Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Kaupunginvaltuusto

Vuosi 2019 Asiakirja Liitteet
9.12.2019 Esityslista Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste 25.11.2019
Lappeenrannan väestötarkastelu 30-10-2019 (täydennetty 05-11-2019)
EKSOTE Uusi perussopimus LUONNOS 21.10.2019
Talousarvio 2020 hallituksen esitys
Yleisarvio vaihtoehtoisten metsänkasvatusmenetelmien soveltamisesta Lappeenrannan kaupungin metsissä
Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarviokirja 2020, päivitetty 28.11.2019
Asemakaavaselostus Pikisaari_muutettu 07-11-2019
Pikisaari Selostuksen liitteet 1-10 muutettu 07112019 netti pienn
Kaavakartta Liite 11 Pikisaari kh ja kv muutettu 07112019
Liite 2e osa 2 vastineet MRA 27_Pikisaaren lounaisranta
Lappeenrannan kaupungin hallintosääntö
28.10.2019 Pöytäkirja Valtuustoaloite yksityistiemäärärahojen korotuksesta
Esikoislestadiolaiset ry:ltä uudistettu pyyntö kaupunginvaltuustolle määrätä Ilottulantie 18:ssa sij
Valtuustoaloite nettikyselyn tekemisestä lapsiperheille ja nuorille aikuisille Lappeenrannassa pysym
Valtuustoaloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä
Valtuustoaloite Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemisesta
Liite 1: Läsnäololista kv 28.10.2019
30.9.2019 Pöytäkirja Talousarviomuutokset
Lappeenranta-sopimus 2020
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun p
Arviointikertomuksen vastineen vastaukset
Valtuustoaloite Kimpisen liikuntapuiston kehittämisestä
Liite 1: Läsnäololista kv 30.9.2019
26.8.2019 Pöytäkirja Lappeenrannan Toimitilat Oy:n pyyntö Lappeenrannan Yritystila Oy:n kertalyhenteisen bullet-lainan ta
Valtuustoaloite uusien yhteisöllisten ja monisukupolvisten asumisvaihtoehtojen toteuttamisesta ikä-i
Liite 2: Äänestyslista kv 26.8.2019
Valtuustoaloite lukutaidon vahvistamisesta teatterin ja draaman keinoin
Asemakaavaselostuksen liite 9/K2630/Asemakaavakartta/Outotec (Filters) Oy
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2630/1 ja 3-7/Outotec (Filters) Oy
Asemakaavaselostuksen liiteet/K2630/liite 8 rak.hist.selv. /Outotec
Asemakaavaselostus/K2630/Outotec
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2630/liite 2 havainnekuva/Outotec
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiriltä käsiteltäväksi alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointi
Puolivuosikatsaus 2019
Strategian puolivuosikatsaus 2019
Valtuustoaloite yksityistiemäärärahojen korotuksesta
Liite 1: Läsnäololista kv 26.8.2019
3.6.2019 Pöytäkirja Tilintarkastuskertomus 2018
Tilinpäätös 2018 kv 3.6.2019
LATO Oy_tilinpäätös 31.12.2018
Valtuustoaloite Lappeenrannan lentoaseman liiketoimintasuunnitelman, alueellisen nettovaikutuslaskel
Arviointikertomus 2018
Asemakaavaselostus 11042019 /K2676/ Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet 1-3 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet 4-10 ja 12 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Kaavakarttaehdotus liite 11 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Liite 3: Äänestyslista kv 3.6.2019
Asemakaavaselostus/K2700/Lappeen päiväkotikoulu
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5/K2700/Lappeen päiväkotikoulu
Asemakaavakartta/2700/Lappeen päiväkotikoulu
Selostus / K2660 / Keskuskatu 2-6
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-7/K2660/Keskuskatu 2-6
Asemakaavakartta/K2660/Keskuskatu 2-6
Etelä-Karjalan työllisyysohjelma
Liite 2: Äänestyslista kv 3.6.2019
Liite 1: Läsnäololista kv 3.6.2019
Tilintarkastussopimus Lappeenrannan kaupunki
29.4.2019 Pöytäkirja Talousarviopäivitys valtuusto 29042019
Investointiosa 2019-2021 päivitys valtuusto 290419
Yksityiskohtaisten perustelujen päivitys
Valtuustoaloite anonyymin rekrytoinnin käyttöönotosta Lappeenrannan kaupungin työnhakuprosesseissa
Selostus/K2674/Metodistikirkko
Selostuksen liitteet 1-6/K2674/Metodistikirkko
Kaavakartta/K2674/Metodistikirkko
Koulutuspoliittinen ohjelma
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksest
Nuorisovaltuuston lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksesta
Liite 2: Äänestyslista kv 29.4.2019
Liite 3: Äänestyslista kv 29.4.2019
Liite 4: Äänestyslista kv 29.4.2019
Lappeenrannan kaupungin vuosittainen hyvinvointikertomus 2018-2019
Liite 1: Läsnäololista kv 29.4.2019
Valtuustoaloite Pohjolankadun pysäköinnin parantamiseksi
25.3.2019 Pöytäkirja Joukkoliikennepoliittinen ohjelma 2018_2030
Asukas- ja alueneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Vammaisneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Vanhusneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Liite 2: Äänestyslista kv 25.3.2019
Eksote_lisäselvitys
Tarkastuskertomus hoiva- ja palveluasuminen 2016
Sosiaalipalvelujen_omavalvontasuunnitelma
Valtuustoaloite hoivapalvelujen kiinteistöjen myynnistä aiheutuvien riskien selvittämiseksi
Selostus/K2608/Tuosan ranta ak muutos
Selostuksen liitteet 1-5,8(K2608/Tuosan ranta ak muutos
Kaavakartta/K2608/Tuosan ranta ak muutos
Asemakaavanselostus ja liitteet 1-8/K2697/Joutsenonkangas Voimakaari
Asemakaavakartta/K2697/Joutsenonkangas Voimakaari
Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
Liite 3: Äänestyslista kv 25.3.2019
Liite 1: Läsnäololista kv 25.3.2019
Valtuustoaloite Kartanonpellon kaupunginosan paikallisliikenteen parantamisesta ja Hovinpellon paika
28.1.2019 Pöytäkirja Asemakaavaselostus/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostuksen liitteet/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavakartta/K2655/Joutsenon rautatiealue
Asemakaavaselostus/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavaselostuksen_liitteet_1-9/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavakartta osa 1/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Asemakaavakartta osa 2/K2656/Korvenkylän rautatiealueet
Ympäristönsuojelumääräykset 2018 luonnos kokoukseen
Ympäristönsuojelumääräykset 2018 Vaikutusten arviointi
Valtuustoaloite hoivapalvelujen kiinteistöjen myynnistä aiheutuvien riskien selvittämiseksi
Asemakaavaselostus/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-12/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavakartta/K2436/Honkalahden sahan asuntoalue
Asemakaavaselostus/K2683/Rajamarket
Selostuksen liitteet 1-8/K2683/Rajamarket
Kaavakartta/K2683/Rajamarket
Liite 2: Äänestyslista kv 28.1.2019
Läntinen osa-alue Selostus, muutettu kv 28.1.2019
Läntinen osa-alue Osayleiskaavakartta Liite 1 A
Läntinen osa-alue Kaavakartan määräykset Liite 1 B, muutettu kv 28.1.2019
Läntinen osa-alue selostuksen liitteet 2 ja 3
Läntinen osa-alue luonnosvaiheen vuorovaikutusraportti
Läntinen osa-alue ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti
Kirjeen liite 1: Nähtävilläolon 30.8.–1.10.2018 jälkeen kaavakartalle tehdyt muutokset ja täydennyks
Kirjeen liite 2: Nähtävilläolon 30.8.–1.10.2018 jälkeen merkintöihin ja määräyksiin teh-dyt muutoks
Valtuustoaloite koulukuljetusten aikojen lyhentämiseksi sekä selvitys koulukuljetuksien säästöistä j
Liite 1: Läsnäololista kv 28.1.2019
Vuosi 2018
10.12.2018 Pöytäkirja Kaupunginhallituksen talousarvioesitys 2019
Liite 2: Äänestyslista kv 10.12.2018
Skinnarilan kampuksen asemakaavaselostus
Skinnarilan kampuksen selostuksen liitteet
Skinnarilan kampuksen kaavakarttaehdotus
Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste 26.11.2018
Liite 1: Läsnäololista kv 10.12.2018
Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta
Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarvio vuodelle 2019
Vuoden 2018 talousarviomuutokset
Valtuustoaloite ilmaston muutoksesta ja Greenrealitystä, haaste puun taimien istuttamiseen
Valtuustoaloite kaupungin tarjoaman ruoan ilmastovaikutusten minimoinnista
Valtuustoaloite sähköisen ilmailun kehittämisen edistämisestä Lappeenrannan lentokentällä
Valtuustoaloite Lappeenrannan Greenreality- strategian yhteisöllisestä kehittämisestä Lukupuiston av
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille
Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun p
29.10.2018 Pöytäkirja Monitoimiareenan sekä sisäliikuntahallin tarve- ja hankesuunnitelma 17.09.2018
Liite 1 Sisäliikuntahallin alustava tilaohjelma
Liite 2 Monitoimiareenan alustava tilaohjelma
Liite 3 Monitoimiareenan pohjat leikkaukset asemapiirokset ja havainnekuvat
Liite 4 Sisäliikuntahallin pohjat leikkaus ja julkisivut
Liite 5 Sisäliikuntahallin tavoitelaskelman yhteenveto
Liite 6 Monitoimiareenan tavoitelaskelman yhteenveto
Liite 7 Areenan kannen suunnitelmaselostus ja kustannusarvio
Liite 8 Sijaintipaikaselvitys
Liite 9 Lappeenkadun liikenteellinen toimivuustarkastelu
Liite 10 Kisapuiston liikenteellinen toimivuustarkastelu
Liite 11 Lappeenrannan ydinkeskustan pysäköintipaikat ja määrät 2017
Liite 12 Lappeenrannan paikallisliikenteen reitit ja pysäkit
Liite 13 Monitoimiareenan yhteiskuntataloudellisten ja sosiaalisten vaikutusten analyysi
Liite 14 Lappeenkadun ympäristön infran kehittämisen yleissuunnitelma
Liite 15 Hankesuunnittelun yhteydessä saadut lausunnot seuroilta ja muilta yhteisöiltä
Liite 16 Kustannusten vertailu
Dia1 Lappeenkadun asemapiirrosluonnos_Ramboll
Dia2 Areenan leikkaus ja julkisivuhahmotelma_Ramboll
Dia3 Lappeenkadun havainnekuvat_AIHIO arkkitehdit Oy
Dia4 Kisapuiston asemapiirrosluonnos_Ramboll
Dia2 Lappeenrannan sisäliikuntahalli (2)_Ramboll
Dia6 Sisäliikuntahallin leikkaus ja julkisivukaaviot_Ramboll
Kisapuisto havainnekuva 1
Kisapuisto havainnekuva 2
Asemakaavakartta K2671 Snellmaninkatu 10
Selostus/K2671/Snellmaninkatu 10
Selostuksen liitteet 1-5/K2671/Snellmaninkatu 10
Kaavaselostus ja liitteet 1-6/K2654/Joutsenon S-market
Asemakaavakartta/K2654/Joutsenon S-market
Valtuustoaloite lakkautettujen uimarantojen ylläpidosta jatkossa
Liite 1: Läsnäololista kv 29.10.2018
Valtuustoaloite koulujen ja päiväkotien rakentamisen aikaisen rakennusvalvonnan tehostamisesta
Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin siirtymisestä avohakkuuttomaan kaupungin metsien hoitoon
24.9.2018 Pöytäkirja Osayleiskaavaselostuksen liite 6 /Y56/ Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Ehdotusvaiheen vuorovaikutusraportti liite 7, Rakuunamäen osa-alue OYK 2030
Osayleiskaavakartta/Y56/Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Selostus/Y56/Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Osayleiskaavaselostuksen liitteet 2-5 /Y56/ Keskustaajaman osayleiskaava 2030 Rakuunamäen osa-alue
Talousarvion 2018 päivitetyt kehykset
Valtuustoaloite Ratsuväen perinnesoittokunnan toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
Liite 1: Läsnäololista kv 24.9.2018
Valtuustoaloite sisäliikuntahallin rakentamisesta monipuolisempana kuin ohjausryhmän 17.9.2018 päivä
Valtuustoaloite Kisapuiston jäähallin peruskorjausaikataulun selvittämisestä
27.8.2018 Pöytäkirja Asemakaavaselostus/K2678/Palstakujan päiväkoti
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-7/K2678/Palstakujan päiväkoti
Asemakaavakarttaehdotus/K2678/Palstakujan päiväkoti
Valtuustoaloite 1.6.2018
Liite 2: Äänestyslista kv 27.8.2018
Asemakaavaselostus liitteineen/ K2659/ Tapiolan rautatiealueen asemakaavamuutos
Asemakaavaehdotus/ K2659/ Tapiolan rautatiealueen asemakaavamuutos
Valtuustoaloite uudesta Joutsenon hirsi- tai puukoulusta
Konsernihallinnon lausunto kaupunginhallitukselle ja tarkastuslautakunnalle uuden asianhallintajärje
Konsernihallinnon lausunto kaupunginhallitukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esittä
Lausunto tarkastuslautakunnalle liittyen asumisen tyytyväisyyteen 16_8_2018
Asemakaavaselostus Kesämäen koulu
Asemakaavaselostuksen liitteet Kesämäen koulu
Asemakaavakartta Kesämäen koulu
Strategian toimintasuunnitelma kaupunginhallitustaso
Valtuustoaloite kaupungin teiden ja katujen kunnossapidon laadun parantamisesta
Liite 1: Läsnäololista kv 27.8.2018
Puolivuosikatsaus 2018 pdf
4.6.2018 Pöytäkirja Keskustan valtuustoryhmän aloite teiden ja katujen kunnossapidon laadun parantamisesta
KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy valitus
Veroprosentit ja hulevesimaksut vertailukaupungeissa
Liite 2: Äänestyslista kv 4.6.2018
Tarkistettu hallintosääntö
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto Sammonlahden monitoimitalon suunnitteluun
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto Sammonlahden monitoimitalon suunnittelusta
Lappeenrannan Kuntakiinteistöt Oy:n hallituksen päätös 20.2.2018 § 7
Liite 4: Valtuustoaloite lapsi- ja perheasiainneuvoston perustamisesta
Lappeenrannan Toimitilat Oyn tilintarkastuskertomus 2017
Lappeenrannan Toimitilat Oy:n tilinpäätös 2017
Asemakaavaselostus liitteineen/ K2641/ Ahtaajankatu 2 (Disas Fish)
Asemakaavakartta/ K2641/ Ahtaajankatu 2 (Disas Fish)
Investointien puiteohjelman yhteenveto 2018 - 2032
PTS Investoinnit 2018-2032 Talonrakennus
PTS Investoinnit 2018-2032 Muut kuin talonrakennus
Arvio vuokrien osuudesta toimintakuluissa
LAUSUNTOPYYNTÖ INVESTOINTIEN PUITEOHJELMASTA VUOSILLE 2018-2032
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Lupalautakunnan lausunto investointiohjelmaan
Lpr Asuntopalvelut Oy:n lausunto investointiohjelmaan
Lpr Toimitilat Oy:n lausunto investointiohjelmaan
Liite 3: Äänestyslista kv 4.6.2018
Liite 7: Valtuustoaloite lakkautettujen uimarantojen ylläpidosta jatkossa
1 Hankintapäätös, kaupunginvaltuusto 26.3.2018 § 27
2 KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy hankintaoikaisuvaatimus 19.4.2018
5 Tarjouspyyntö 8.12.2017 liitteineen
6 Tarjouspyynnön henkilötietolomake 1 A kohtien 4 ja 5 osalta
Liite 5: Valtuustoaloite uusista rahoitusmalleista rakennusinvestointeihin
Tilintarkastuskertomus 2017
Tilinpäätös 2017
Arviointikertomus 2017
Liite 1: Läsnäololista kv 4.6.2018
23.4.2018 Pöytäkirja Talousohjelman päivittäminen 2018
Käyttötalousosan päivitys 2018
Tuloslaskelman päivitys 2018
Rahoituslaskelman päivitys 2018
Investointiosan päivitys 2018
Liite 1: Läsnäololista
Liite 2: Keskustan valtuustoryhmän ilmoitus valtuustoryhmän kokoonpanosta
Ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta
26.3.2018 Pöytäkirja Tilintarkastuspalvelujen hankinta Tarjousvertailu, pisteytys
Tarjouspyyntö Lappeenrannan kaupunkikonsernin tilintarkastuspalveluista
Liite 6: Sanna Koskenrannan ym. valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta
Liite 4: Keskustan valtuustoryhmän aloite teiden ja katujen kunnossapidon laadun parantamisesta
Kaislarannan asemakaavaselostus
Kaislarannan leirikeskuksen alueen asemakaavaselostuksen liitteet
Kaavakartta Kaislarannan leirikeskuksen alueen asemakaavan ja tonttijaonmuutos
Vihreiden valtuustoaloite sisäilmaongelmatilanteen päivittämiseksi
Sisäilmatyöryhmän käsittelyssä vuonna 2017 olleita kohteita
Liite 2: Äänestyslista kv 26.3.2018
Joutsenon entisen osuuspankin asemakaavaselostus
Joutsenon entisen osuuspankin asemakaavaselostuksen liitteet
Liite 5: Leena Lipiäinen-Medjeralin ym. valtuutettujen aloite mikromuovien haittojen torjumiseksi ja
Liite 3: Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite kaupungin roolista yhdistysten ja järjestöjen yhteistyök
Liite 1: Läsnäololista
19.2.2018 Pöytäkirja Ympäristötoimen lausunto valtuustoaloitteeseen Uus-Lavolan metsäalueen suojelemiseksi
Kaavoitustilanne; valtuustoaloite metsäalueen suojelemiseksi Uus-Lavolassa
Liite 2: Äänestyslista kv 19.2.2018
Ympäristötoimen lausunto valtuustoaloitteeseen Uus-Lavolan metsäalueen suojelemiseksi
Kaavoitustilanne; valtuustoaloite metsäalueen suojelemiseksi Uus-Lavolassa
Suomen Kuntaliiton lausunto: omistajaohjauksen linjaukset ja niiden sitovuus
Riitta Munnukan eriävä mielipide kaupunginhallituksen 29.1.2018 pykälä 41
Asemakaavaselostus liitteineen, Voisalmen toimintakeskus ja päiväkoti
Etelä-Karjalan liiton lausunto Voisalmen toimintakeskus ja päiväkoti, asemakaavan muutos
Eksoten lausunto keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen kotihoidon tilanteesta ja riittävyy
Asemakaavaselostus, muutettu 3.1.2018
Selostuksen liitteet, muutettu 3.1.2018
Selostuksen liite 6 Kaavakarttaehdotus, muutettu 3.1.2018
Valtuustoaloite selvitys peruskoululaisten mahdollisuudesta maksuttomaan julkiseen liikenteeseen
Taustamuistio peruskoululaisten ilmaiset joukkoliikennematkat 1.2018
Liite 1: Läsnäololista
15.1.2018 Pöytäkirja Toimialojen vastineet vuoden 2016 arviointikertomuksen keskeisimmistä havainnoista ja kehittämisehdo
Asemakaavan selostus Lpr:n työväenyhdistyksen tontti, muutettu 4.1.2018
Asemakaavan selostuksen liitteet Lpr:n työväenyhdistyksen tontti, muutettu 4.1.2018
Kaavakartta Lpr:n työväenyhdistyksen tontti muutettu 4.1.2018