Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 2/2018 (19.2.2018)

Kokousasia Liitteet
§7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 1: Läsnäololista
§8 Pöytäkirjan tarkastus
§9 Kirjallinen selvitys Lappeenrannan kaupunginhallitukselle selvityspyynnön (KH 18.12.2017 §14) mukaisesti Suomen Kuntaliiton lausunto: omistajaohjauksen linjaukset ja niiden sitovuus
Riitta Munnukan eriävä mielipide kaupunginhallituksen 29.1.2018 pykälä 41
§10 Asemakaava osalle tilaa 438 Lapveden kylän R:No 3:17, asemakaavan ja tonttijaon muutos 20 Voisalmi, kortteli 8 tontit 1 ja 2, osalle puistoaluetta (Voisalmen toimintakeskuksen ja päiväkodin tontti) Asemakaavaselostus liitteineen, Voisalmen toimintakeskus ja päiväkoti
Etelä-Karjalan liiton lausunto Voisalmen toimintakeskus ja päiväkoti, asemakaavan muutos
§11 Asemakaava 752 Lahnajärven kylän tilalle R:No 10:109 sekä osalle tiloja 10:211, 878:12 ja osalle vesialuetta 876:1, asemakaavan muutos 101 Ylämaa, kortteli 28 ja osalle kortteleita 1 ja 30 sekä osalle maatalousaluetta (Ylämaan Kirkkomäen ja Koskelan tilat) Asemakaavaselostus, muutettu 3.1.2018
Selostuksen liitteet, muutettu 3.1.2018
Selostuksen liite 6 Kaavakarttaehdotus, muutettu 3.1.2018
§12 Uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen valitseminen paikkakunnalta poismuuttavan tilalle
§13 Lumitykin hankintaa koskeva valtuustoaloite
§14 Valtuustoaloite peruskoululaisten ilmaisesta joukkoliikenteestä Valtuustoaloite selvitys peruskoululaisten mahdollisuudesta maksuttomaan julkiseen liikenteeseen
Taustamuistio peruskoululaisten ilmaiset joukkoliikennematkat 1.2018
§15 Vihreiden valtuustoryhmän valtuustoaloite metsäalueen suojelemiseksi Uus-Lavolassa Ympäristötoimen lausunto valtuustoaloitteeseen Uus-Lavolan metsäalueen suojelemiseksi
Kaavoitustilanne; valtuustoaloite metsäalueen suojelemiseksi Uus-Lavolassa
Liite 2: Äänestyslista kv 19.2.2018
Ympäristötoimen lausunto valtuustoaloitteeseen Uus-Lavolan metsäalueen suojelemiseksi
Kaavoitustilanne; valtuustoaloite metsäalueen suojelemiseksi Uus-Lavolassa
§16 Vihreiden valtuustoryhmän aloite koulutuspoliittisen ohjelman laadinnasta
§17 Keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloite vanhusten kotihoidon tilanteesta ja riittävyydestä Eksoten lausunto keskustan valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen kotihoidon tilanteesta ja riittävyy
§18 Valitusosoitus

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa