Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 7/2018 (14.8.2018)

Kokousasia Liitteet
§41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§42 Pöytäkirjan tarkastus
§43 Rakennuslupahakemus nro 2018-491 kiinteistölle 405-4-65-2, Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto 28.5.2018 rakennuslupahakemukseen 2018-491
Sijaintikartta rakennuslupahakemukseen nro 2018-491 kiinteistölle 405-4-65-2
§44 Rakennuslupahakemus nro 2018-557 kiinteistölle 405-37-86-3, SF-Teli Oy Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto 1.6.2018 rakennuslupahakemukseen 2018-557
Ympäristötoimen lausunto 29.6.2018 rakennuslupahakemukseen 2018-557
Sijaintikartta rakennuslupahakemukseen nro 2018-557 kiinteistölle 405-37-86-3
§45 Oikaisuvaatimus toimenpidelupaa 2018-519 koskevaan päätökseen Oikaisuvaatimus toimenpidelupaa 2018-519 koskevaan päätökseen
Rakennustarkastajan toimenpidelupapäätös 2018-519, 2.7.2018 § 276
Asemapiirros, pysäköintijärjestelyt, Pilotinkatu 1
§46 Rakennusvalvonnan puolivuotiskatsaus 2018
§47 Tiedoksi merkittävät asiat
§48 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa