Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 3/2018 (26.3.2018)

Kokousasia Liitteet
§19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 1: Läsnäololista
§20 Pöytäkirjan tarkastus
§21 Marja Jääskeläisen eroanomus tarkastuslautakunnan varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valitseminen hänen tilalleen
§22 Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialajohtajan viran hoitaminen 1.1.2019 – 31.12.2019
§23 Asemakaavan muutos ja tonttijako, 201 Putkinotko, kortteli 206 (Joutsenon entisen osuuspankin kortteli) Joutsenon entisen osuuspankin asemakaavaselostus
Joutsenon entisen osuuspankin asemakaavaselostuksen liitteet
§24 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 20 Voisalmi Retkeily- ja loma-alueen korttelialue (Kaislarannan leirikeskuksen alue) Kaislarannan asemakaavaselostus
Kaislarannan leirikeskuksen alueen asemakaavaselostuksen liitteet
Kaavakartta Kaislarannan leirikeskuksen alueen asemakaavan ja tonttijaonmuutos
§25 Valtuustoaloite sisäilmaongelmatilanteen päivittämiseksi ja investointiohjelman uudelleen arvioinnista Vihreiden valtuustoaloite sisäilmaongelmatilanteen päivittämiseksi
Sisäilmatyöryhmän käsittelyssä vuonna 2017 olleita kohteita
Liite 2: Äänestyslista kv 26.3.2018
§26 Keskeneräiset valtuustoaloitteet
§27 Tilintarkastuspalvelujen hankinta tilivuosille 2018 – 2021 ja optiona tilivuosille 2022 – 2023 Tilintarkastuspalvelujen hankinta Tarjousvertailu, pisteytys
Tarjouspyyntö Lappeenrannan kaupunkikonsernin tilintarkastuspalveluista
§28 Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite kaupungin roolista yhdistysten ja järjestöjen yhteistyökumppanina Liite 3: Kokoomuksen valtuustoryhmän aloite kaupungin roolista yhdistysten ja järjestöjen yhteistyök
§29 Keskustan valtuustoryhmän aloite teiden ja katujen kunnossapidon laadun parantamisesta Liite 4: Keskustan valtuustoryhmän aloite teiden ja katujen kunnossapidon laadun parantamisesta
§30 Leena Lipiäinen-Medjeralin ym. valtuutettujen aloite mikromuovien haittojen torjumiseksi ja niiden synnyn ehkäisemiseksi Liite 5: Leena Lipiäinen-Medjeralin ym. valtuutettujen aloite mikromuovien haittojen torjumiseksi ja
§31 Sanna Koskenrannan ym. valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta Liite 6: Sanna Koskenrannan ym. valtuustoaloite varhaiskasvatuksen resurssivajeen korjaamisesta
§32 Valitusosoitus

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa