Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 4/2019 (3.6.2019)

Kokousasia Liitteet
§42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 1: Läsnäololista kv 3.6.2019
§43 Pöytäkirjan tarkastus
§44 Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtajan ja kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtajan valitseminen
§45 Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtajan viran hoitaminen Liite 2: Äänestyslista kv 3.6.2019
§46 Jani Mäkelän eroanomus kaupunginhallituksen jäsenen ja 2. varapuheenjohtajan tehtävästä
§47 Marjatta Moilasen eroanomus kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä
§48 Hannes Ruokokosken eroanomus kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä
§49 Toni Mustolan eroanomus tarkastuslautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valitseminen hänen tilalleen
§50 Jari Nallin eroanomus Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan jäsenen tehtävästä
§51 Sami Behmin eroanomus Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä
§52 Kimmo Klemolan eroanomus kaupunkikehityslautakunnan jäsenen tehtävästä
§53 Kari-Matti Vuoren eroanomus kaupunkikehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä
§54 Kalle Saarelan eroanomus Lappeenrannan kaupungin luottamustoimista
§55 Tiina Lavikan eroanomus lupalautakunnan ja rakennuslupajaoston jäsenen tehtävästä
§56 Jussi Salmisen eroanomus lupalautakunnan ja rakennuslupajaoston varajäsenen tehtävistä
§57 Petri Mäkelän eroanomus tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä
§58 Milla Piiroisen eroanomus luottamustehtävistä
§59 Asemakaavan muutos 202 Lintukangas kortteli 378 ohjeelliset tontit 1 ja 2, kortteli 377 ohjeellinen tontti 3 ja katualuetta (Keskuskatu 2-4) Selostus / K2660 / Keskuskatu 2-6
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-7/K2660/Keskuskatu 2-6
Asemakaavakartta/K2660/Keskuskatu 2-6
§60 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 63 Kourula, puisto- ja katualuetta, urheilu- ja virkistyspalvelualue, leikkikenttä sekä yleinen pysäköintialue; 25 Lentokenttä, osa puolustusvoimien aluetta (Kourulan päiväkotikoulu ja Ukkopuisto) Asemakaavaselostus 11042019 /K2676/ Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet 1-3 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Selostuksen liitteet 4-10 ja 12 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Kaavakarttaehdotus liite 11 /K2676/Kourulan päiväkotikoulu
Liite 3: Äänestyslista kv 3.6.2019
§61 Asemakaavan muutos 69 Ruoholampi, korttelit 116 ja 117, osille katualueita, yleinen pysäköintialue, urheilu- ja virkistyspalveluiden alue ja osille lähivirkistysalueita (Lappeen päiväkotikoulu) Asemakaavaselostus/K2700/Lappeen päiväkotikoulu
Asemakaavaselostuksen liitteet 1-5/K2700/Lappeen päiväkotikoulu
Asemakaavakartta/2700/Lappeen päiväkotikoulu
§62 Lappeenrannan Toimitilat Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen pitäminen 3.6.2019 LATO Oy_tilinpäätös 31.12.2018
§63 Tilintarkastussopimus Tilintarkastussopimus Lappeenrannan kaupunki
§64 Lappeenrannan kaupungin arviointikertomus vuodelta 2018 Arviointikertomus 2018
§65 Lappeenrannan kaupungin tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2018 Tilintarkastuskertomus 2018
Tilinpäätös 2018 kv 3.6.2019
§66 Valtuustoaloite Lappeenrannan Greenreality- strategian yhteisöllisestä kehittämisestä Lukupuiston avulla
§67 Etelä-Karjalan työllisyysohjelma Etelä-Karjalan työllisyysohjelma
§68 Lappeenrannan vihreän valtuustoryhmän aloite Lappeenrannan lentoaseman liiketoimintasuunnitelman, alueellisen nettovaikutuslaskelman ja ilmastosuunnitelman tekemisestä Valtuustoaloite Lappeenrannan lentoaseman liiketoimintasuunnitelman, alueellisen nettovaikutuslaskel
§69 Valitusosoitus

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa