Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 4/2020 (14.4.2020)

Kokousasia Liitteet
§24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§25 Pöytäkirjan tarkastus
§26 Kehotuksen antaminen ja uhkasakon asettaminen kiinteistölle 405-6-10-7
§27 Kehotuksen antaminen ja uhkasakon asettaminen kiinteistölle 405-2-7-32
§28 Maisematyölupahakemus 2020-30 kiinteistölle 405-452-1-152
§29 Rakennuslupahakemus 2020-174 kiinteistölle 405-5-21-19
§30 Rakennuslupahakemus 2020-262 kiinteistölle 405-3-13-41
§31 Rakennuslupahakemus 2020-190 kiinteistölle 405-33-8-11
§32 Tiedoksi merkittävät asiat
§33 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa