Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 9/2019 (29.10.2019)

Kokousasia Liitteet
§59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§60 Pöytäkirjan tarkastus
§61 Lausunnon antaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Asokodit peruskorjaushankkeen korkotukilainahakemuksesta kiinteistölle 405-64-76-2, Hakoportaankatu 4
§62 Lausunnon antaminen Asuntosäätiön Asumisoikeus Oy:n Asokodit peruskorjaushankkeen korkotukilainahakemuksesta kiinteistölle 405-40-17-2, Taaplaajankatu 2
§63 Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön LOAS-Punkkeritornin investointiavustus- ja korkotukilainahakemuksen lainavarauksesta 405-64-8-1, Punkkerikatu 2
§64 Maisematyölupa 2019-938 kiinteistölle 405-535-8-1 Aluekartta lupaan nro 2019-938 kiinteistölle 405-535-8-1
§65 Rakennuslupahakemus nro 2019-1056 kiinteistölle 405-12-57-1, Asunto Oy Lappeenrannan Peltisepänkatu 1 ja 2
§66 Rakennuslupahakemus nro 2019-1057 kiinteistölle 405-12-55-3, Asunto Oy Lappeenrannan Peltisepänkatu 1 ja 2
§67 Kehotuksen ja uhkasakon asettaminen kiinteistölle 405-34-133-9
§68 Rakennusjärjestyksen uudistaminen
§69 Rakennuslupajaoston talousarvioesitys 2020
§70 Tiedoksi merkittävä asiat
§71 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa