Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 7/2020 (26.10.2020)

Kokousasia Liitteet
§81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 1: Läsnäololista kv 26.10.2020
§82 Pöytäkirjan tarkastus
§83 Tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit vuodelle 2021
§84 Monitoimiareena ja sisäliikuntahalli Monitoimiareenan loppuraportti
Sisäliikuntahallin loppuraportti
Monitoimiareenan yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten arviointi 10.9.2020
Liite 2: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 3: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 4: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 5: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 7: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 6: Äänestyslista kv 26.10.2020
Liite 8: Eriävä mielipide (Iitiä, Härkönen, Kopra, Lehtonen)
Liite 9: Eriävä mielipide (Grönlund)
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Lasten ja nuorten lautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto monitoimiareenasta
Kaupunkikehityslautakunnan lausunto sisäliikuntahallista
§85 Asemakaavan muutos 15 Harapainen, kortteli 19, tontti 7 ja katualuetta (Autotalo Ripatti) Kaavaselostus Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
Liitteet 1-5 Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
Kaavaehdotuskartta Autotalo Ripatti, päivitetty 14.10.2020
§86 Muuttajaselvityksen ja -kyselyn tulokset FCG:n muuttoliikeā€ ja paluumuuttoselvitys
Liite 1. Palvelutasovertailut taustamuuttujien kanssa
§87 Valtuustoaloite lukion perustamisesta Joutsenon kouluun Liite 10: Äänestyslista kv 26.10.2020
§88 Valtuustoaloite valokuituverkon suunnittelemisen käynnistämisestä syksyllä 2020 ja rakennuttamisen aloittaminen vuoden 2021 aikana Valtuustoaloite valokuituverkon suunnittelemisen käynnistämisestä syksyllä 2020 ja rakennuttamisen a
§89 Valtuustoaloite lajitteluroskakorien hankkimisesta Lappeenrannan kaupungin toimitiloihin Valtuustoaloite lajitteluroskakorien hankinnasta Lappeenrannan kaupungin toimitiloihin
§90 Valtuustoaloite Itään suuntautuvan joukkoliikenteen palauttamisesta Valtakadulle Valtuustoaloite Itään suuntautuvan joukkoliikenteen palauttamisesta Valtakadulle
§91 Valtuustoaloite ison tekojääradan kattamisesta Valtuustoaloite ison tekojään kattamisesta
§92 Valitusosoitus

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa