Lappeenranta - Kokousasiakirjat - Rakennuslupajaosto

Vuosi 2020 Asiakirja Liitteet
7.7.2020 Pöytäkirja Kokousaikataulu syksy 2020
9.6.2020 Pöytäkirja
12.5.2020 Pöytäkirja
14.4.2020 Pöytäkirja
10.3.2020 Pöytäkirja
11.2.2020 Pöytäkirja
14.1.2020 Pöytäkirja Suunnitelmakartta lupaan nro 2019-939 kiinteistöille 405-67-9903-0, 405-462-2-48, 405-462-4-1 ja 405
Puustotiedot lupaan nro 2019-939 kiinteistöille 405-67-9903-0, 405-462-2-48, 405-462-4-1 ja 405-67-1
Lpr seudun ympäristötoimen lausunto 2.9.2019 maisematyölupahakemukseen nro 2019-939 kiinteistöille 4
Lpr kaupunki kaupunkisuunnittelun lausunto 14.11.2019 maisematyölupahakemukseen nro 2019-939 kiintei
Rakennusvalvonnan käyttösuunnitelma 2020-2022
Vuosi 2019
10.12.2019 Pöytäkirja Rakennusvalvonnan maksut viranomaistehtävissä ja arkistopalvelut 2020
12.11.2019 Pöytäkirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestys 2019, luonnos
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
29.10.2019 Pöytäkirja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma rakennusjärjestyksen muutoksesta 2019
Rakennusjärjestys 2019, luonnos
Rakennusjärjestyksen päämuutokset, rakennusjärjestyksen uudistaminen 2019
Aluekartta lupaan nro 2019-938 kiinteistölle 405-535-8-1
10.9.2019 Pöytäkirja Lauritsalan alueen alueraadin aloite kiinteistön 405-33-99-2 tontin pikaisesta siistimisestä ja aita
Katselmuspöytäkirja 5.6.2019, 405-33-99-2, Kauppakäytävä 4
Lpr seudun ympäristötoimen lausunto 18.1.2018 maisematyölupahakemukseen nro 2019-614
Kartta maisematyölupaan nro 2019-614, Lappeenrannan kaupunki
13.8.2019 Pöytäkirja Liite maisematyölupaan 2019-583
Ympäristötoimen lausunto lupaan 2019-583
Puolivuosikatsaus 2019 Rakennusvalvonta
Ympäristötoimen lausunto 31.5.2019 lupaan nro 2019-711
Liite 1 Metsänkäyttöilmoitus 8.4.2019, lupaan nro 2019-711
Liite 2 Metsänkäyttöilmoitus 8.4.2019, lupaan nro 2019-711
2.7.2019 Pöytäkirja Ympäristötoimen lausunto 13.2,2019 lupanro 19 300
Kaupunkisuunnittelun lausunto 7.5.2019 lupanro 19 300
Etelä-Karjalan museon lausunto 11.10.2018 lupanro 19 300
työmaakartta lupanro 2019 300
E-K pelastuslaitoksen lausunto 24.6.2019 lupanro 2019 658
Ajantasakaava lupanro 2019 658
Ympäristötoimen lausunto 24.6.2019 lupanro 2019 658
Kaupunkikehityslautakunta pöytäkirja 12.6.2019 lupanro 2019 658
Sijaintikartta lupanro 2019 309
E-K pelastuslaitoksen lausunto 16.5.2019 lupanro 2019 309
Tarkastuskertomus 25.6.2019, rakennustyön keskeytys, Hietalankatu 20
Tarkastuskertomus 28.6.2019, rakennustyön keskeytys, Hietalankatu 20
4.6.2019 Pöytäkirja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto 13.5.2019 lupaan 2019-419
Ympäristötoimen lausunto 27.5.2019 lupaan 2019-419
Ympäristötoimen lausunto 16.5.219 lupaan 2019-419
Ympäristötoimen lausunto 6.5.2019 lupaan 2019-419
Liitekartta lupaan 2019-419
14.5.2019 Pöytäkirja Ympäristötoimen lausunto 405-53-11-1
Kaupunkisuunnittelun lausunto 450-53-11-1
Ajantasa-asemakaava 405-53-11-1
Rakennusvalvonnan tarkastettu käyttösuunnitelma 2019-2021
9.4.2019 Pöytäkirja E-K pelastuslaitoksen lausunto 12.3.2019 lupanro 2019-195
Sijaintikartta lupanro 2019-195
12.3.2019 Pöytäkirja
15.1.2019 Pöytäkirja Rakennusvalvonnan käyttösuunnitelma 2019-2021
Vuosi 2018
4.12.2018 Pöytäkirja Taksa 2019 ehdotus: Rakennusvalvonnan maksut viranomaistehtävissä ja arkistopalvelut
Rakennusvalvonnan ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen toimintasääntö (muutokset punaisella fonti
9.10.2018 Pöytäkirja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto lupaan 2018 954
Sijaintikartta lupaan 2018 954
4.9.2018 Pöytäkirja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto 3.7.2018 rakennuslupahakemukseen 2018-780
Kaupunkikehityslautakunnan poikkeamislupapäätös 8.8.2018 § 178
Sijaintikartta rakennuslupahakemukseen 2018-780
14.8.2018 Pöytäkirja Oikaisuvaatimus toimenpidelupaa 2018-519 koskevaan päätökseen
Rakennustarkastajan toimenpidelupapäätös 2018-519, 2.7.2018 § 276
Asemapiirros, pysäköintijärjestelyt, Pilotinkatu 1
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto 28.5.2018 rakennuslupahakemukseen 2018-491
Sijaintikartta rakennuslupahakemukseen nro 2018-491 kiinteistölle 405-4-65-2
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto 1.6.2018 rakennuslupahakemukseen 2018-557
Ympäristötoimen lausunto 29.6.2018 rakennuslupahakemukseen 2018-557
Sijaintikartta rakennuslupahakemukseen nro 2018-557 kiinteistölle 405-37-86-3
3.7.2018 Pöytäkirja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto 14.06.2018
Ajantasa-asemakaava
Poikkeamislupapäätös 30.05.2018
5.6.2018 Pöytäkirja Rakennusvalvonnan ja ympäristötoimen toimintasääntö muutokset voimaan 1.7.2018
Kartta rakennuslupaan 2018-462
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto 24.5.2018 rakennuslupaan 2018-462
8.5.2018 Pöytäkirja Rakennuslupapäätös 20.2.2012§ 64 ja jatkoaika 8.4.2019 § 127 (liite 1)
Tarkastusinsinöörin tarkastuskertomus ja kehotus 12.10.2017 (2)( Liite 3)
Tarkastusinsinöörin tarkastuskertomus ja kehotus 8.8.2017 (liite 2)
Tontin omistajan kuulemine selityspyyntö 13.2.22018 rakennuslupajaostolle esitettävästä kehotusluonn
Tarkastusinsinöörin tarkastus- ja kehotus 8.11.2017 (Liite 4)
10.4.2018 Pöytäkirja Päätöspöytäkirja 12.2.2018, toimenpidelupa 2017-1041
Oikaisuvaatimus toimenpidelupaan 2017-1041
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto rakennuslupaan 2017-1317
Museotoimen lausunto rakennuslupaan 2017-1317 KOY Lappeenrannan Taipalsaarenportti
Kaupunkikehityslautakunnan poikkeamislupapäätös 7.3.2018 § 43
Ajantasakaava rakennuslupaan 2017-1317
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto 4.4.2018 rakennuslupaan 2018-167
Kaupunkisuunnittelun lausunto 6.4.2018 rakennuslupaan 2018-167
Ympäristötoimen lausunto 16.3.2018 rakennuslupaan 2018-167
Kaupunkikuvatyöryhmän lausunto 28.3.2018 rakennuslupaan 2018-167
6.3.2018 Pöytäkirja
9.1.2018 Pöytäkirja Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä 405-538-11-387, tarkastuskertomus nro 1901
Rakennusvalvonnan käyttösuunnitelma 2018
Pelastuslaitoksen lausunto 23.12.2017 rakennuslupahakemukseen 2017-1308
Sijaintikartta rakennuslupahakemukseen nro 2017-1308
Pelastuslaitoksen lausunto 13.11.2017 rakennuslupahakemukseen 2017-1174
Kaupunkikuvatyöryhmän muistio 31.10.2017, rakennuslupahakemus 2017-1174
Sijaintikartta rakennuslupahakemukseen nro 2017-1174