Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 2/2019 (12.3.2019)

Kokousasia Liitteet
§9 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§10 Pöytäkirjan tarkastus
§11 Rakennuslupajaoston raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta
§12 Lausunto LOAS investointiavustus- ja korkotukilainahakemuksiin kiinteistölle 405-64-77-27
§13 Rakennusvalvonnan maksut maisematyölupien viranomaistehtävissä
§14 Tiedoksi merkittävät asiat
§15 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa