Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 2/2019 (25.3.2019)

Kokousasia Liitteet
§13 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 1: Läsnäololista kv 25.3.2019
§14 Pöytäkirjan tarkastus
§15 Joukkoliikennepoliittinen ohjelma 2018 - 2030 Joukkoliikennepoliittinen ohjelma 2018_2030
Asukas- ja alueneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Vammaisneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Vanhusneuvoston lausunto joukkoliikennepoliittisesta ohjelmasta 2018-2030
Liite 2: Äänestyslista kv 25.3.2019
§16 Asemakaava 553 Nyrkkölän kylän osalle tiloja 1:12 ja 1:21. Asemakaavan muutos ja tonttijako 203 Lampikangas, osa korttelista 1008, kortteli 1010, suojaviher- ja katualuetta (Joutsenonkankaan Voimakaari) Asemakaavanselostus ja liitteet 1-8/K2697/Joutsenonkangas Voimakaari
Asemakaavakartta/K2697/Joutsenonkangas Voimakaari
§17 Ranta-asemakaavan muutos Tuosan saaren länsirannan ranta-asemakaava korttelit 2 – 4, sekä niihin liittyvillä lähivirkistys-, katu- ja autopaikkojen korttelialueella (Tuosan ranta-asemakaavan muutos) Selostus/K2608/Tuosan ranta ak muutos
Selostuksen liitteet 1-5,8(K2608/Tuosan ranta ak muutos
Kaavakartta/K2608/Tuosan ranta ak muutos
§18 Marja-Leena Leppäsen eroanomus kulttuuri- ja liikuntalautakunnan varajäsenen tehtävästä
§19 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koulujen ja päiväkotien rakentamisen aikaisen rakennusvalvonnan tehostamisesta
§20 Vastaus Vihreiden valtuustoryhmän aloitteeseen joukkoliikenteen rahoituksen lisäämiseksi Valtuustoaloite Lappeenrannan joukkoliikenteen rahoituksen lisäämisestä
Liite 3: Äänestyslista kv 25.3.2019
§21 Johanna Thomander- Tiaisen ym. valtuustoaloite hoivapalvelujen kiinteistöjen myynnistä aiheutuvien riskien selvittämiseksi Eksote_lisäselvitys
Tarkastuskertomus hoiva- ja palveluasuminen 2016
Sosiaalipalvelujen_omavalvontasuunnitelma
Valtuustoaloite hoivapalvelujen kiinteistöjen myynnistä aiheutuvien riskien selvittämiseksi
§22 Valtuustoaloite sähköisen ilmailun kehittämisen edistämisestä Lappeenrannan lentokentällä
§23 Valtuustoaloite kaupungin tarjoaman ruoan ilmastovaikutusten minimoimisesta
§24 Keskustan valtuustoryhmän aloite ilmaston muutokseen ja Greenrealityyn liittyvästä puuntaimien istuttamisesta
§25 Keskeneräiset v. 2018 jätetyt valtuustoaloitteet
§26 Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite Kartanonpellon kaupunginosan paikallisliikenteen parantamisesta ja Hovinpellon paikallisliikenteen turvallisuuden parantamisesta Valtuustoaloite Kartanonpellon kaupunginosan paikallisliikenteen parantamisesta ja Hovinpellon paika
§27 Heikki Järvenpään ym. valtuustoaloite ison tekojään kattamisesta
§28 Valitusosoitus

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa