Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 7/2020 (7.7.2020)

Kokousasia Liitteet
§59 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§60 Pöytäkirjan tarkastus
§61 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kehotuksen antamisesta ja uhkasakon asettamisesta kiinteistölle 405-2-7-32
§62 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kehotuksen antamisesta ja uhkasakon asettamisesta kiinteistölle 405-6-10-7
§63 Oikaisuvaatimus puunkaatoluvasta 2020-627 kiinteistöille 405-11-66-9 ja 405-11-66-3
§64 Oikaisuvaatimus rakennuslupapäätöksestä 2020-348 ja lisäpäätöksestä 2020-742 kiinteistölle 405-7-9-17
§65 Maisematyölupa 2020-315 kiinteistölle 405-506-2-43
§66 Rakennuslupajaoston kokousaikataulu syyskuu 2020 - tammikuu 2021 Kokousaikataulu syksy 2020
§67 Tiedoksi merkittävät asiat
§68 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa