Kokousasiat - Rakennuslupajaosto 11/2020 (8.12.2020)

Kokousasia Liitteet
§93 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
§94 Pöytäkirjan tarkastus
§95 Maisematyölupa 2020-1372 kiinteistölle 405-477-1-237
§96 Kehotuksen ja uhkasakon asettaminen kiinteistölle 405-11-26-12
§97 Rakennuksen käyttökieltoon asettaminen kiinteistöllä 405-543-1-267
§98 Rakennusvalvonnan tilausvaltuudet ja laskujen hyväksyjät 2021
§99 Rakennuslupajaoston kokousaikataulu tammikuu - elokuu 2021 Kokousaikataulu kevät 2021
§100 Rakennusvalvonnan jouluruokailun järjestelyt
§101 Tiedoksi merkittävät asiat
§102 Muutoksenhakuohjeet

Lataa koko asiakirja PDF-muodossa