Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 3/2019 (29.4.2019)

Kokousasia Liitteet
§29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 1: Läsnäololista kv 29.4.2019
§30 Pöytäkirjan tarkastus
§31 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen päivittämistyön ja talouden tasapainotussuunnitelman valmistelun käynnistäminen
§32 Vuoden 2019 talousarvion päivittäminen Talousarviopäivitys valtuusto 29042019
Investointiosa 2019-2021 päivitys valtuusto 290419
Yksityiskohtaisten perustelujen päivitys
§33 Asemakaavan muutos 11 Tykki-Kiviharju kortteli 8 tontille 1 ja pysäköimisalueelle sekä osalle katualuetta (Metodistikirkon asemakaavan muutos) Selostus/K2674/Metodistikirkko
Selostuksen liitteet 1-6/K2674/Metodistikirkko
Kaavakartta/K2674/Metodistikirkko
§34 Lappeenrannan kaupungin hyvinvointikertomus ja suunnitelma 2018–2019 Lappeenrannan kaupungin vuosittainen hyvinvointikertomus 2018-2019
§35 Petri Mäkelän eroanomus Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän valtuuston varajäsenen tehtävästä
§36 Koulutuspoliittisen ohjelman hyväksyminen Koulutuspoliittinen ohjelma
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksest
Nuorisovaltuuston lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksesta
Liite 2: Äänestyslista kv 29.4.2019
Liite 3: Äänestyslista kv 29.4.2019
Liite 4: Äänestyslista kv 29.4.2019
§37 Myö liikutaa – liikkumisohjelma 2025
§38 Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloite koulukuljetusten aikojen lyhentämiseksi sekä selvitys koulukuljetuksien säästöistä johtuvista ala-asteikäisten lasten jatkuvista koulusta myöhästelyistä
§39 Linda Brandt-Ahteen ja Henri Näivän ym. valtuustoaloite Pohjolankadun pysäköinnin parantamisesta Valtuustoaloite Pohjolankadun pysäköinnin parantamiseksi
§40 Leena Lipiäinen-Medjeralin ym. valtuustoaloite anonyymin rekrytoinnin käyttöönotosta Lappeenrannan kaupungin työnhakuprosesseissa Valtuustoaloite anonyymin rekrytoinnin käyttöönotosta Lappeenrannan kaupungin työnhakuprosesseissa
§41 Valitusosoitus