Liitteet
Koulutuspoliittinen ohjelma
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (EKSOTE) lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksest
Nuorisovaltuuston lausunto koulutuspoliittisen ohjelman luonnoksesta
Liite 2: Äänestyslista kv 29.4.2019
Liite 3: Äänestyslista kv 29.4.2019
Liite 4: Äänestyslista kv 29.4.2019