Kokousasiat - Kaupunginvaltuusto 2/2021 (22.2.2021)

Kokousasia Liitteet
§12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Liite 1: Läsnäololista kv 22.2.2021
§13 Pöytäkirjan tarkastus
§14 Asemakaavan ja tonttijaon muutos 63 Kourula kortteli 11 tontti 14, kortteli 12 tontit 2 ja 3 sekä pysäköimisalue, puistoalue ja katualueet (Kourulan Neste) Asemakaavaselostus_01-12-2020_muutettu_19-01-2021
Selostus ehdotuksen liitteet 1-6 netti muutettu 19012021
Liite 7 Kaavakartta Kourulan Neste 01122020 muutettu 19012021
§15 Hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtajan virka
§16 Kutilan kanavan toteuttamismuoto
§17 Takauksen antaminen Lappeenrannan Energia Oy:n lainalle Lappeenrannan Energia Oy:n kannanottopyyntö ja takauspyyntö lainan ottamisesta Kuntarahoitus Oyj:ltä
Pöytäkirjaote LRE hallitus 1/2021 § 4
§18 Keskusvaalilautakunnan uusien varajäsenten nimeäminen
§19 Valtuustoaloite Lappeenrannan lähiliikuntapaikoille suunniteltavasta poikkeuksellisen laajasta talvikunnossapito-ohjelmasta talvelle 2021 Valtuustoaloite Lappeenrannan lähiliikuntapaikoille suunniteltavasta poikkeuksellisen laajasta talvi
§20 Valtuustoaloite lasten ja nuorten palveluverkon käsittelyn palauttamisesta kaupunginvaltuustoon
§21 Henri Näivän valtuustoaloite Mustolan matkailuramppien avaamisesta liikenteelle Valtuustoaloite Mustolan matkailuramppien avaamisesta liikenteelle
§22 Toni Mustolan ym. valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Putkinotkontielle Joutsenoon Valtuustoaloite kevyen liikenteen väylän rakentamisesta Putkinotkontielle Joutsenoon
§23 Lappeenrannan Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite vuorohoidon ja iltapäivätoiminnan laajemmasta tarjonnasta Valtuustoaloite vuorohoidon ja iltapäivätoiminnan laajemmasta tarjonnasta
§24 Heikki Järvenpään ym. valtuustoaloite Linnoituksen vetovoiman parantamisesta Valtuustoaloite Linnoituksen vetovoiman parantamisesta
§25 Keskustan valtuustoryhmän ilmoitus valtuustoryhmän kokoonpanosta Ilmoitus Keskustan valtuustoryhmältä 22.2.2021 valtuustoryhmän kokoonpanosta
§26 Valitusosoitus

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa