Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 8/2018 (4.9.2018)

Kokousasia Liitteet
§49 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§50 Pöytäkirjan tarkastus
§51 Rakennuslupahakemus nro 2018-780 kiinteistölle 405-9-33-3, Assi Group Oy Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto 3.7.2018 rakennuslupahakemukseen 2018-780
Kaupunkikehityslautakunnan poikkeamislupapäätös 8.8.2018 § 178
Sijaintikartta rakennuslupahakemukseen 2018-780
§52 Tiedoksi merkittävät asiat
§53 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa