Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 3/2018 (10.4.2018)

Kokousasia Liitteet
§15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§16 Pöytäkirjan tarkastus
§17 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätökseen 2017-1041 Päätöspöytäkirja 12.2.2018, toimenpidelupa 2017-1041
Oikaisuvaatimus toimenpidelupaan 2017-1041
§18 Rakennuslupahakemus nro 2017-1317 kiinteistölle 405-4-6-44, Kiinteistö Oy Lappeenrannan Taipalsaarentienportti c/o Rakennusliike Evälahti Oy Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto rakennuslupaan 2017-1317
Museotoimen lausunto rakennuslupaan 2017-1317 KOY Lappeenrannan Taipalsaarenportti
Kaupunkikehityslautakunnan poikkeamislupapäätös 7.3.2018 § 43
Ajantasakaava rakennuslupaan 2017-1317
§19 Rakennuslupahakemus nro 2018-167 kiinteistölle 405-6-15-10, Rakennusliike Evälahti Oy Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen lausunto 4.4.2018 rakennuslupaan 2018-167
Kaupunkisuunnittelun lausunto 6.4.2018 rakennuslupaan 2018-167
Ympäristötoimen lausunto 16.3.2018 rakennuslupaan 2018-167
Kaupunkikuvatyöryhmän lausunto 28.3.2018 rakennuslupaan 2018-167
§20 Tiedoksi merkittävät asiat
§21 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa