Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Kaupunginvaltuusto

Vuosi 2021 Asiakirja Liitteet
26.4.2021 Esityslista Hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialajohtajan hakuilmoitus
Hakijaluettelo, Toimialajohtaja hyvinvointi- ja sivistyspalvelut
AKselostus entinen tulli muutettu 13.4.2021
Selostuksen liitteet 1-8 13.4.2021_PIENENNETTY_korjattu
Liite 9 kaavaehdotus 2021-02-11 muutettu 2021-04-13
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin kannanottamisesta Saimaan puolesta ja jo myönnettyihin malmi
Asemakaavaselostus Kanavansuun koulu 20210218
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-8 Kanavansuun koulu
Kanavansuu Liite 9 kaavaehdotus 20210218a
Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen ruokalistojen päivittämiseksi
29.3.2021 Pöytäkirja Valtuustoaloite Platanin talon kunnostamiseksi ja saamiseksi hyötykäyttöön kuntalaisille
Etelä-Karjalan kotouttamisohjelma vuosille 2021-2024
Luonnos päivitettäväksi hallintosäännöksi
Valtuustoaloite pientalotonttien lisäämisestä Hovinpellolle
Valtuustoaloite koronakriisin suunnitelmallisesta jälkihoidosta
Valtuustoaloite elinvoimaa Lappeenrannalle rakennuslupien sujuvalla käsittelyllä
Liite kaupungin avustukset liikuntaseuroille ja liikuntapaikkamaksut
Liite kulttuuritoimijoiden avustukset ja piilotuet
Valtuustoaloite Lappeenrannan urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden ja muiden vastaavien toimijoiden
Valtuustoaloite sinileväongelman vähentämiseksi
Valtuustoaloite ladattavien kulkuneuvojen latausmahdollisuuksien lisäämiseksi
TA-kehykset 2021-2023 päivitys KV 290321
Investointiosa TA 2021-2023 siirtyvin
Kuntalaisaloitteet 2020-2021 Lappeenrannan kaupunki
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätös korona-avustuksista 17.2.2021 §16
Liite 1: Läsnäololista kv 29.3.2021
22.2.2021 Pöytäkirja Asemakaavaselostus_01-12-2020_muutettu_19-01-2021
Selostus ehdotuksen liitteet 1-6 netti muutettu 19012021
Liite 7 Kaavakartta Kourulan Neste 01122020 muutettu 19012021
Valtuustoaloite Lappeenrannan lähiliikuntapaikoille suunniteltavasta poikkeuksellisen laajasta talvi
Lappeenrannan Energia Oy:n kannanottopyyntö ja takauspyyntö lainan ottamisesta Kuntarahoitus Oyj:ltä
Pöytäkirjaote LRE hallitus 1/2021 § 4
Valtuustoaloite vuorohoidon ja iltapäivätoiminnan laajemmasta tarjonnasta
Liite 1: Läsnäololista kv 22.2.2021
Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Putkinotkontielle Joutsenoon
Valtuustoaloite Mustolan matkailuramppien avaamisesta liikenteelle
Valtuustoaloite Linnoituksen vetovoiman parantamisesta
Ilmoitus Keskustan valtuustoryhmältä 22.2.2021 valtuustoryhmän kokoonpanosta
25.1.2021 Pöytäkirja Kaavakartta Lantmännen Unibake
Kaavaselostus ja liitteet 1-7 Lantmännen Unibake
Selostusehdotus IVH Kampus ja YO talo 19.10.2020, muutettu 12.11.2020
Selostuksen liitteet 1-7 IVH Kampus ja YO talo 19102020, muutettu 12.11.2020
Kaavakarttaehdotus Liite 8 IVH Kampus ja YO talo 19.10.2020, muutettu 12.11.2020
Ilmoitus Keskustan valtuustoryhmältä valtuustoryhmän kokoonpanosta
Valtuustoaloite kulttuurielinkeinon edistämisestä Lappeenrannassa
Valtuustoaloite kaupunkiympäristön monimuotoisuuden ja kaupunkivihreän lisäämisestä
Valtuustoaloite Lappeenrannan keskustan asiointipysäköinnistä
Valtuustoaloite Lappeenrannan koko Satama-alueen paikoituksen lisäämisestä ja kehittämisestä
Liite 1: Läsnäololista kv 25.1.2021
Vuosi 2020
14.12.2020 Pöytäkirja Liite 3: Äänestyslista kv 14.12.2020
Valtuustoaloite ison tekojään kattamisesta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto ison tekojään kattamista koskevaan valtuustoaloitteeseen
Asemakaavaselostus Patruunankatu 12
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5 Patruunankatu 12
Kaavakarttaehdotus Patruunankatu 12
Selostusehdotus Voisalmen ranta-alue
Selostuksen liitteet 1-7 Voisalmenranta
Kaavakarttaehdotus Voisalmen ranta
Talousarvio 2021 kaupunginhallituksen esitys
Liite 4: Äänestyslista kv 14.12.2020
Liite 5: Äänestyslista kv 14.12.2020
Valtuustoaloite luonnonsuojelualueiden perustamiseksi Green Leaf -juhlavuoden kunniaksi
Asemakaavaselostus_muutettu 26-11-2020
Liitteet 1-9_nettiin_pienennetty
Liite 10 Kaavakartta K 2675 raatihuoneen kortteli ehdotus 20201126
Liite 2: Äänestyslista kv 14.12.2020
Asemakaavaselostus_muutettu 03-12-2020
Weera selostuksen liitteet 1-6
Liite 7 Weera kaavakartta ehdotus 20201203
Kooste työpajojen tuottamista toimenpide-ehdotuksista
Lausuntoyhteenveto
Lappeenranta ilmasto-ohjelma 2021-2030
Lato Oy Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022-2023
Lato yhtiöjärjestys, uusi 5.11.2020
Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste 24.11.2029
Sidonnaisuuksien ilmoittaminen kunnassa (1)
Valtuustoaloite Penttiläntien erillisen pyörätien jatkamiseksi ja selvitystyön tekemiseksi uusilta a
Valtuustoaloite koulutalkkarin palkkaamiseksi
Valtuustoaloite Lappeenrannan lähiliikuntapaikoille suunniteltavasta poikkeuksellisen laajasta talvi
Valtuustoaloite päiväkotien ja koulujen ruokalistojen päivittämiseksi
Valtuustoaloite Kisapuiston kehittämisestä monipuoliseksi ulkoilualueeksi
Valtuustoaloite Lappeenrannan urheiluseurojen, kulttuuritoimijoiden ja muiden vastaavien toimijoiden
Valtuustoaloite taloudellisesta korona-avustuksesta urheiluseurojen toiminnan turvaamiseksi
Liite 1: Läsnäololista kv 14.12.2020
26.10.2020 Pöytäkirja Kaavaselostus Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
Liitteet 1-5 Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
Kaavaehdotuskartta Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
Valtuustoaloite valokuituverkon suunnittelemisen käynnistämisestä syksyllä 2020 ja rakennuttamisen a
Monitoimiareenan loppuraportti
Sisäliikuntahallin loppuraportti
Monitoimiareenan yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi 10.9.2020
Liite 2: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 3: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 4: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 5: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 7: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 6: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 8: Eriävä mielipide (Iitiä, Härkönen, Kopra, Lehtonen)
Liite 9: Eriävä mielipide (Grönlund)
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
Vanhusneuvoston lausunnot monitoimiareenan ja sisäliikuntahallin loppuraporteista, päätösehdotuksist
Valtuustoaloite Itään suuntautuvan joukkoliikenteen palauttamisesta Valtakadulle
Liite 10: Äänestyslista kv 26.10.2020
FCG:n muuttoliikeā€ ja paluumuuttoselvitys
Liite 1. Palvelutasovertailut taustamuuttujien kanssa
Valtuustoaloite lajitteluroskakorien hankinnasta Lappeenrannan kaupungin toimitiloihin
Liite 1: Läsnäololista kv 26.10.2020
Valtuustoaloite ison tekojään kattamisesta
28.9.2020 Pöytäkirja Asemakaavaselostus_02-06-2020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 1-2, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 3a-d, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 3 e-g, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Liitteet 4-12, 02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Kaavakartta, liite 13_02062020, Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto
Asemakaavaselostusehdotus K2717 Martikanpellon koulu
Asemakaavaselostusehdotuksen liitteet 1-7 K2717 Martikanpellon koulu
Kaavakartta (liite 8) K2717 Martikanpellon koulu
Asemakaavaselostus_K2450_ Lentokentäntie 28_päivitetty_16-09-2020
Selostuksen liiteet 1-6 K2450 Lentokentäntie 28_netti ja arkisto_16092020
Kaavakartta (liite 7) /K2450 / Lentokentäntie 28
Valtuustoaloite palveluverkon keskeytyneen käsittelyn palauttamiseksi valtuustoon
Kutila_LTS_Investointi- ja rahoitusarvio_Loppuraportti
Valtuustoaloite matkaparkin perustamisen selvittämiseksi joko kaupungin omana toimintana tai yhdessä
Valtuustoaloite laillisten graffitipaikkojen lisäämisestä
Valtuustoaloite Penttiläntien erillisen pyörätien jatkamiseksi ja selvitystyön tekemiseksi uusilta a
Valtuustoaloite koulutalkkarin palkkaamiseksi
Liite 1: Läsnäololista kv 28.9.2020
31.8.2020 Pöytäkirja Puolivuosikatsaus 2020
Puolivuosikatsaus 2020 strategian raportointi
Asemakaavaselostus_K2619_Pormestari_ehdotus_2020-08-19 pienn
Selostuksen liitteet 1-3_ K2619 Pormestarin kortteli pienn
Selostuksen liitteet 4-8_ K2619 Pormestarin kortteli pienn
Kaavakartta Liite 9 Pormestarin kortteli ehdotus 20200819
Lpr kaupunki osallisuus- ja vuorovaikutusohjelma
Osallisuus ja vuorovaikutusohjelma esittelydia 7.4.2020
Asemakaavaselostusehdotus / K2677/ Kinnusen talo /Kakel 27.5.2020
Selotusehdotuksen liitteet 1-6 / K2677 / Kinnusen talo / Kakel 27.5.2020
Kaavakartta (liite 7) / K2677 / Kinnusen talo / Kakel 27.5.2020
Asemakaavaselostus / K2623 / Sairaalanmäki
Asemakaavan selostuksen liitteet 1-8 / K2623 /Sairaalanmäki
Kaavakartta (liite 9) / K2623 / Sairaalanmäki
Koulutus Lappeenrannan kaupungissa 2019-2020 tilastotietoa
Liite 1: Läsnäololista kv 31.8.2020
Valtuustoaloite valokuituverkon suunnittelemisen käynnistämisestä syksyllä 2020 ja rakennuttamisen a
Valtuustoaloite Lappeenrannan kaupungin kannanottamisesta Saimaan puolesta ja jo myönnettyihin malmi
1.6.2020 Pöytäkirja Vammaisneuvoston esteettömyystyöryhmän muistutus rakennusjärjestysehdotuksesta
Rakennusjärjestysehdotus, luonnos
Valtuustoaloite lukion perustamisesta Joutsenon kouluun
Valtuustoaloite Lappeenrannan nuorisovaltuustolle annettavasta suorasta aloiteoikeudesta kaupunginva
Asemakaavaselostus 08-04-2020 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
Asemakaavan selostuksen liitteet 1-6 /K2622/Maasotakoulun jakeluasema
Asemakaavan selostuksen liitteet 7-11 / K2622 / Maasotakoulun jakeluasema
LIITE12_Asemakaavakartta 8.4.2020
Arviointikertomus 2019
Tilintarkastuskertomus 2019
Tilinpäätös 2019
Lato tilinpäätös 2019
Liite 1: Läsnäololista kv 1.6.2020
27.4.2020 Pöytäkirja Lappeenrannan väestötarkastelu 30.10.2019 (täydennetty 5.11.2019)
Lappeenrannan alueellinen tarkastelu, skenaario 1, 17.1.2020
Liite 2: Äänestyslista kv 27.4.2020
Liite 3: Äänestyslista kv 27.4.2020
Liite 4: Äänestyslista kv 27.4.2020
Rakuunamäen asemakaavaselostus_muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liite 2 havainnekuva muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liite 3I-3J
Rakuunamäen selostuksen Liite 4-6 muutettu 180302020
Rakuunamäen selostuksen liite 11A-12 muutettu 18032020
Rakuunamäen selostuksen liite 13 KAAVAKARTTA_muutettu 18032020
Talousarviopäivitys kv 30032020
Investointiosa 2020-2022 siirtyvin kv 30032020
Esitys kulttuuripääkaupunkihaun jatkohankkeesta (002) (päivitetty 14.4.2020)
Liite 5: Äänestyslista kv 27.4.2020
Valtuustoaloite ikääntyneen väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tukemisesta
Ilmoitus Keskustan valtuustoryhmältä valtuustoryhmän kokoonpanosta
Liite 1: Läsnäololista kv 27.4.2020