Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 6/2019 (2.7.2019)

Kokousasia Liitteet
§35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§36 Pöytäkirjan tarkastus
§37 Rakennuslupahakemus nro 2019-658 kiinteistölle 405-1-36-16, As Oy Lappeenrannan Vesankulma c/o Rakennustoimisto Valiotalo Oy E-K pelastuslaitoksen lausunto 24.6.2019 lupanro 2019 658
Ajantasakaava lupanro 2019 658
Ympäristötoimen lausunto 24.6.2019 lupanro 2019 658
Kaupunkikehityslautakunta pöytäkirja 12.6.2019 lupanro 2019 658
§38 Rakennuslupahakemus nro 2019-309 kiinteistölle 405-4-63-4, As Oy Lappeenrannan Majakka Sijaintikartta lupanro 2019 309
E-K pelastuslaitoksen lausunto 16.5.2019 lupanro 2019 309
§39 Maisematyölupa 2019-300 kiinteistölle 405-893-12-0, Suomen Valtio/Metsänhoitoyhdistys Etelä-Karjala Ympäristötoimen lausunto 13.2,2019 lupanro 19 300
Kaupunkisuunnittelun lausunto 7.5.2019 lupanro 19 300
Etelä-Karjalan museon lausunto 11.10.2018 lupanro 19 300
työmaakartta lupanro 2019 300
§40 Lausunnon antaminen Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n peruskorjaushankkeen korkotukilainahakemuksesta kiinteistölle 405-65-4-3, Orkoniitynkatu 11
§41 Lausunnon antaminen Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n hakemukseen aravarajoitusten poistamiseksi kiinteistölle 405-11-47-1, Perillistenkatu 5
§42 Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä 405-10-5-10 Tarkastuskertomus 25.6.2019, rakennustyön keskeytys, Hietalankatu 20
Tarkastuskertomus 28.6.2019, rakennustyön keskeytys, Hietalankatu 20
§43 Tiedoksi merkittävät asiat
§44 Muutoksenhakuohjeet