Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 1/2020 (14.1.2020)

Kokousasia Liitteet
§1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§2 Pöytäkirjan tarkastus
§3 Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätöksestä 2019-1225 pykälä 547
§4 Maisematyölupahakemus nro 2019-939 kiinteistöille 405-67-9903-0, 405-462-2-48, 405-462-4-1 ja 405-67-1-1 Suunnitelmakartta lupaan nro 2019-939 kiinteistöille 405-67-9903-0, 405-462-2-48, 405-462-4-1 ja 405
Puustotiedot lupaan nro 2019-939 kiinteistöille 405-67-9903-0, 405-462-2-48, 405-462-4-1 ja 405-67-1
Lpr seudun ympäristötoimen lausunto 2.9.2019 maisematyölupahakemukseen nro 2019-939 kiinteistöille 4
Lpr kaupunki kaupunkisuunnittelun lausunto 14.11.2019 maisematyölupahakemukseen nro 2019-939 kiintei
§5 Kehotuksen ja uhkasakon asettaminen kiinteistölle 405-535-3-77
§6 Rakennusvalvonnan käyttösuunnitelma 2020-2022 Rakennusvalvonnan käyttösuunnitelma 2020-2022
§7 Rakennusvalvonnan tilausvaltuudet ja laskujen hyväksyjät
§8 Tiedoksi merkittävät asiat
§9 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa