Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Kaupunginvaltuusto

Vuosi 2020 Asiakirja Liitteet
31.8.2020 Pöytäkirja Valtuustoaloite valokuituverkon suunnittelemisen käynnistämisestä syksyllä 2020 ja rakennuttamisen a
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin kannanottamisesta Saimaan puolesta ja jo myönnettyihin malmi
Liite 1: Läsnäololista kv 31.8.2020
Asemakaavaselostus_K2619_Pormestari_ehdotus_2020-08-19 pienn
Selostuksen liitteet 1-3_ K2619 Pormestarin kortteli pienn
Selostuksen liitteet 4-8_ K2619 Pormestarin kortteli pienn
Kaavakartta Liite 9 Pormestarin kortteli ehdotus 20200819
Puolivuosikatsaus 2020
Puolivuosikatsaus 2020 strategian raportointi
Koulutus Lappeenrannan kaupungissa 2019-2020 tilastotietoa
Asemakaavaselostusehdotus / K2677/ Kinnusen talo /Kakel 27.5.2020
Selotusehdotuksen liitteet 1-6 / K2677 / Kinnusen talo / Kakel 27.5.2020
Kaavakartta (liite 7) / K2677 / Kinnusen talo / Kakel 27.5.2020
Asemakaavaselostus / K2623 / Sairaalanmäki
Asemakaavan selostuksen liitteet 1-8 / K2623 /Sairaalanmäki
Kaavakartta (liite 9) / K2623 / Sairaalanmäki
Lpr kaupunki osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma
Osallisuus ja vuorovaikutusohjelma esittelydia 7.4.2020
1.6.2020 Pöytäkirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
Perusteluja ja vastauksia kaupunginhallituksen kysymyksiin
Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta
Rakennusjärjestysehdotus, luonnos
Valtuustoaloite lukion perustamisesta Joutsenon kouluun
Valtuustoaloite Lappeenrannan nuorisovaltuustolle annettavasta suorasta aloiteoikeudesta kaupunginva
Asemakaavaselostus 08-04-2020 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
Asemakaavan selostuksen liitteet 1-6 /K2622/Maasotakoulun jakeluasema
Asemakaavan selostuksen liitteet 7-11 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
LIITE12_Asemakaavakartta 8.4.2020
Arviointikertomus 2019
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilinpäätös 2019
Lato tilinpäätös 2019
Liite 1: Läsnäololista kv 1.6.2020
27.4.2020 Pöytäkirja Rakuunamäen asemakaavaselostus_muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liite 1 OAS muutettu 12122019
Rakuunamäen selostuksen liite 2 havainnekuva muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liitteet 3A-3D
Rakuunamäen selostuksen liitteet 3E-3H
Rakuunamäen selostuksen liite 3I-3J
Rakuunamäen selostuksen Liite 4-6 muutettu 180302020
Rakuunamäen selostuksen liitteet 7-10
Rakuunamäen selostuksen liite 11A-12 muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liite 13 KAAVAKARTTA_muutettu 18032020
Lappeenrannan väestötarkastelu 30.10.2019 (täydennetty 5.11.2019)
Lappeenrannan alueellinen tarkastelu, skenaario 1, 17.1.2020
Liite 2: Äänestyslista kv 27.4.2020
Liite 3: Äänestyslista kv 27.4.2020
Liite 4: Äänestyslista kv 27.4.2020
Talousarviopäivitys kv 30032020
Investointiosa 2020-2022 siirtyvin kv 30032020
Liite 5: Äänestyslista kv 27.4.2020
Esitys kulttuuripääkaupunkihaun jatkohankkeesta (002) (päivitetty 14.4.2020)
Tulokset kyselystä lapsiperheille ja nuorille aikuisille Lappeenrannassa pysymisen edellytyksistä
Valtuustoaloite tekojääradan rakentamisesta Joutsenon keskusurheilupuistoon
Valtuustoaloite yleisötyöntekijän vakanssin perustamisesta kaupunginteatteriin
Selostus / K2722 / Tullitie
Selostuksen liitteet 1-6 /K2722 /Tullitie
Kaavakartta (liite 7)/K2722/Tullitie
Lappeenrannan kaupungin hyvinvointikertomus ja suunnitelma 2019-2020
Valtuustoaloite ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemisesta
Ilmoitus Keskustan valtuustoryhmältä valtuustoryhmän kokoonpanosta
Liite 1: Läsnäololista kv 27.4.2020
17.2.2020 Pöytäkirja Kaavaselostus K2672 itäisen alueen paloasema muutettu 19092019
Selostuksen liitteet 1-3d / K2672 / itäisen alueen paloasema
Selostuksen liitteet 4-10 / K2672 / itäisen alueen paloasema
Kaavakartta liite 11 muutettu 19092019 K2672 itäisen alueen paloasema (002)
Selostus K2631 Puhakankadun kaupan alueet KH ja KV muutettu 05022020
Selostuksen liitteet 1-9 K2631 Puhakankadun kaupan netti kh ja kv pienn
Kaavakartta Liite 10 K 2631 Puhakankadun kau kh ja kv muutettu 05022020...
Liite 1: Läsnäololista kv 17.2.2020
Valtuustoaloite yrittäjäkyselyn järjestämisestä Lappeenrannan yrittäjille ja liikkeenharjoittajille
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin alueella toimivien pysäköintihallien turvallisuus- ja pelast
27.1.2020 Pöytäkirja Selostus Toivokoti_muutettu 14-1-2020
Toivokoti_LIITTEET 1-7_nettiin_muutettu 14.1.2020
LIITE 8_Asemakaavakartta_17.10.2019_muutettu14.1.2020
LIITE_3e_MRA 27§ kuulemisessa saadut lausunnot, muistutukset ja kaavanlaatijan vastine_nettiin
Saimaa Lentoasemasäätiön liiketoimintasuunnitelma
Liite 1: Läsnäololista kv 27.1.2020
Valtuustoaloite tekojääradan rakentamisesta Joutsenon keskusurheilupuistoon
Vuosi 2019
9.12.2019 Pöytäkirja Talousarvio 2020 hallituksen esitys
Liite 2: Äänestyslista kv 9.12.2019
Liite 3: Äänestyslista kv 9.12.2019
Liite 4: Äänestyslista kv 9.12.2019
Liite 5: Äänestyslista kv 9.12.2019
EKSOTE Uusi perussopimus LUONNOS 21.10.2019
Lappeenrannan väestötarkastelu 30-10-2019 (täydennetty 05-11-2019)
Asemakaavaselostus Pikisaari_muutettu 07-11-2019
Pikisaari Selostuksen liitteet 1-10 muutettu 07112019 netti pienn
Kaavakartta Liite 11 Pikisaari kh ja kv muutettu 07112019
Liite 2e osa 2 vastineet MRA 27_Pikisaaren lounaisranta
Yleisarvio vaihtoehtoisten metsänkasvatusmenetelmien soveltamisesta Lappeenrannan kaupungin metsissä
Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarviokirja 2020, päivitetty 28.11.2019
Yhtiöjärjestys LATO Oy, uusi
Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste 25.11.2019
Liite 1: Läsnäololista kv 9.12.2019
Valtuustoaloite yleisötyöntekijän vakanssin perustamisesta kaupunginteatteriin
Valtuustoaloite maaomaisuuden myyntituottojen siirtämisestä kaupunkikehityslautakunnan päätettäväksi
28.10.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite yksityistiemäärärahojen korotuksesta
Esikoislestadiolaiset ry:ltä uudistettu pyyntö kaupunginvaltuustolle määrätä Ilottulantie 18:ssa sij
Liite 1: Läsnäololista kv 28.10.2019
Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä
Valtuustoaloite nettikyselyn tekemisestä lapsiperheille ja nuorille aikuisille Lappeenrannassa pysym
Valtuustoaloite Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemisesta
30.9.2019 Pöytäkirja Talousarviomuutokset
Lappeenranta-sopimus 2020
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun p
Arviointikertomuksen vastineen vastaukset
Liite 1: Läsnäololista kv 30.9.2019
Valtuustoaloite Kimpisen liikuntapuiston kehittämisestä
26.8.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan Toimitilat Oy:n pyyntö Lappeenrannan Yritystila Oy:n kertalyhenteisen bullet-lainan ta
Puolivuosikatsaus 2019
Strategian puolivuosikatsaus 2019
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä käsiteltäväksi alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointi
Liite 2: Äänestyslista kv 26.8.2019
Asemakaavaselostuksen liite 9/K2630/Asemakaavakartta/Outotec (Filters) Oy
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2630/1 ja 3-7/Outotec (Filters) Oy
Asemakaavaselostuksen liiteet/K2630/liite 8 rak.hist.selv. /Outotec
Asemakaavaselostus/K2630/Outotec
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2630/liite 2 havainnekuva/Outotec
Valtuustoaloite uusien yhteisöllisten ja monisukupolvisten asumisvaihtoehtojen toteuttamisesta ikä-i
Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamisesta teatterin ja draaman keinoin
Liite 1: Läsnäololista kv 26.8.2019
Valtuustoaloite yksityistiemäärärahojen korotuksesta
3.6.2019 Pöytäkirja Asemakaavaselostus 11042019 /K2676/ Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet 1-3 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet 4-10 ja 12 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Kaavakarttaehdotus liite 11 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Liite 3: Äänestyslista kv 3.6.2019
Tilintarkastuskertomus 2018
Tilinpäätös 2018 kv 3.6.2019
Liite 2: Äänestyslista kv 3.6.2019
Arviointikertomus 2018
Valtuustoaloite Lappeenrannan lentoaseman liiketoimintasuunnitelman, alueellisen nettovaikutuslaskel
LATO Oy_tilinpäätös 31.12.2018
Asemakaavaselostus/K2700/Lappeen päiväkotikoulu
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5/K2700/Lappeen päiväkotikoulu
Asemakaavakartta/2700/Lappeen päiväkotikoulu
Selostus / K2660 / Keskuskatu 2-6
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-7/K2660/Keskuskatu 2-6
Asemakaavakartta/K2660/Keskuskatu 2-6
Etelä-Karjalan työllisyysohjelma
Liite 1: Läsnäololista kv 3.6.2019
Tilintarkastussopimus Lappeenrannan kaupunki
29.4.2019 Pöytäkirja Talousarviopäivitys valtuusto 29042019
Investointiosa 2019-2021 päivitys valtuusto 290419
Yksityiskohtaisten perustelujen päivitys
Selostus/K2674/Metodistikirkko
Selostuksen liitteet 1-6/K2674/Metodistikirkko
Kaavakartta/K2674/Metodistikirkko
Valtuustoaloite anonyymin rekrytoinnin käyttöönotosta Lappeenrannan kaupungin työnhakuprosesseissa
Koulutuspoliittinen ohjelma
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksest
Nuorisovaltuuston lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksesta
Liite 2: Äänestyslista kv 29.4.2019
Liite 3: Äänestyslista kv 29.4.2019
Liite 4: Äänestyslista kv 29.4.2019
Lappeenrannan kaupungin vuosittainen hyvinvointikertomus 2018-2019
Liite 1: Läsnäololista kv 29.4.2019
Valtuustoaloite Pohjolankadun pysäköinnin parantamiseksi
25.3.2019 Pöytäkirja Joukkoliikennepoliittinen ohjelma 2018_2030
Asukas- ja alueneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Vammaisneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Vanhusneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Liite 2: Äänestyslista kv 25.3.2019
Selostus/K2608/Tuosan ranta ak muutos
Selostuksen liitteet 1-5,8(K2608/Tuosan ranta ak muutos
Kaavakartta/K2608/Tuosan ranta ak muutos
Eksote_lisäselvitys
Tarkastuskertomus hoiva- ja palveluasuminen 2016
Sosiaalipalvelujen_omavalvontasuunnitelma
Valtuustoaloite hoivapalvelujen kiinteistöjen myynnistä aiheutuvien riskien selvittämiseksi
Asemakaavanselostus ja liitteet 1-8/K2697/Joutsenonkangas Voimakaari
Asemakaavakartta/K2697/Joutsenonkangas Voimakaari
Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
Liite 3: Äänestyslista kv 25.3.2019
Liite 1: Läsnäololista kv 25.3.2019
Valtuustoaloite Kartanonpellon kaupunginosan paikallisliikenteen parantamisesta ja Hovinpellon paika
28.1.2019 Pöytäkirja Asemakaavaselostus/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavakartta/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostus/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostuksen_liitteet_1-9/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavakartta osa 1/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavakartta osa 2/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Ympäristönsuojelumääräykset 2018 luonnos kokoukseen
Ympäristönsuojelumääräykset 2018 Vaikutusten arviointi
Valtuustoaloite hoivapalvelujen kiinteistöjen myynnistä aiheutuvien riskien selvittämiseksi
Asemakaavaselostus/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-12/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavakartta/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavaselostus/K2683/Rajamarket
Selostuksen liitteet 1-8/K2683/Rajamarket
Kaavakartta/K2683/Rajamarket
Läntinen osa-alue Selostus, muutettu kv 28.1.2019
Läntinen osa-alue Osayleiskaavakartta Liite 1 A
Läntinen osa-alue Kaavakartan määräykset Liite 1 B, muutettu kv 28.1.2019
Läntinen osa-alue selostuksen liitteet 2 ja 3
Läntinen osa-alue luonnosvaiheen vuorovaikutusraportti
Läntinen osa-alue ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti
Kirjeen liite 1: Nähtävilläolon 30.8.–1.10.2018 jälkeen kaavakartalle tehdyt muutokset ja täydennyks
Kirjeen liite 2: Nähtävilläolon 30.8.–1.10.2018 jälkeen merkintöihin ja määräyksiin teh-dyt muutoks
Liite 2: Äänestyslista kv 28.1.2019
Liite 1: Läsnäololista kv 28.1.2019
Valtuustoaloite koulukuljetusten aikojen lyhentämiseksi sekä selvitys koulukuljetuksien säästöistä j
Vuosi 2018
10.12.2018 Pöytäkirja Kaupunginhallituksen talousarvioesitys 2019
Liite 2: Äänestyslista kv 10.12.2018
Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarvio vuodelle 2019
Vuoden 2018 talousarviomuutokset
Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste 26.11.2018
Liite 1: Läsnäololista kv 10.12.2018
Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta
Valtuustoaloite Lappeenrannan Greenreality- strategian yhteisöllisestä kehittämisestä Lukupuiston av
Valtuustoaloite ilmaston muutoksesta ja Greenrealitystä, haaste puun taimien istuttamiseen
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille
Valtuustoaloite kaupungin tarjoaman ruoan ilmastovaikutusten minimoinnista
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun p
Valtuustoaloite sähköisen ilmailun kehittämisen edistämisestä Lappeenrannan lentokentällä
29.10.2018 Pöytäkirja Monitoimiareenan sekä sisäliikuntahallin tarve- ja hankesuunnitelma 17.09.2018
Liite 1 Sisäliikuntahallin alustava tilaohjelma
Liite 2 Monitoimiareenan alustava tilaohjelma
Liite 3 Monitoimiareenan pohjat leikkaukset asemapiirokset ja havainnekuvat
Liite 4 Sisäliikuntahallin pohjat leikkaus ja julkisivut
Liite 5 Sisäliikuntahallin tavoitelaskelman yhteenveto
Liite 6 Monitoimiareenan tavoitelaskelman yhteenveto
Liite 7 Areenan kannen suunnitelmaselostus ja kustannusarvio
Liite 8 Sijaintipaikaselvitys
Liite 9 Lappeenkadun liikenteellinen toimivuustarkastelu
Liite 10 Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu
Liite 11 Lappeenrannan ydinkeskustan pysäköintipaikat ja määrät 2017
Liite 12 Lappeenrannan paikallisliikenteen reitit ja pysäkit
Liite 13 Monitoimiareenan yhteiskuntataloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten analyysi
Liite 14 Lappeenkadun ympäristön infran kehittämisen yleissuunnitelma
Liite 15 Hankesuunnittelun yhteydessä saadut lausunnot seuroilta ja muilta yhteisöiltä
Liite 16 Kustannusten vertailu
Dia1 Lappeenkadun asemapiirrosluonnos_Ramboll
Dia2 Areenan leikkaus ja julkisivuhahmotelma_Ramboll
Dia3 Lappeenkadun havainnekuvat_AIHIO arkkitehdit Oy
Dia4 Kisapuiston asemapiirrosluonnos_Ramboll
Dia2 Lappeenrannan sisäliikuntahalli (2)_Ramboll
Dia6 Sisäliikuntahallin leikkaus ja julkisivukaaviot_Ramboll
Kisapuisto havainnekuva 1
Kisapuisto havainnekuva 2
Asemakaavakartta K2671 Snellmaninkatu 10
Selostus/K2671/Snellmaninkatu 10
Selostuksen liitteet 1-5/K2671/Snellmaninkatu 10
Kaavaselostus ja liitteet 1-6/K2654/Joutsenon S-market
Asemakaavakartta/K2654/Joutsenon S-market
Valtuustoaloite lakkautettujen uimarantojen ylläpidosta jatkossa
Liite 1: Läsnäololista kv 29.10.2018
Valtuustoaloite koulujen ja päiväkotien rakentamisen aikaisen rakennusvalvonnan tehostamisesta
Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin siirtymisestä avohakkuuttomaan kaupungin metsien hoitoon
24.9.2018 Pöytäkirja Talousarvion 2018 päivitetyt kehykset
Liite 1: Läsnäololista kv 24.9.2018
Valtuustoaloite Ratsuväen perinnesoittokunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
Valtuustoaloite sisäliikuntahallin rakentamisesta monipuolisempana kuin ohjausryhmän 17.9.2018 päivä
Valtuustoaloite Kisapuiston jäähallin peruskorjausaikataulun selvittämisestä
27.8.2018 Pöytäkirja Asemakaavaselostus/K2678/Palstakujan päiväkoti
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-7/K2678/Palstakujan päiväkoti
Asemakaavakarttaehdotus/K2678/Palstakujan päiväkoti
Liite 1: Läsnäololista kv 27.8.2018
Liite 2: Äänestyslista kv 27.8.2018
Asemakaavaselostus liitteineen/ K2659/ Tapiolan rautatiealueen asemakaavamuutos
Asemakaavaehdotus/ K2659/ Tapiolan rautatiealueen asemakaavamuutos
Asemakaavaselostus Kesämäen koulu
Asemakaavaselostuksen liitteet Kesämäen koulu
Asemakaavakartta Kesämäen koulu
Strategian toimintasuunnitelma kaupunginhallitustaso
Valtuustoaloite kaupungin teiden ja katujen kunnossapidon laadun parantamisesta
Puolivuosikatsaus 2018 pdf
Valtuustoaloite 1.6.2018
Valtuustoaloite uudesta Joutsenon hirsi- tai puukoulusta
Konsernihallinnon lausunto kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle uuden asianhallintajärje
Konsernihallinnon lausunto kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittä
Lausunto tarkastuslautakunnalle liittyen asumisen tyytyväisyyteen 16_8_2018
4.6.2018 Pöytäkirja KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy valitus
Keskustan valtuustoryhmän aloite teiden ja katujen kunnossapidon laadun parantamisesta
Veroprosentit ja hulevesimaksut vertailukaupungeissa
Liite 2: Äänestyslista kv 4.6.2018
Tarkistettu hallintosääntö
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto Sammonlahden monitoimitalon suunnitteluun
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto Sammonlahden monitoimitalon suunnittelusta
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituksen päätös 20.2.2018 § 7
Asemakaavaselostus liitteineen/ K2641/ Ahtaajankatu 2 (Disas Fish)
Asemakaavakartta/ K2641/ Ahtaajankatu 2 (Disas Fish)
Liite 1: Läsnäololista kv 4.6.2018
Investointien puiteohjelman yhteenveto 2018 - 2032
PTS Investoinnit 2018-2032 Talonrakennus
PTS Investoinnit 2018-2032 Muut kuin talonrakennus
Arvio vuokrien osuudesta toimintakuluissa
LAUSUNTOPYYNTÖ INVESTOINTIEN PUITEOHJELMASTA VUOSILLE 2018-2032
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Lupalautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Lpr Asuntopalvelut Oy:n lausunto investointiohjelmaan
Lpr Toimitilat Oy:n lausunto investointiohjelmaan
Liite 3: Äänestyslista kv 4.6.2018
Tilintarkastuskertomus 2017
Tilinpäätös 2017
Arviointikertomus 2017
Lappeenrannan Toimitilat Oyn tilintarkastuskertomus 2017
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n tilinpäätös 2017
1 Hankintapäätös, kaupunginvaltuusto 26.3.2018 § 27
2 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy hankintaoikaisuvaatimus 19.4.2018
5 Tarjouspyyntö 8.12.2017 liitteineen
6 Tarjouspyynnön henkilötietolomake 1 A kohtien 4 ja 5 osalta
Liite 4: Valtuustoaloite lapsi- ja perheasiainneuvoston perustamisesta
Liite 5: Valtuustoaloite uusista rahoitusmalleista rakennusinvestointeihin
Liite 7: Valtuustoaloite lakkautettujen uimarantojen ylläpidosta jatkossa
23.4.2018 Pöytäkirja Ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta
Talousohjelman päivittäminen 2018
Käyttötalousosan päivitys 2018
Tuloslaskelman päivitys 2018
Rahoituslaskelman päivitys 2018
Investointiosan päivitys 2018
Liite 1: Läsnäololista
Liite 2: Keskustan valtuustoryhmän ilmoitus valtuustoryhmän kokoonpanosta
26.3.2018 Pöytäkirja Tilintarkastuspalvelujen hankinta Tarjousvertailu, pisteytys
Tarjouspyyntö Lappeenrannan kaupunkikonsernin tilintarkastuspalveluista
Liite 1: Läsnäololista
Joutsenon entisen osuuspankin asemakaavaselostus
Joutsenon entisen osuuspankin asemakaavaselostuksen liitteet
Kaislarannan asemakaavaselostus
Kaislarannan leirikeskuksen alueen asemakaavaselostuksen liitteet
Kaavakartta Kaislarannan leirikeskuksen alueen asemakaavan ja tonttijaonmuutos
Vihreiden valtuustoaloite sisäilmaongelmatilanteen päivittämiseksi
Sisäilmatyöryhmän käsittelyssä vuonna 2017 olleita kohteita
Liite 2: Äänestyslista kv 26.3.2018
Liite 3: Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite kaupungin roolista yhdistysten ja järjestöjen yhteistyök
Liite 4: Keskustan valtuustoryhmän aloite teiden ja katujen kunnossapidon laadun parantamisesta
Liite 5: Leena Lipiäinen-Medjeralin ym. valtuutettujen aloite mikromuovien haittojen torjumiseksi ja
Liite 6: Sanna Koskenrannan ym. valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta
19.2.2018 Pöytäkirja Ympäristötoimen lausunto valtuustoaloitteeseen Uus-Lavolan metsäalueen suojelemiseksi
Kaavoitustilanne; valtuustoaloite metsäalueen suojelemiseksi Uus-Lavolassa
Liite 2: Äänestyslista kv 19.2.2018
Ympäristötoimen lausunto valtuustoaloitteeseen Uus-Lavolan metsäalueen suojelemiseksi
Kaavoitustilanne; valtuustoaloite metsäalueen suojelemiseksi Uus-Lavolassa
Liite 1: Läsnäololista
Suomen Kuntaliiton lausunto: omistajaohjauksen linjaukset ja niiden sitovuus
Riitta Munnukan eriävä mielipide kaupunginhallituksen 29.1.2018 pykälä 41
Asemakaavaselostus liitteineen, Voisalmen toimintakeskus ja päiväkoti
Etelä-Karjalan liiton lausunto Voisalmen toimintakeskus ja päiväkoti, asemakaavan muutos
Valtuustoaloite selvitys peruskoululaisten mahdollisuudesta maksuttomaan julkiseen liikenteeseen
Taustamuistio peruskoululaisten ilmaiset joukkoliikennematkat 1.2018
Eksoten lausunto keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen kotihoidon tilanteesta ja riittävyy
Asemakaavaselostus, muutettu 3.1.2018
Selostuksen liitteet, muutettu 3.1.2018
Selostuksen liite 6 Kaavakarttaehdotus, muutettu 3.1.2018
15.1.2018 Pöytäkirja Asemakaavan selostus Lpr:n työväenyhdistyksen tontti, muutettu 4.1.2018
Asemakaavan selostuksen liitteet Lpr:n työväenyhdistyksen tontti, muutettu 4.1.2018
Kaavakartta Lpr:n työväenyhdistyksen tontti muutettu 4.1.2018
Toimialojen vastineet vuoden 2016 arviointikertomuksen keskeisimmistä havainnoista ja kehittämisehdo