Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 4/2019 (14.5.2019)

Kokousasia Liitteet
§21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§22 Pöytäkirjan tarkastus
§23 Maisematyölupahakemus nro 2019-302 kiinteistölle 405-53-11-1, O. Hietasara Oy Ympäristötoimen lausunto 405-53-11-1
Kaupunkisuunnittelun lausunto 450-53-11-1
Ajantasa-asemakaava 405-53-11-1
§24 Lausunnon antaminen Vanhainkotiyhdistyksen investointiavustus- ja korkotukilainahakemuksiin kiinteistölle 405-5-2-11
§25 Lausunnon antaminen Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n peruskorjaushankkeen korkotukilainahakemuksesta
§26 Lausunnon antaminen TA-Asumisoikeus Oy:n korkotukilainahakemuksesta
§27 Rakennusvalvonnan käyttösuunnitelman 2019-2021 tarkastaminen Rakennusvalvonnan tarkastettu käyttösuunnitelma 2019-2021
§28 Tiedoksi merkittävät asiat
§29 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa