Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 3/2020 (10.3.2020)

Kokousasia Liitteet
§16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§17 Pöytäkirjan tarkastus
§18 Lausunnon antaminen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle (ARA) Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n aravarajoituksista vapauttamisen hakemukseen kiinteistölle 405-63-26-2
§19 Maisematyölupahakemus nro 2019-1253 kiinteistöille 405-67-1-11, 405-67-1-10, 405-67-1-9 ja 405-67-1-1
§20 Rakennustyön keskeyttäminen kiinteistöllä 405-457-1-6
§21 Rakennuslupajaoston raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2019 sekä selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä
§22 Tiedoksi merkittävät asiat
§23 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa