Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 9/2018 (10.12.2018)

Kokousasia Liitteet
§111 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 1: Läsnäololista kv 10.12.2018
§112 Pöytäkirjan tarkastus
§113 Iiro Oravan eroilmoitus EKSOTE:n valtuustosta
§114 Asemakaava, asemakaavan ja tonttijaon muutos, 64 Skinnarila, korttelin 77 tontti 11, korttelit 79 ja 80 sekä katu-, lähivirkistys- ja yhteistä vesialuetta. (Skinnarilan kampus) Skinnarilan kampuksen asemakaavaselostus
Skinnarilan kampuksen selostuksen liitteet
Skinnarilan kampuksen kaavakarttaehdotus
§115 Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta Valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta
§116 Kalle Saarelan ja Juha Turkian valtuustoaloite Kisapuiston jäähallin peruskorjausaikataulun selvittämisestä
§117 Kalle Saarelan ja Juha Turkian valtuustoaloite sisäliikuntahallin rakentamisesta monipuolisempana ja sen rakentamiskustannukset
§118 Terttu Finskan ja Riitta Munnukan valtuustoaloite 27.3.2017 ”Rakenna perheesi näköinen koti”
§119 Sidonnaisuusilmoitukset Sidonnaisuusilmoitukset - sidonnaisuusrekisteri - kooste 26.11.2018
§120 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 ja Lappeenranta 2033- strategia Kaupunginhallituksen talousarvioesitys 2019
Liite 2: Äänestyslista kv 10.12.2018
§121 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen 10.12.2018 Lappeenrannan Toimitilat-konsernin talousarvio vuodelle 2019
Vuoden 2018 talousarviomuutokset
§122 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite Lappeenrannan Greenreality- strategian yhteisöllisestä kehittämisestä Lukupuiston avulla Valtuustoaloite Lappeenrannan Greenreality- strategian yhteisöllisestä kehittämisestä Lukupuiston av
§123 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite ilmaston muutoksesta ja Greenrealitystä, haaste puun taimien istuttamiseen Valtuustoaloite ilmaston muutoksesta ja Greenrealitystä, haaste puun taimien istuttamiseen
§124 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille lapsille Lappeenrannassa Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamisesta kaikille varhaiskasvatusikäisille
§125 Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite kaupungin tarjoaman ruoan ilmastovaikutusten minimoinnista Valtuustoaloite kaupungin tarjoaman ruoan ilmastovaikutusten minimoinnista
§126 Vihreän valtuustoryhmän valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun palauttamisesta aikaisempaan varhaiskasvatuksessa Valtuustoaloite subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajauksen poistamisesta ja ryhmäkoon suhdeluvun p
§127 Hanna Holopaisen ym. valtuustoaloite sähköisen ilmailun kehittämisen edistämisestä Lappeenrannan lentokentällä Valtuustoaloite sähköisen ilmailun kehittämisen edistämisestä Lappeenrannan lentokentällä
§128 Valitusosoitus

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa