
Sisäliikuntahallin loppuraportti
Monitoimiareenan yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi 10.9.2020
Liite 2: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 3: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 4: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 5: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 7: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 6: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 8: Eriävä mielipide (Iitiä, Härkönen, Kopra, Lehtonen)
Liite 9: Eriävä mielipide (Grönlund)
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
Liite 10: Äänestyslista kv 26.10.2020
FCG:n muuttoliikeā€ ja paluumuuttoselvitys
Liite 1. Palvelutasovertailut taustamuuttujien kanssa
Valtuustoaloite lajitteluroskakorien hankinnasta Lappeenrannan kaupungin toimitiloihin
Valtuustoaloite ison tekojään kattamisesta
Liite 1: Läsnäololista kv 26.10.2020
28.9.2020 Pöytäkirja Asemakaavaselostus_02-06-2020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 1-2, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 3a-d, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 3 e-g, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 4-12, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Kaavakartta, liite 13_02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Asemakaavaselostusehdotus K2717 Martikanpellon koulu
Asemakaavaselostusehdotuksen liitteet 1-7 K2717 Martikanpellon koulu
Kaavakartta (liite 8) K2717 Martikanpellon koulu
Asemakaavaselostus_K2450_ Lentokentäntie 28_päivitetty_16-09-2020
Selostuksen liiteet 1-6 K2450 Lentokentäntie 28_netti ja arkisto_16092020
Kaavakartta (liite 7) /K2450 / Lentokentäntie 28
Kutila_LTS_Investointi- ja rahoitusarvio_Loppuraportti
Valtuustoaloite matkaparkin perustamisen selvittämiseksi joko kaupungin omana toimintana tai yhdessä
Valtuustoaloite laillisten graffitipaikkojen lisäämisestä
Valtuustoaloite Penttiläntien erillisen pyörätien jatkamiseksi ja selvitystyön tekemiseksi uusilta a
Valtuustoaloite palveluverkon keskeytyneen käsittelyn palauttamiseksi valtuustoon
Valtuustoaloite koulutalkkarin palkkaamiseksi
Liite 1: Läsnäololista kv 28.9.2020
31.8.2020 Pöytäkirja Lpr kaupunki osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma
Osallisuus ja vuorovaikutusohjelma esittelydia 7.4.2020
Asemakaavaselostus_K2619_Pormestari_ehdotus_2020-08-19 pienn
Selostuksen liitteet 1-3_ K2619 Pormestarin kortteli pienn
Selostuksen liitteet 4-8_ K2619 Pormestarin kortteli pienn
Kaavakartta Liite 9 Pormestarin kortteli ehdotus 20200819
Asemakaavaselostusehdotus / K2677/ Kinnusen talo /Kakel 27.5.2020
Selotusehdotuksen liitteet 1-6 / K2677 / Kinnusen talo / Kakel 27.5.2020
Kaavakartta (liite 7) / K2677 / Kinnusen talo / Kakel 27.5.2020
Asemakaavaselostus / K2623 / Sairaalanmäki
Asemakaavan selostuksen liitteet 1-8 / K2623 /Sairaalanmäki
Kaavakartta (liite 9) / K2623 / Sairaalanmäki
Puolivuosikatsaus 2020
Puolivuosikatsaus 2020 strategian raportointi
Koulutus Lappeenrannan kaupungissa 2019-2020 tilastotietoa
Liite 1: Läsnäololista kv 31.8.2020
Valtuustoaloite valokuituverkon suunnittelemisen käynnistämisestä syksyllä 2020 ja rakennuttamisen a
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin kannanottamisesta Saimaan puolesta ja jo myönnettyihin malmi
1.6.2020 Pöytäkirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
Perusteluja ja vastauksia kaupunginhallituksen kysymyksiin
Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta
Rakennusjärjestysehdotus, luonnos
Valtuustoaloite lukion perustamisesta Joutsenon kouluun
Valtuustoaloite Lappeenrannan nuorisovaltuustolle annettavasta suorasta aloiteoikeudesta kaupunginva
Asemakaavaselostus 08-04-2020 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
Asemakaavan selostuksen liitteet 1-6 /K2622/Maasotakoulun jakeluasema
Asemakaavan selostuksen liitteet 7-11 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
LIITE12_Asemakaavakartta 8.4.2020
Arviointikertomus 2019
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilinpäätös 2019
Lato tilinpäätös 2019
Liite 1: Läsnäololista kv 1.6.2020
27.4.2020 Pöytäkirja Lappeenrannan väestötarkastelu 30.10.2019 (täydennetty 5.11.2019)
Lappeenrannan alueellinen tarkastelu, skenaario 1, 17.1.2020
Liite 2: Äänestyslista kv 27.4.2020
Liite 3: Äänestyslista kv 27.4.2020
Liite 4: Äänestyslista kv 27.4.2020
Rakuunamäen asemakaavaselostus_muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liite 1 OAS muutettu 12122019
Rakuunamäen selostuksen liite 2 havainnekuva muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liitteet 3A-3D
Rakuunamäen selostuksen liitteet 3E-3H
Rakuunamäen selostuksen liite 3I-3J
Rakuunamäen selostuksen Liite 4-6 muutettu 180302020
Rakuunamäen selostuksen liitteet 7-10
Rakuunamäen selostuksen liite 11A-12 muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liite 13 KAAVAKARTTA_muutettu 18032020
Talousarviopäivitys kv 30032020
Investointiosa 2020-2022 siirtyvin kv 30032020
Liite 5: Äänestyslista kv 27.4.2020
Esitys kulttuuripääkaupunkihaun jatkohankkeesta (002) (päivitetty 14.4.2020)
Tulokset kyselystä lapsiperheille ja nuorille aikuisille Lappeenrannassa pysymisen edellytyksistä
Valtuustoaloite tekojääradan rakentamisesta Joutsenon keskusurheilupuistoon
Valtuustoaloite yleisötyöntekijän vakanssin perustamisesta kaupunginteatteriin
Selostus / K2722 / Tullitie
Selostuksen liitteet 1-6 /K2722 /Tullitie
Kaavakartta (liite 7)/K2722/Tullitie
Lappeenrannan kaupungin hyvinvointikertomus ja suunnitelma 2019-2020
Valtuustoaloite ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemisesta
Ilmoitus Keskustan valtuustoryhmältä valtuustoryhmän kokoonpanosta
Liite 1: Läsnäololista kv 27.4.2020
17.2.2020 Pöytäkirja Kaavaselostus K2672 itäisen alueen paloasema muutettu 19092019
Selostuksen liitteet 1-3d / K2672 / itäisen alueen paloasema
Selostuksen liitteet 4-10 / K2672 / itäisen alueen paloasema
Kaavakartta liite 11 muutettu 19092019 K2672 itäisen alueen paloasema (002)
Selostus K2631 Puhakankadun kaupan alueet KH ja KV muutettu 05022020
Selostuksen liitteet 1-9 K2631 Puhakankadun kaupan netti kh ja kv pienn
Kaavakartta Liite 10 K 2631 Puhakankadun kau kh ja kv muutettu 05022020...
Valtuustoaloite yrittäjäkyselyn järjestämisestä Lappeenrannan yrittäjille ja liikkeenharjoittajille
Liite 1: Läsnäololista kv 17.2.2020
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin alueella toimivien pysäköintihallien turvallisuus- ja pelast
27.1.2020 Pöytäkirja Selostus Toivokoti_muutettu 14-1-2020
Toivokoti_LIITTEET 1-7_nettiin_muutettu 14.1.2020
LIITE 8_Asemakaavakartta_17.10.2019_muutettu14.1.2020
LIITE_3e_MRA 27§ kuulemisessa saadut lausunnot, muistutukset ja kaavanlaatijan vastine_nettiin
Saimaa Lentoasemasäätiön liiketoimintasuunnitelma
Liite 1: Läsnäololista kv 27.1.2020
Valtuustoaloite tekojääradan rakentamisesta Joutsenon keskusurheilupuistoon
Vuosi 2019
9.12.2019 Pöytäkirja Talousarvio 2020 hallituksen esitys
Liite 2: Äänestyslista kv 9.12.2019
Liite 3: Äänestyslista kv 9.12.2019
Liite 4: Äänestyslista kv 9.12.2019
Liite 5: Äänestyslista kv 9.12.2019
Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste 25.11.2019
EKSOTE Uusi perussopimus LUONNOS 21.10.2019
Asemakaavaselostus Pikisaari_muutettu 07-11-2019
Pikisaari Selostuksen liitteet 1-10 muutettu 07112019 netti pienn
Kaavakartta Liite 11 Pikisaari kh ja kv muutettu 07112019
Liite 2e osa 2 vastineet MRA 27_Pikisaaren lounaisranta
Yleisarvio vaihtoehtoisten metsänkasvatusmenetelmien soveltamisesta Lappeenrannan kaupungin metsissä
Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarviokirja 2020, päivitetty 28.11.2019
Yhtiöjärjestys LATO Oy, uusi
Liite 1: Läsnäololista kv 9.12.2019
Valtuustoaloite yleisötyöntekijän vakanssin perustamisesta kaupunginteatteriin
Valtuustoaloite maaomaisuuden myyntituottojen siirtämisestä kaupunkikehityslautakunnan päätettäväksi