Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 1/2018 (9.1.2018)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjan tarkastus
§3 Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä 405-538-11-387 Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä 405-538-11-387, tarkastuskertomus nro 1901
§4 Rakennuslupahakemus nro 2017-1308 kiinteistölle 405-8-10-2, Asunto Oy Lappeenrannan Kehrääjä Pelastuslaitoksen lausunto 23.12.2017 rakennuslupahakemukseen 2017-1308
Sijaintikartta rakennuslupahakemukseen nro 2017-1308
§5 Rakennuslupahakemus nro 2017-1174 kiinteistölle 405-9-52-2, Mandatum Life Vuokratontit III Oy Pelastuslaitoksen lausunto 13.11.2017 rakennuslupahakemukseen 2017-1174
Kaupunkikuvatyöryhmän muistio 31.10.2017, rakennuslupahakemus 2017-1174
Sijaintikartta rakennuslupahakemukseen nro 2017-1174
§6 Rakennusvalvonnan käyttösuunnitelma 2018 Rakennusvalvonnan käyttösuunnitelma 2018
§7 Vastaus Asunto Oy Mäntykaran pyyntöön käsitellä asiaansa uudelleen rakennusvalvontaviranomaisessa huomioon ottaen Itä-Suomen hallinto-oikeuden asiaa koskeva päätös
§8 Tiedoksi merkittävät asiat
§9 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa