Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 1/2019 (15.1.2019)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjan tarkastus
§3 Lausunto Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n purkulupahakemukseen kiinteistölle 405-48-11-8
§4 Lausunto Asuntopalvelu Oy:n korkotukihakemukseen kiinteistölle 405-48-11-8
§5 Lausunto Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n hakemukseen Saratie 18, 20 ja 22
§6 Käyttösuunnitelma 2019 Rakennusvalvonnan käyttösuunnitelma 2019-2021
§7 Tiedoksi merkittävät asiat
§8 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa