Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 2/2018 (6.3.2018)

Kokousasia Liitteet
§10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§11 Pöytäkirjan tarkastus
§12 Rakennuslupajaoston raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2017 sekä selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
§13 Tiedoksi merkittävät asiat
§14 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa